Te Karere Maori 1861-1863: Volume 2, Number 3. 05 February 1862


Te Karere Maori 1861-1863: Volume 2, Number 3. 05 February 1862

1 1

▲back to top
TE KARERE MAORI
OR
MAORI MESSENGER
"Kia whakakotahitia te Maori me te Pakeha"
Vol II.]  AUCKLAND, FEBRUARY 5, 1862.—AKARANA, PEPUERE 5, 1862. [No. 5.
    " LET THE PAKEHA AND THE MAORI BE UNITED,"

SPEECHES OF GOVERNOR SIR GEORGE
 GREY AND THE WAIKATO CHIEFS AT
 THE MEETING HELD AT KOHANGA,
 DECEMBER 1861.
                                                                         

      Kohanga, 12th December.
 Waata Kukutai (Ngatitipa): Welcome,
Governor. Welcome to Waikato. Wel-
come to the house which is injured, to
the path which is overgrown, to the fence
which is broken down. Welcome to the
scattered sheep. The sheep have no shep-
 herd, and so they are scattered abroad. It
 was I who fetched you from the forests of
 Taane. Welcome to your old resting
 places. The roads are filled up. Come
ashore. Enough.
  Aihipene Kaihau (Ngatiteata): Here are
my fathers and younger brethren carrying
 the treasure into the bouse. The tikanga
is with you. Enough;  it has appeared in
your presence.              
 The Governor to Herewini: Will you
 answer a question if I ask it ?    
  Te Herewini (Ngatitamaoho): Ask it.  
    "KIA WHAKAKOTAHITIA TE PAKEHA ME TE MAORI"
 
NGA KORERO A TE KAWANA RATOU
KO NGA RANGATIRA MAORI O
WAIKATO, I TE HUI KI A KAWANA
KEREI, I KOHANGA, TIHEMA, 12TH,
  1861.


  Waata Kakatai (Ngatitipa): Haere mai,
 e te Kawana, haeremai ki Waikato, haere
 mai ki te whare kua pakaru, ki te ara kua
 ururuatia, ki te taiepa kua pakaru, haere
 mai ki nga hipi kua marara, kaore he kai
 tiaki mo nga hipi koia i marara ai. Naku,
i koe i tiki ki te wao nui a Taane. Haere mai
 ki o nohoanga. Tenei kua kapi nga huarahi.
 Haere mai ki uta. Heoi ano.
  Aihipene Kaihau (Ngatiteata): Tenei te
 haere nei aku papa, aku teina, te kawe nei
 i nga taonga kite whare, kei a koutou te
 tikanga. Heoi ka tae mai ki to koutou aro-
 aro.
 Te Kawana, ki a te Herewini; Ki te
 mea, ka patai au ki a koe, ka utua mai
 ranei?
  Te Herewini (Ngatitamaoho): Patai.

2 2

▲back to top
      TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER
 His Excellency: I wish to know what
Waikato wants.
 Herewini: What I desire is to shew
ray love, and cry to my friend, the Gover-
nor, Welcome, Welcome. Come in the 
name of goodness and affection, and the
words of Potatau ; although he is dead, his
sayings remain. Welcome, Governor, to
see us in pence, and that we may see you. O
Governor, Welcome.  I also call to you 
reply to me. I have finished what I have
to say, I have said it. This is my question.
that you may say your say. I have an-
swered your question thus, because such is
my love to you. I did not understand your
enquiry, and so I speak my own thought.
I question, and am questioned in return:
questions are put to me, and I question
in reply. And so I say, answer my words
 of good-wiII.
  His Excellency: It is impossible for me
to speak until I know what you want. I
am come here as a stranger, and so I seek
 to know what it is which is desired by you. 
 Do you want to know if I am come here
 in peace? Yes. I have come in love and
 regard for you all, and I wish to find out
 what I can do for you.
  Herewini: Friend the Governor, listen to 
 me. There are three things that I think of;
 love, peace, and Christianity. There are
 also three other things which I think of;
 the king, the flag, and the roads.
 ' His Excellency: l am a stranger here,
 and should like it to be made clear what
 all these things mean. What is the king,
 according to your thoughts?
  Herewini: This is the interpretation of it.
 There are three things which I consider ;
 the king, the flag, and the road; this is my
 explanation.
  His Excellency: Well; what is it that
 you mean by the king?
  Herewini: He is a king belonging to us,
 to us of this Island of New Zealand, be-
 longing to (or over) us the inhabitants of
 New Zealand.
  His Excellency; Is he a king for the
 Europeans?       
  Herewini: If you, O Governor, are willing
 to accept my king, it will be well.
  His Excellency : Is he then only a king
 for those who with to have him?   
  Herewini would not answer at first, then
 he said: He is for us, the men of New
 Zealand.
  His Excellency; What about those who
 do not wish to have him?
 Te Kawana: He aha ia Waikato e mina-
mina nei, e rapu nei?
 Herewini: Taku e minamina ai ko taku
aroha ano, kia karanga ki taku hoa, kia te
Kawana, haere mai. Tena koe, haere mai
i runga i te pai, i te aroha, i runga i nga
kupu a Potatau; ahakoa kua ngaro ia, ienei
ano ana kupu, haere mai e te Kawana i ru-
nga i te pai kia kite koe ia matou, kia kite
matou i a koe. E te Kawana tena koe, ka
karanga hoki au ki a koe; utua taku.
Taku e korero atu nei, kua oti atu taku,
kua korero nei hoki au i taku. He patai
atu ienei naku kia korero koe i tao.
I penei hoki au kia utua tau patai, no te
mea ko taku aroha tenei ki a koe: kaore
 hoki au i mohio ki tau paiai, na ka korero
 au i taku; i patai au e patai mui ana ; patai
 mai e patai atu ana. I penei au, utua taku
 korero aroha. .
 Te Kawana: Ekore au e ahei te korero
 atu me kore e mohiotia nga men e rapu ai
 koutou. I haere manuwhiri mai au ki ko-
 nei, a e kimi ana au i nga moa e hiahiatia
 ana e koutou. Tenei pea koutou te rapu-
rapu nei, i haere mai ranei ahau i runga i
Te rangimarire? Ae ra hoki. Tenei au,
 kua tae mai i runga i te aroha rae te ata-
 whai ki a koutou katoa, a e rapu tonu aua
 au ki tetahi mahi maku hei painga mo kou-
 tou.
  Herewini: E hoa e te Kawana; kia rongo
 mai koe.  E toru nga mea e whakaaro
 ai, ko te aroha, ko te rangimarie, ko te
 whakapono. E toru aku mea o whakaaro
 ai, ko te Kingi, ko te kara, ka te rori.
 Te Kawana: He tauhou ahau i konei: e
 pai ana kia whakamaramatia au ki enei mea
 katoa. He aha ranei te kingi ki ta koutou
 whakaaro?          
 Herewini: Tona whakamaramatanga te-
nei. E toru aku i whakaaro ai, ko te Kingi,
 ko tekara, ko te rori, ko taku whakama-
rama tenei.      
 Te Kawana: Tena koa: he aha ki a
 koutou te tikanga o te Kingi ?
  Herewini: He Kingi no matou, ano, no
 matou, no tenei motu ao Niu Tirani, no ma-
 tou, no nga tangata o Niu Tirani.
  Te Kawana: Hei Kingi, ranei ia mo nga
 Pakeha?
  Herewini: Nou ka pai mai e Kawana ki
 taku Kingi, ka pai.
  Te Kawana: Hei Kingi ranei mo ratou
 anake e manaaki ana ki a ia ?.
  Herewini: No matou ra, no nga tangata
 o Niu Tirani.
  Te Kawana: Ka pewheatia ratou ekore e
  pai ki a ia ?

3 3

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER
 Herewini: All the men of New Zealand 
wish to have him.
  His Excellency, repeating the last question
 said : What about those who refuse him?
  Herewini: I do not know that there are
any; there are none who have fled beyond
the bounds of New Zealand.
  His Excellency: But I know there are
many. What about those? Do you intend
 to force them to have him as a king?
  Herewini: Ha'. There are none un-
 willing; all are consenting.
  His Excellency: Have the Ngapuhis con-
 sentedl!             
  Herewini: All, all belong to New Zea-
 land.      
  His Excellency : Have the Ngatitipa con-
 sented?
  Herewini: Yes! all belong to New Zea-
 land; and Waikato belongs to New Zealand.
  His Excellency : What power is the king
 to have? What is he to do?
  Herewini: His work. You know that
 wars have been the constant practice in this
 island, of New Zealand. The Scriptures
 having come to me I search, and in the
 Scriptures I find: hence I build up this
 enclosure as the means of stanching my
 blood; thus I have considered in the years
 that have passed.
  His Excellency. Have you thought of
 no other plan for stopping war and blood
 shed, in which all the country could join?
  Herewini: The destroyers of this Evil
 are Christianity and love: these are its
 destroyers. Speak, O Governor, about evil
 and good: I thought that love should be
 joined to love, and hence I spoke about the
 three things.
  His Excellency: I have come a long way
 to work for good, and to make peace in this
 land.
  Herewini: And is that your design ? Did
 you come to bring peace to this island?
 (To the meeting) You hear this? (Reply
 Yes,  yes.) Love and the Gospel are the
 fruits of good. You have come, then, to
 save this island ? You speak well, O Gover-
 nor.
  His Excellency: I am come here to give
 peace and quiet to this land. Now  this
 is what I am still, seeking to know: Do
 you mean that the king that you have set
 up is to be forced on people, who do not
 care for him, nor want him ?
  Herewini: I do not know that any are
 outside. I have said that all the island is
 New, Zealand.   
  His Excellency: The Ngapuhis reject him.
 Herewini: E pai ana hoki, ko nga ta-
ngata katoa o Niu Tirani.      
 Te Kawana:  Hoki atu ana, ko taua pa-
tai ano: Ka pewheatia ratou e whakahawe
ana ki a ia ?           
 Herewini: Kaore au e mohio, kahore
etahi e pai; kahore nei hoki i rere ki waho
o Niu Tirani.
 Te Kawana: Ki taku mohiotanga, ka to-
komaha nga tangata ekore e pai ki a ia.
Na, ka pewheatia? Ka tohea putia ranei e
koutou ko ia ano hei kingi ma ratou?
  Herewini: Ha! kaore ra e kino, e pai
katoa ana.        
 Te Kawana: Kua whakaae ranei a Nga-
puhi?  
  Herewini: No Niu Tirani katoa, katoa.
 Te Kawana: Kua whakaae a Ngatitipa?
  Herewini: Ae ra, no Niu Tirani katoa,
 no Niu Tirani hoki a Waikato.
 Te Kawana: He mana pewhea te mana
 mo te kingi ? He aha te mahi mana ? .
 Herewini: Te mahi mana. Kua mohio
 koe ki tenei motu ki Niu Tirani he whawhai
 tana mahi. No te taenga mai o ngu Karai-
 piture ka. rapu au, ka kitea ki roto, ki nga
 Karaipiture; koia au ka hanga i ienei paia-
 ka hei puru i aku toto: koia au i whakaaro
 ai i roto i enei tau kua pahure nei. 
  Te Kawana: Kahore ano koe i whakaaro
 ki tetahi atu ritenga hei whakamutu wha-
 whai, kia uru katoa ai nga iwi ki roto?
  Herewini: Ko ona kai patu i tenei mea,
 te Kino, ko te whakapono, ko te aroha, ko
 tona kai patu. Korerotia mai e te Kawana,
 te kino te pai; i mea au kia honoa mai hoki
 te aroha ki te aroha; koia au i korero ai i
 nga mea e toru, koia tena.
 Te Kawana: I .haere mai au i te whenua
tawhiti hei mahi i te pai, hei hohou i te
 rongo ki tenei motu.
  Herewini: Ko nge au tena ne? I haere
 mai koe kia pai ienei motu ne? (Ka ka-
 ranga atu a te Herewini ki te whakamine-
 nga. E rongo ana komou, ne? Ka oho
 ake ratou, Ae, ae.) Ko te aroha, ko te
 whakapono, ko ona hua ena o te pai. I
 haere mai koe ki te whakaora i ienei motu,
 ne ? Kapai to korero, e Kawana.  
  Te Kawana: Kua tae mai au hei kawe
 mai i te rangimarire ki tenei whenua. Na,
 ienei taku te rapu tonu nei, ka tohea putia
 ranei e koutou kia waiho tenei tangata hei
 kingi mo ratou ekore e pai, ekore e tahuri
 ki a ia?         
  Herewini: Kaore au e mohio kei waho
 etahi, Kua korero au, ko te motu katoa
 nei, a Niu Tirani.
  Te Kawana : Ko Ngapuhi, kei te whaka-
 kahore.

4 4

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
Say plainly at once, do you intend to try and
force him on those who will hot have him?
 Tewhi: I do not know that they are going
(living) outside. 
  His Excellency: Do you intend to make
slaves of the Chiefs of the Ngapuhi and oilier
tribes?
 Tewhi: I have not yet seen (received) their
 letters. .
  His Excellency: Do not be afraid to tell
 the truth.
 Tewhi: We (the Maoris) all belong to
 New Zealand.
  His Excellency: I wish you would answer
 fairly, as a friend to a friend. Don't evade
 the question, but answer fairly. Do you
 mean to attack those who reject the King?
  Tewhi: We will not go about threatening:
If they do not come and join us, we will not
(threaten); rather let them come in them-
 selves; they understand it.
  His Excellency: Now I begin to see the
 meaning of your word " Peace." Now I
 can go on working with all the tribes all over
 the country.
  Tewhi: Yes, they know and we know, be
 cause they are all New Zealanders.
  His Excellency: I felt some anxiety to
 know whether you intended to force your
 king on tribes who did not want him, because
 I should have been obliged to protect them
 from such a course of things; but how my
 mind is at ease. I don't care what you call
 him; king or chief, I do not mind him.
 What I shall now do is to set to work with
 all the Chiefs who will help me, and do all
 the good I can; and those who will not aid
 me, I shall not care for. I shall look upon
 each Chief as e king of his own tribe; and
 if two or more tribes come and say, "This is
 our king," like the king of the Ngapuhis and
 other tribes, I shall say, " Well, if you like
 to give up your Chieftainship to another
 man, well and good, I shall not care." I
 shall have twenty kings in New Zealand
 before long; and those kings who work
 with me shall be wealthy kings, and kings
 of wealthy peoples.
  Ruihana (Ngatitipa): Listen to my speech;
 it is but one word. Your discourse comes
 in the name of goodness and peace: your
 kindness is excellent, and comes from beyond
 the seas, and from heaven.  We have
 allured you hither, O our great Chief. I
 shall confine my words here, to love and the
 law. We alI who are sitting here listen to
 the goodness of your words. Pay no atten-
 tion to what we have been talking about, it
 is child's play. If you let that child's play
 alone, it will fall of itself. Look at the men
 Te Kawana: E kii ana a Ngapuhi, ekore
rawa ratou e tango ia ia, a he tini nga
hapu e pera ana te kupu. Me kii rawa
mai koutou inaianei, ka tohea putia ranei
ia hei Rangatira mo nga tangata ekore e
pai ki a ia, kahore ranei?
 Te Whi: Kihai au i mohio e haere ana
ratou i waho.
 Te Kawana: Tena, e mea ana ranei
koutou ki nga rangatira o Ngapuhi, me
etahi atu iwi, kia meinga ratou hei tau-
rekareka? .
 Te Whi: Kahore ano au kia ata kite noa
i o ratou reta.
 Te Kawana:  Kaua ra e wehi, engari kia
 pono te korero.
 Te Whi: He Niu Tirani katoa matou.
 Te Kawana: Kia tika koa te korero, ano
 he hoa aroha. Kaua e whakarerea te patai,
otira kia tika rawa mai te utu. Oti, e mea
aua koutou, ka mau patu koutou ki te
 hunga e kino atu ana ki te kingi ?
 Te Whi: E kore au e haere ki te whaka-
 wehiwehi. Ki te kore ratou e haere mai,
ekore au e whakawehiwehi; erangi ma
 ratou ano e haere mai, e matau ana hoki
 ratou.              
  Te Kawana: Na, katahi an ka kite i te
 tikanga o ta koutou kupu "Pai," Rangi-
marire." Katahi ano hoki ahau ka tahuri
 ki te mahi pai ki nga iwi katoa o te whenua,
 a poia noa.
  Te Whi: Ae ra, e mohio ana ratou, e
 mohio ana hoki au, no te mea, he Niu
 Tirani katoa.
 Te Kawana : I awangawanga au. I hua
 au, tera pea e rere koutou ki runga ki nga
 iwi e whakahawe ana i to koutou kingi, ki
 te pehi i a ratou kia tangohia ai to kingi hei
 kingi mo ratou. Mei pera hoki, kua wha-
 kaaro au, maku ratou e tiaki i runga i tena
 Ukanga. Ko tenei, kua ora taku ngakau.
 He mea noa ki au te ingoa mona; ki te
 huaina e koe hei kingi, hei rangatira ranei,
 hei aha maku? Kahore aku whakaaro ki a
 ia. Ko taku ienei e mea ai inaianei, ka
 tahuri au ki nga rangatira e awhi ana i au,
 a ka mahi au i te pai. Ko te hunga kahore
 e tahuri mai ki te awhi i au, kahore whaka-
 arohia e au. Akuanei, ki taku titiro, ko ia
 rangatira ko ia rangatira te kingi mo tona
 hapu ake. A ki te haere mai etahi o enei
 hapu ki au, e rua e toru ranei, a ka mea
 "Ko to matou kingi tenei" kia pera me te
 kingi o Ngapuhi, o era atu iwi, ka mea atu
 ahau ki a ratou, "Ki te pai koutou ki te
 tuku i to koutou rangatiratanga, e pai ana,
 hei aha maku?" Ekore e roa ka rua tekau
 (20) aku kingi i roto i Niu Tirani. Engari
 hoki nga kingi e mahi tahi ana ki au, ka

5 5

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
  Herewini: No word from them has come
 to us.

 His Excellency: But if they do reject him,
 what then? Do you mean to try and force
them?
 Herewini: We Maoris shall love each
 other.
 His Excellency: Then you only intend
 him to be a Chief over such tribes as will
 have him?
  Herewini: Yes, as a king; as a king for
 the tribes of New Zealand.
  His Excellency. No; a great many have
 refused him.
  Herewini: I do not know that such a
 word (design) has come to us. I have not
 heard of such a word.

  His Excellency: I know they do refuse
 him. I know that many will refuse him.
  Herewini: Who says so?
  His Excellency: I tell you so, and it is
 best we had a distinct understanding upon
 this point. I will not have him forced on
 any tribes that will not have him.
  Herewini: No letter has reached us, no
 letter saying they do not approve: and
 hence I said, all are consenting.
  In consequence of Herewini fencing the
 question, His Excellency said: I cannot get
 any information from Herewini. Is there
 any other Waikato man who will tell me
 what is wanted?

  Tewhi Panawaka (Ngatihine): Our words
 have been spoken to you by Herewini: love,
 Christianity, and peace. These three things
 also are what I say to you: the king, the
 flag, and the roads.

  His Excellency: Tell me what you mean
 by a king? What do you want done?
  Tewhi: We two have just now told you:
 the three things.

  His Excellency: Do you mean him to be
 a Chief of a tribe? Many Maoris say " No,
 we will not have him." If you want, a Chief
 for the tribes that will have him, I can un-
 derstand that; but if you want to set up a
 Chief for those who will not have him, I say
 you are evil men, and I will not allow
 such tyranny.
  Tewhi: T do not know that any are
 going outside of the tribes of New Zealand.
  No letter has reached us.

   His Excellency: The Ngapuhis say they
  won't have him, and to do many other tribes
       
 Herewini: Kahore he kupu kia tae mai
ki au.
 Te Kawana: Otira, ki te kore ratou e
whakaae, ka pewhea? ka tohea kinotia e
koutou?
 Herewini: Ka aroha matou ki a matou
Maori nei.
 Te Kawana: Heoi ano pea to koutou; kia
waiho ia hei rangatira mo nga iwi e ahua-
reka ana ki a ia.
 Herewini: Ae ra, hei kingi; hei kingi mo
nga iwi o Niu Tirani.
 Te Kawana: Kahore ra: tokomaha nga
tangata kua whakakahore atu ki a ia.
 Herewini: Kahore au i mohio ki te kupu,
kia tae mai ano ki au. Kaore ano au kia
rongo i te kupu.
 Te Kawana Otira, ki taku matauranga,
kei te whakakahoretia atu ano ia: a ka to-
komaha ki te pera akuanei Na ka rongo
 koutou ki au inaianei; a ko te tikanga pai
 ano ia, kia tino mohiotia a tatou whakaaro
 mo tenei mea. Ekore rawa e tukua e au,
 kia hapainga tenei tangata hei upoko mo
 nga iwi ekore e pai ki a ia.
  Herewini: Kaore ano kia tae mai te reta
 ki au, te reta kii, kaore e pai: koia au i
 mea ai, kua pai katoa.
  Te Kawana: Ekore ra e unuhia e au
 tetahi kupu whakamohio i a te Herewini.
 Kahore ranei he tangata ke atu o Waikato,
 mana e korero mai, inaianei, nga mea e
 rapua nei e te iwi ?
  Te Whi Panawaka (Ngatihine): Ko ta
 matou kupu tenei, kua oti te korero atu e
 Te Herewini ki a koe. Ko te aroha, ko te
 whakapono, ko te pai; ko taku tena e
 korero atu nei ki a koe. Ko aua mea e
 toru. Ko te kingi, ko te haki, ko te rori.
  Te Kawana: Tena, korerotia mai. He
 aha, ki a koutou, te tikanga o te kingi? he
 aha hoki te mahi e mea nei kia mahia mo
 koutou?      
  Te Whi: Kua kii atu e maua inaianei, ko
 nga mea e toru.
 Te Kawana: Kei te mea ranei koutou kia
 whakaturia ia hei rangatira mo tetahi iwi?
 Tokomaha nga Maori e kii ana, " Kahore;
 ekore matou e tahuri ki a ia." Engari, ki
 te whakaturia ia hei pani mo nga hapu e piri
 ana ki a ia, ka mohiotia e au tera: tena, ka
 whakaritea kautia tetahi tangata hei Ranga-
 tira mo nga iwi ekore e pai ki a ia, ki te
 peratia e koutou, me kii atu ahau he tangata
 kino koutou: a, ekore rawa rawa te mahi
 whakatinga a etahi tangata i etahi, e tukua
 e ahau kia puta.
  Te Whi: Kaore au i mohio e haere ana
 etahi ki waho o nga iwi o Niu Tirani, kahore
 he reta ki au.

6 6

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
whom God made, and do not look at the 
flagstaff of the Maoris, because the Maori is
a foolish race. Do not think about such a
thing as the flagstaff,) If you act thus,
it will then be said, to be the work of cli-
dren; but if you dispute about it, it will
then be considered as an important thing.
                       
 Te Ao-o-te-rangi (Tainui): My speech to
you is respecting, importance being attached
by you to our work, to that of New Zea-
land (the King movement). This is my word:
I am a New Zealander, the island is New
Zealand and the work is that of New Zealand.
Although, O  my father, the tribes are
strangers, and have their thoughts divided,
yet do they form one people. We were
overtaken when foolishly pursuing Maori
customs, and were set right by you, by the
people of England. Now I understand this
work, the work of those nations who have
 knowledge. At present, governor, we who
 are living on the open road of this river,
are sitting in peace. When you returned
 to England, another Governor came: and
 before that Governor had been here long
 he turned against us. We did not rise in
 return, or do anything. We had a case of
 blood (that of a native killed by a European
 in Auckland); it was shone upon by the
 sub, and all ihe world saw it. It was given
 up to Auckland by Waikato and by us; 
 given up to be settled by your laws, until
 we were tired out. It was not long after-
 wards when evil occurred again; it rose up
and was put down. We were not gloomy, I had
 but one thought my goodness and straight-
 forwardness commenced then, and continued 
 with Governor Gore Browne. His word
 to his friends was not heard, but the
 conflagration spread at Taranaki. When
 we first heard of it, it was burning.
 Whilst we were ramming down our
 cartridges, the report of your cannon
 was heard: the Maori custom is to ask,
 '' What is that ? what is that ?" Now that
 you are come, welcome, Governor, welcome
 to New Zealand. When you left, the flock
 of sheep were on the right path, and the
 garden which you cultivated was thriving
 well when you return, it is overspread with
 rats and evil; the sheep have broken out,
 and cannot be again returned to the fold.
 Now  that you are seen again, you are
 agreed to as a shepherd for the sheep, for
 it was you who fed the sheep with grass from
 the garden. Behold, O Governor, it was
 you, it was the Pakeha who gave strength
 to this thing which I call a ngarara. [The
whai rawa, ka whai rawa ano hoki o ratou
iwi. 

 Ruihana (Ngatitipa): Kia. rongo mai i
taku korero, he  kupu kotahi. I haere
mai i runga i te pai to korero, i te ata-
whai to korero, e hara i te hanga to
atawhai; no tawahi to atawhai, no te rangi
to atawhai, naku koe i kawhaki mai, to
matou ariki.  Ka puritia e au taku i
konei; ko te aroha, ko te ture: whaka-
rongo ana tatou e noho nei, ko to kupu be
pai. Kaua koe e titiro ki ta matou e korero
atu nei he mahi tamariki; ki te mea koe
kia ahatia tena mahi tamariki, ka hinga noa
iho; titiro mai ki nga tangata i hanga ai e
Te Atua, kaua e titiro ki nga rakau o te
Maori, ta te mea he iwi kuare te Maori, kaua
koe e whakaaro ki tena mea; me he mea
ka penei koe, kaiahi ku mea, ae, he mahi
tamariki; ki te tohea e koe, katahi ka mea,
he mea nui.  

 Te Ao-o-te-rangi (Tainui: He korero
taku ki a koe; taku korero mo to wha-
kanui i taku mahi, i to Niu Tirani. Taku
kupu ra, he Niu Tirani au, rae te motu
 he Niu Tirani Na me te mahi he Niu
Tirani, ahakoa e taku papa, e tau ke
ana nga iwi, e wehe ke ana i ona wha-
kaaro, kotahi ano te iwi. Rokohanga mai
au, e pohehe ana i oku ritenga Maori,
 whakaritea ana e koe, e nga iwi katoa
 o Ingarani. Katahi au ka mohio ki te-
 nei mahi, nga mahi o nga iwi i matau ki
 tona mahi. Inaianei, e te Kawana, enoho
 pai ana a roto i te awa nei, i te rori e tuhera
 nei. Pahemo ana koe ki tawahi, puta mai
 ana he Kawana ano: kihai i roa te nohoa-
 nga o tena Kawana, kua tahuri mai ki au;
 kihai i tahurihuri, kihai i aha. He toto ana
 oku, whitingia ana e te ra, kite ana te ao
 katoa, hoatu ana ki runga o Akarana, e
 Waikato, e au hoki, hoaia ana ki runga ki o
 ture mahi ai, a hoha noa iho. Kihai i taea
 nga taima, ka he ano, ka ara ano, pehia iho;
 kahore aku pouritanga, kotahi atu ano taku
 whakaaro, no reira mai ano taku pai no
 reira mai ano taku tika, taea noatia tenei
 Kawana kua hoki. Kihai i rangona tona
 kupu ki Otia boa aroha, na ka toro te ahi ki
 Taranaki; rangona noatia ake, kua. toro:
 warea ki te okaoka, Au, Au. Ko ta te Maori
 hanga tena, "He aha tena, he aha tena?"
 Na, tae ana mai koe. Haere mai e te Kawana,
 haere mai ki Niu Tirani. Waihotia koe e
 haere pai ana te kahui hipi nei, me te kaari i
 whakatupuria e koe, waiho e koe e tupu pai

7 7

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER
ngarara, or lizard, is held as an evil thing,
and an object of terror by all Maoris.] We
were overtaken working foolishness; but
according to your way of thinking, the
Maori understood that the king was an impor-
tant work, and an evil ngarara. You speak i
of the people who consent to the king, and
of those who do not consent. By and bye
the thoughts of kingism will go over to the
neutrals, I am not afraid of Waikato,
although Waikato is a sea. If your thoughts
about this island are good, we shall be
friendly; if the fire spreads, you, the
father, must put it out. The words of
Potatau were, Christianity,' the Law, and 
Love; these were all the words which we 
 heard. I will not conceal our thoughts
 from you.  Perplexed as you are this is
what I say to you, Love: and we will cry
out to you, O Governor, that the whole of
 Waikato will be friendly (to the Govern-
 ment). Give up your jealousy (of the King
 movement): turn to us. Continue to speak
 of the things you see (to be right), until you
 return to your own house. If this were a 
 (purely) Maori meeting, this speech would
 be now answered.   

  Wiremu Te Wheoro (Ngatimahuta): At-
 tend to me, O Governor, and I will tell
 you the moaning of the remarks of those
 men who have spoken about the Tribes
 who are not agreeable to the king. It is
 because those Tribes have not declared
 themselves to the king, that the king has
 said all the Maoris of New Zealand belong
 to him.  If they come to the king and
 say, "we  do not consent to the king,"
 they will be left, quietly alone, and their
 disapproval accepted; if afterwards they
 consent,  they will be  received; by the
 king; and if they never consented, they
 would  be  let alone : that is  the
 system. Let me  now  tell you  the
 meaning of what Te Ao-o-te-rangi said
 about the kupapa (friendly or neutral Na-
 tives). If any say they are evil disposed to
 the king, the king says they all; belong to
 him; because they have not (outwardly) ex-
 pressed their views. And as Ruihana ad-
 vises you to let the king alone, even so do
 let him alone, do not think about him.
 But your word has already come forth, that
 you do not interfere with the king; your
 word has also come forth in reference to
 peace, that it was to bring peace that you
 came. These words will be held fast by
 us all, and be conveyed from one place to
 another.               
ana; hoki mea mai koe, kua kati e te kiore,
kua kino; kua pakaru nga hipi, kihai i taea
te whakahoki ki roto ki te taiepa. Inaianei
ka kitea mai koe, ka Ae koe hei hepara mo
nga hipi, nau ano i whangai nga tarutaru o
te kaari mo nga hipi. Rere, e te Kawana;
nau, na te Pakeha, i whakamomona ienei
mea e kiia nei e au he ngarara. Rokohanga
e mahi kuare ana, na ka waiho i runga i to
whakaaro. Ka mohio te Maori, E! he
mahi ienei, he ngarara kino tenei. E ki na
koe ki te iwi i whakaae ki te kingi, kahore
i whakaae. Akuanei ka rere te whakaaro i
te kingi ki runga ki te kupapa: kaore au e
wehi i Waikato, ahakoa he moana a Wai-
kato. Kapai to whakaaro ki te motu nei,
ka kupapa au: ka toru te ahi, me huna e
taku papa. Ko nga kupu a Potatau, ko te
Whakapono, ko te Ture, ko te Aroha, Heoi
nga kupu i rongo ai oku taringa; E kore e
huna atu e au ki a koe. Raru nei koe, koia
tenei e kii atu nei, he aroha. Na, ka kara-
nga kia koe e te Kawana," kupapa Waikato,"
katoa, katoa. Kati te tarahai, tahuri mai.
Korero haere i runga i tau i kite ai koe,
 ka hoki ai ki te whare. Me he korero
 Maori tenei, ka utua mai.

  Wiremu Te Wheoro (Ngatimahuta):
 Whakarongo mai e Kawana, kia korero
 atu au ki a koe mo te ritenga o te
 korero a nga tangata e korero au nei
 ki a koe, mo nga iwi kaore e pai ki
 te kingi. He kore whakaaturanga na aua
 iwi ki te kingi, koia ka kii te kingi, nona
 katoa nga tangata Maori o Niu Tirani. Me
 he mea ka tae mai ki te kingi, kii mai ai,
 " Kaore matou e pai ki te kingi," ka waiho
 marire atu : ka whakaae, ka riro mai ki te
kingi; ki te kore tonu e whakaae ka waiho
 marire atu; e penei ana te ritenga. Kia
 korero am au i te ritenga o ta te Ao mo te
 kupapa. E kii, e kino ano ia ki te kingi, ka kii te
 kingi, nona katoa era, he kore kupu hoki na
 ratou. Mo ta Ruihana e kii atu hei ki a koe, kia
 waiho noa iho te kingi, e pena ana ano hoki ki
 ahau, me waiho noa iho: kaua koe e whaka-
 aro ki reira. Kua puta ano hoki to kupu
 mo te pai, he pai tau i haere mai ai. Kua
 purutia e matou katoa, e tera e tera, mo
 tera wahi mo tera wahi. Heoi ano taku. .

8 8

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
   TAUPARI WAIKATO

         December 16, 1861.
 Waata Kukutai: O Waikato and the
Governor, listen to me. This is my open-
ing speech to you now, that the two tikangas
may be seen.  My thoughts during the
two last years have been respecting the
soiling (troubling) of this land, and I thought
how good could arise for it. The splin-
ters of Waikato flew at Taranaki, and
evil came: the splinters of the Pakeha flew
at Taranaki, and evil came. As for this,
Waikato has now come here with the Go-
vernor, and it is good for us all to talk this
day.  I merely now call out to you :
Welcome, welcome. There is good in the
two plans (meaning the king movement and
the Governor's proposals): how  can that
good be made to grow?  You have raised
before the Governor the road and the king,
and the Governor does not tread them down.
Now how most good spring up, or evil grow ?
This is my invitation for you all to speak.
  His Excellency spoke after Waata Kukutai,
 and said: Salutations to you all! I have
 returned to this country to see my old
 friends, and to be the Governor of the two
 races, the Europeans and the Maoris. You
 must not think I am only come as a friend
 of the Europeans, to punish the Maoris
 for any thing they have done. I am come as
 the friend of both, and as an impartial per-
 son, to see what can be done. I have been
 sent with a very large force at my disposal,
 to put an end to war and discord, and to
 establish law and order; and if the force
 now here is not sufficient, I can have as
 much more as I like. I know I shall have
 to answer for the way in which I may use
 that force; not to Europeans, not to Mao-
 ris, but at the Judgment Seat where I shall
 have to stand hereafter: and knowing that
 as I do, you may depend that I shall use the
 means at my disposal to the best of my
 ability, for the good of those under me.
 The people of Waikato may therefore rest
 assured, and I give them my word, that I
 shall never attack them first, and that they
 may rest in peace and quietness.
  Having now said these things, I will talk
 to you with reference to the points of
 difference between you and the Government,
 and tell you my news.
  The first point is the property stolen from
 the Europeans. You will remember that
 this has been demanded to be given up, if
 you do not wish to be attacked. In my
 position as Governor, I do not care whether
    TAUPARA WAIKATO,

          Tihema 16,1861.
 Waata Kukutai (Ngatitipa): Whakarongo
mai e Waikato, e Kawana hoki. He tima-
tanga korero tenei naku kia koutou inaianei,
kia tirohia nga tikanga erua; ko taku wha-
kaaro i roto i nga tau erua he pokenga no
tenei whenua; ka puta taku whakaaro i
roto i nga tau erua, he pokenga no tenei
whenua; ka puta taku whakaaro, me pehea
e puta ai he pai ki ienei whenua. Rere ana
te maramara o Waikato ki Taranaki, he
atu; rere ana te maramara o te Pakeha ki
Taranaki, he atu. Ko tenei, kua tae mai
nei koutou ko te Kawana ki konei; he pai
 kia korero koutou i tenei ra. He karanga
kau ki a koutou: Haere mai. Haere mai.
 Ko nga tikanga erua he pai. Na, me pehea
e tupu ai he pai. Whakaarahia ana e
 koutou ki a te Kawana ko te rori ko te
 kingi. Kihai enei i takahia e Te Kawana.
 Na me pehea e tupu ai te pai, me pehea e
 tupu ai te kino? Ko tenei, he karanga kau
 tenei naku, te Kawana kia korero koutou
tenei ra.
  Te Kawana: Tena koutou katoa; Kua hoki
 mai ahau ki tenei whenua kia kite i aku hoa
tawhito, a hei Kawana hoki mo nga iwi
erua, mo te Maori mo te Pakeha. Kei
 kii koutou i haere mai ahau hei hoa mo nga
 Pakeha anake; a hei whiu i nga Maori mo
 to ratou mahi. Kahore, i haere mai ahau
 hei hoa mo raua tahi i runga i te ngakau
 tika, kia tirohia he Ukanga. Kua tonoa
 mai au ki konei, koa tukua mai hoki he ope
 nui ki au, hei tami i te whawhai, i te kino,
 a hei whakapumau i te ture, i te pai; ki te
 kore e oti i nga hoia e noho nei, ka ahei ano
 e au te tiki atu kia matia mai. Otira, e
 mohio ana ano au, me korero ano au a muri
 ake nei, i te tika i te he ranei o taku whaka-
 mahinga i aua ope, kahore ki te Pakeha,
 kahore ki te Maori, engari ki te aroaro o te
 Atua a tera Whakawa, te wahi e tu ai au a
 muri ake nei. Na, no taku maharatanga ki
 tena, ka mohio pu koutou, ka whakahaerea
 paitia e au nga mea kiia tukua mai ki taku
 ringa hei mahi i aku mahi, hei painga mo
 te hanga e noho aha i raro iho i au. Heoi
 kia tatu nga whakaaro o nga tangata o Wai-
 kato, ko taku kupu tenei ki a ratou; ekore
 au e rere ki runga i a ratou, ekore au e ma-
 ka i te patu tuatahi; me noho ano ratou i
 roto i te pai, i te rangimarie.
  Na, kua puta enei kupu aku kia koutou,
 me korero au i konei mo nga mea e tauto-
hetohe nei e koutou ko te Kawanatanga;
 me korero au hoki aku rongo.

9 9

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
this is given back or not; but I will tell you
what I think. You know, if in a tribe one
steals from another, that the whole tribe
rises and punishes the thief. Now I say
that the Maoris and the Europeans are one
tribe; and to say that I will attack the tribe
that has the plunder, is to say that it is of a
different tribe to ourselves, which I will not
admit; and, therefore, whenever a man is
caught with any of the stolen property, he
will even if it be 20 years hence, be takea
before the Judge, and if found to be a thief,
he will be punished. I do hot pretend to
say if he is a thief or not; the Judge will
do that when he is caught. Now I have
told you this as Governor, I will speak to
you as a friend on this point. I look upon
the Maoris as one " hapu" of the great
family that inhabits this island. When a
hapu looks upon a thief as a disgrace, it
says to him, "give up the plunder, and
don't bring disgrace upon us." Therefore I
recommend you all to try and persuade the
people who have the plunder to give it up.
All nations are watching you, and I am jea-
lous for you, and cannot bear to be the
Governor of the Maori, and for other na-
tions to say, " they (the Maoris) are a na-
tion of thieves " Just in the same way the
father of two children, when be sees one of
them lake things from the other, tries to
make him make restitution. So when I see
Taranaki has been plundered, I know the
Europeans can never feel reconciled to the
Maoris unless some restitution is made; and
I would persuade them to make it.
  The next thing is about the Roads. You
seem to think that roads through the country
would do no good. I think that they would
improve the value of the lands through
which they pass; and if you think I want to
spend money in making roads through the
land of people who don't want them, thereby
enriching them at the expense of others,
you must think me a fool. In the country
of the Europeans, they have to pay the
greater part of the cost of the roads before
the Government helps them. In the same
way I should be very unwilling to make
roads through native land, even if the owners
came and asked me to do so, unless they
paid part of the money. The only case in
which I would pay for them would be, when
 the roads led to some very distant place which
would benefit oilier districts, besides benefit-
 ting the lands of the natives through which
 they pass.
 Ko te mea tuatahi, ko nga taonga o nga
Pakeha i tahaetia. E mohio ana koutou
kua kiia, me whakahoki mai tenei, ki te
kore koutou e pai, kia whakaekea-koutou.
I runga i taka mana Kawana ekore au e mea
kia peratia, hei aha maku?  Engari, ka.
korero ano kia koutou i taku whakaaro ake
E mohio ana ano koutou, ki te tahae tetahi
tangata i nga mea o tetahi, ka whakatika te
iwi katoa ki te whiu i te tangata tahae. Na,
ka mea atu nei ahau kia koutou, he iwi ko
tahi te Pakeha te Maori, a ki te mea ahau
kia whawhaitia te iwi; kei a ia nga taonga;
ano ra pea ia me he mea nei e mea ana
ahau, he iwi ke ia i a matou. Na, kahore
au e whakaae ki tenei. Engari, ki te mea
ka mau tetahi tangata, kei a ia nei etahi o
nga taonga i tahaetia, ka kawea taua tangata
ki te aroaro o te Kai-whakawa, ahakoa no
roto i nga tau e rua te kau e haere ake nei
te wa i hopukina ai, a ki te kitea he tahae
ia, ka pa te whiu ki a ia. E kore au e ahei
te mea, he tahae ranei ia, kahore ranei, ma
te Kai-whakawa tena, ana ka hopukia. Na;
kua korerotia atu tenei e au kia koutou i
runga i taku mana Kawana; kua mutu tera.
Na, ka korero, whakahoa atu nei au kia
koutou mo runga i taua mea ano. Ki taku
titiro he hapu kotahi te Maori no te iwi nui
e noho nei ki tenei motu. Na, ki te kitea e
te hapu, ma taua tangata kino ka pa ai te
ingoa kino ki te hapu katoa, ka mea ratou
ki a ia, " Whakahokia nga taonga i tahaetia,
kei he matou katoa i a koe." Waihoki ka
mea atu nei au kia koutou, kia tohe atu
koutou, ki te hunga kei a ratou aua taonga
kia whakahokia. E matakitakitia ana kou-
tou e nga whenua katoa, a e taruhae ana
ahau mo koutou, kaore au e pai, i te mea ko
au te Kawana, kia kiia iho era atu iwi, "He
iwi tahae te Maori." Pera ano hoki me te
matua o nga tamariki erua, ana kite atu ia
kua tango tetahi i nga mea o tetahi, ka mea
ano ia, me whakahoki; waihoki, ka titiro
au ki te murunga o taranaki, ka mohio au,
ekore rawa te Pakeha e whakahoa ki te
tangata Maori, engari kia whakaritea ra ano
e ratou to ratou he; ki au, me whakarite.
 Tetahi hoki ko nga Rori, mehemea nei e
mea ana koutou, hei pai moku nga rori, ana
ka mahia. Engari ki taku whakaaro, ma
ena ano ka neke ai te utu mo o koutou whe-.
nua, ara nga whenua e haere ai nga rori i
runga; a ki te ki koutou, era e maumau kau
au i aku moni ki te hanga huarahi i runga i
te whenua o nga tangata e kino ana ki aua
huarahi, kia whakawhiwhia ratou ki nga
rawa i mahia e era atu tangata, heoiano he
tino kuare rawa au ki ta koutou nei whaka-
aro. Ki nga whenua Pakeha, kia homai ra

10 10

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
 I will give you an instance of what I mean.
I hear Waata Kukutai is going to cultivate on
the top of that mountain (pointing to the
hill behind the village). If he does not
make a cart-road up to the cultivation, I
shall think him a very cruel man, for other-
wise he will kill or injure all the women
who will have to bring down the loads of
produce; and the children that will be borne
by them will be decrepit, and thus the tribe
will be lost. But do you think I shall be
such a fool as to come with troops and war
to make the road? No!  I tell him what
will be the result, if he does not make the
road; and I leave it to him.
  I should like to see all the land covered
with carts and horses and cattle, and all the
people well dressed and flourishing; but I
shall not come and cut their throats if they
don't like to be so. How should I like to be
judged, with a row of dead bodies laid out
before me and one should say "how is this?
who slew them?'' and I should have to say " I
did, because they were foolish and did hot
know what was good for themselves! "—Look
 there!' (pointing to a heavily laden bullock dray
 passing) would you rather see your Women
 laden with those things? Those, men who
 like their women to be killed with hard work
 and who do not like oxen and sheep; why, it
 is their own look out!
  Another thing—you must not think that I
 shall let travellers, either Europeans or
 Maoris be stopped and plundered; it is a very
 serious offence. I shall not make war upon
 the tribe; but if ever I catch the individual,
 he shall be punished.
  Now the third king—the king—I will
 talk about. You heard Waata Kukutai say, I
 assented to the king and the flag. I must
 explain what I mean. If a tribe, or two or
 three, or more, call their Chief a king and
 stick up a flag, I think it nonsense, and
 don't mind it. I think it a foolish thing to
 do, and that it may lead to bad consequences;
 but I shall not quarrel with them until the
 bad consequences come. You must recollect
 that this king affair is mixed up with many
 things that ought not to be. For instance, I
 hear that at the Runangas many of those
 people who have plundered the Europeans
 are present, and I think you should not
 associate with such wicked people. If I was
 in the king's place I would not associate
 with bad people.  I even understand that
 people who  have been receiving pay as
 Assessor's from Government, have been asso-
 ciating with these people : and I think it
 wrong that people who are paid for pulling
 down robbers should mix with them.
ano e ratou tetahi wahi o nga moni mo te
mahinga o te huarahi, katahi ka tahuri te
Kawanatanga ki te mahi; waihoki ka ngoi-
kore ano au ki te mahi rori i runga i nga
whenua Maori, ahakoa ka tono mai ano
ratou ki au kia mahia, ki te kore ratou e
homai i tetahi wahi o nga moni. Kati ano
te mea e utua e au anake, ko te mea kei
mamao noa atu te putanga atu o te rori.
Engari tena, ehara hoki i te mea, mo nga
whenua Maori anake te pai, erangi mo taua
wahi mamao ano tetahi wahi.
 Me whakarite e au taku kupu. E rongo
aha au meake ka ngakia e Waata a runga o te
puke ra (ka tohutohu atu ki Pukeotahinga).
Na; ki te kore ia e hanga i tetahi ara kaata
ki taua mahinga, ka ki au he nanakia rawa
ia, ka mate rawa hoki nga wahine mana e
pikau mai nga kai, a mana ka whanau
kopa mai nga tamariki, ma reira ka heke
ai te tupu o te iwi, a ngaro noa iho.
Otira, e mea ana koia koutou he tino kuare
au kia kawea mai aku hoia ki konei whawhai
ai, kia hanga ai te huarahi? Kaore pea!
Heoiano taku, he whakaatu kau i tona tuku-
nga iho, ki te kore e mahia e ia te rori, a
ka waiho mana te whakaaro.
 Ko taka pai kia kapi katoa te whenua i te
kaata i te hoiho, i te kau, kia kite atu ki
nga tangata e kakahu ana i te kakahu papai,
 kia rangatira haere. Erangi, ekore rawa
au e haere mai ki te kokoti i o ratou koro-
 koro, ki te kore ratou e pai ki te pera. Ka
pehea koia au a te ra whakawa, ana takoto
 te rarangi tupapaku ki toku aroaro, a ka
pataia mai au, " He aha tenei, nawai enei i
patu"? A kia ki atu au, " Naku i patu, mo
to ratou kuare, kaore hoki ratou i mohio ki
nga mea i pai mo ratou" ? Titiro ki tena (ka
tohutohu ki te kaata e waha ana i te kai).
He par koia kia koutou ma o komou wahine
e waha era mea? Ko nga tangata e pai ana
 kia kohurutia o ratou wahine ki te mahi, a
e kino ana ki te hipi, me waiho ki a ratou a
 ratou nei whakaaro.
  Tenei hoki tetahi mea: kei ki koutou Ua
 whakaae au kia puritia kia murua ranei nga
 tangaia haere, Pakeha ranei, Maori ranei;
 he he nui tenei. Ekore au e whawhai ki te
 iwi, engari ki te hopukina e au te tangata,
 ka whiua.
  Na, ko te moa tuatoru ko te kingi, me
 korero au ki tera. I rongo koutou ki te
 kupu o Waata Kukutai, kua whakaae
 ahau ki te kingi ki te kara, me  wha-
 kamarama au i tena kupu. Ki te mea
 ka huihui etahi iwi, kia rua pea kia toru
 ranei; ki te whakatu i tetahi o ratou
 rangatira, a ka huaina  hei kingi, ka
 whakatu hoki i tetahi kara mo ratou, ka ki

11 11

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
 In the same way I hear that the king has
been making rules to prevent travellers going 
about : this is wrong and if he does wrong
things and he is caught, he will be tried like
another man and punished. I can't help it—,
you mast not misunderstand me:— any man
may stop people from coming on to his land,
but where an accustomed line of road runs
from one place to another, no man may block
it up. You must be careful not to think that in
this matter I shall quarrel with you all. I, as
Governor, have nothing to do with it—the
cause must be tried by the Judge, or by your
Runangas when you have them, between the
traveller and the owner of the soil. I speak
to you as a friend, and as the name of king
has been mixed with many troubles and is
much disliked by many people, I would get
rid of it, and find some other name: and then
with the other Chiefs of the districts I will
work to establish law and order in the
country. If they don't care to have me as a
friend to help them and work with them,
they must do without me. I can't help it.
                                                                                                         
  I will now speak to you on one other point
 —the land.

  I understand that there is a jealousy that
 I shall buy land from a few people, and lake
it by force from others; you may depend on
 it I shall not do this. Until all that are con-
 cerned are consulted, no land will be taken.
 I will not send people about the country
 leasing and troubling you about the sale of
 your lands. I should be a bad man if I did
 so, — particularly in the Waikato — as
 whenever I have asked you for land you
 have given it to me. Did I not ask you for
 the land on which the Mission (pointing to it)
 stands, and did you not give it? Did I not
 ask you for land for Mr. Ashwell's station,
 and did you not give it? so also with oilier
 places.

  Now, as I have said so many hard things
 of you, I must say that I think, in very few
 countries, men would have so liberally given
 upland for school purposes as you have
 done: and in alt countries it, is said you have
 in this thing well done!

  Now, I will tell you what I propose to do
 for the future. I do not mean to say, that in as
 far as institutions for the maintenance of law
 and order have not been established in the
 country among you, your interests have not
 been overlooked. You must have seen that
 the Europeans have been allowed to make
 rules and laws for themselves, and those who
au, he mahi koare, kia ahatia atu, ka wha-
kaaro kau au he mahi kuare, tera pea e
puta ake he kino i roto; kaore au e wha-
whai atu ki a ratou, erangi kia puta ra ano
tana kino. Kia mahara hoki koutou kua
whakaurua hetia etahi atu mea ki tenei mahi
kingi. Inahoki e rongo ana au e uru ana
ki nga Runanga nga tangata i muru nei i
nga taonga o te Pakeha; ki au, kaua koutou
e whakahoa ki ena tangata hara. Mehemea
ko au te kingi, kaore au e whakahoa ki te
hunga kino. A e rongo ana hoki au e wha-
kahoa ana ano nga Kai-whakawa Maori e
tango nei i nga uta tau o te Kawanatanga ki
aua tangata; ki taku whakaaro, he he rawa
 tenei, ko te tangata e utua ana hei taami i
te tahae, ka anga ka whakahoa ki aua tahae.
 Waihoki e rongo ana au kei te mahi tika-
nga te kingi hei puru i nga huarahi ki te
tangata haere. E he ana tenei a ki te umu
ia, ka whakawakia ia, ka whiua hoki, pera
ano me te tangata noa. Taea hoki te pehea
e au? Kei pohehe mai koutou ki taku kupu.
E pai ana hoki kia whakahokia te tangata,
ana haere noa ki runga ki te whenua o te-
tahi tangata, engari ko te huarahi kua takoto
hei haerenga mo te tokomaha, ekore rawa a
tika kia purua. Kei ki koutou ka whawhai au
kia koutou katoa mo tenei mea; kahore he
whakaaro ki au. Ma te Tino Kai-whakawa
ena mea e whakawa,  ma o koutou
Runanga ranei, ana ka whakaturia. E korero
whakahoa ana an kia koutou. Na, he tini
nga raru i uru ai to koutou kingi, a he tini
nga tangaia e kino ana ki a ia; heoi, e mea
ana ahau me whakarere, me rapu mai he
ingoa ke, katahi au ka mahi tahi me nga
rangatira o nga takiwa ki te whakapumau i
 te ture, i te pai, ki te motu nei. Ki te kore
 ratou e pai ki au hei hoa mo ratou, heoi,
me mahi ke atu ratou, ka taea e au te aha?
 Kotahi atu tenei mea ka korero nei au, ko
 te whenua.            
  E rongo ana au e tuahae ana nga tangata
 ki au, e ki ana, ka hokona e au te whenua
 ki te hunga iti, a ko te whenua o etahi atu
 ka tangohia maoritia e au. Na, kia mohio
 pu koutou, kaore au e penei, engari kia mo-
 hiotia, nga whakaaro o te katoa, katahi ka
 riro te whenua. Ekore au e tono tangata ki
tenei wahi ki tenei wahi, ki te whakararu i a
 koutou, ki te tohe atu ki o koutou whenua
 kia hokona. He tangata kino ano au, me-
 hemea ka pera au, a he kino rawa hoki me-
 hemea ka pera au ki Waikato. No te mea
 hoki, kua tono au ki te whenua i a koutou,
 heoiano, kua riro tonu mai. Ehara \_\_
 i au i tono ki te whenua e tu nei tenei kainga
 Mihinare, a kaore ranei i homai e koutou
 E hara ranei i au i tono au kia koutou 

12 12

▲back to top
     TE KARERE MAORl OR MAORl MESSENGER.
made them have been paid for doing so;
while the Maoris have been left unprovided
for, and those that did make laws were ill
paid. I do not feel that I am without blame
in the matter myself. When I was the Gover-
nor here formerly, I ought to have seen farther
ahead, and what civilization would lead to and
require. I propose therefore now, that wher-
ever: people live in considerable numbers,
the island should be divided into Districts,
and Runanga appointed to make laws for
them, and to determine if roads are to be
made, and what share of the expenses the peo-
ple of the district will have to pay. They will
aIso determine the ownership and boundaries
of land, and if it may be sold, and by whom
—and whether spirits may be sold and under
what regulations. In fact they will have to
make Iaws on all subjects concerning their
own interests, and when these are sent home
and I have consented to them, they will be
binding alike both on Maori and European.

  Native Magistrates will also he appointed,
and people under them, to administer the
laws: and all these people that are employed
 will have salaries, and be paid regularly on
 the 1st of each month like Europeans. You
 will thus see by what I have said, that the
 way I intend to put down evil is by putting
 up good, not by employing force.

  One thing I have omitted to tell you. In
 each district a medical man will be stationed,
 and salaries will be provided for three Native
 Clergymen or School masters, and for each
 "hapu" that wishes to put aside land for the
 support of a clergyman I will endeavour to
 get a minister. One of the great evils has
 been that there has been no opening for the
 young men; Chiefs and others, who have
 been highly educated. Now I make all
 these openings, clergymen,  magistrates,
 doctors, &c, and a young Chief may become
 one of these, and not have go to work
 (manual labor) on his land like a common
 man, but live like a gentleman.

  Now don't you say I am not come here to
 conquer and kill you; I have come to conquer
 and kill you too—with good. Now I have
 done, and if any of you want to ask questions
 about what I have said, I am here to answer.

  Ruihana (Ngatitipa): There are three
 things of the Governor—three things to think
 about. I consider the evils in my presence,
 (or path.) Leave the Governor to reveal them;
 although it cuts my heart, leave him to re-
 veal them, because goodness has appeared.
te kainga o Te Ahiwera, a kaore ranei i ho-
mai e koutou? A, me era atu wahi hoki.
 Na, kua maha nei aku kupu pakeke mo
koutou. Otira, hei konei au mea atu ai.
he torutoru nga iwi e pera me koutou te
ngawari ki te tuku noa i te whenua mo nga
kuru, a e ki ana hoki nga iwi katoa i pai
tena mahi a koutou.  
 Me korero atu e au i konei taku tikanga
mo koutou, mo a muri ake nei. No te mea
kahore ano kia whakahaerea noa he ritenga
i roto i a koutou hei whakapumau i te ture,
i te pai, te ahei ai au te mea, kahore koutou
i hapa i nga pai mo koutou. Kua kite atu
pea koutou e mahi ana nga Pakeha i nga
ture i nga tikanga ma ratou, ai utua hoki
nga tangata nana i mahi: tena ko te tangata
Maori he mea waiho noaiho kia mahi i aua
mahi, a ko te hanga i hanga ture kaore i
utua tikatia. E kore au e mea e hara kore
ana au i runga i tenei mea. Te ahu ki
mua taku titiro i toku nohoanga ki konei
imua, te kite hoki au i nga mea e tupu ake
 i roto i te nekenga haeretanga o te motu
 nei Heoi e mea ana ahau inaianei ko nga
 wahi o te motu nei i puputu ai te noho o te
 tangaia, me roherohe kia hia ranei nga
takiwa, a, me whakatu he Runanga, hei
 hanga ture mo ana takiwa. Ma aua Ru-
 nanga te whakaaro mo nga huarahi kia
 mahia, mana e whakarite te wahi o. nga
 moni e utua e te Iwi; mana e titiro nga
 take whenua me nga rohe, mana e ki be tika
 ranei kia hokona, a ki te tika, mawai e hoko;
 mana e mea kia tuhera ranei te hoko wai-
 piro, a ki te tuhera kia pehea nga ritenga
 mo te hokonga. Ara, ina aua Runanga e
 mahi i nga ture katoa mo ratou ake: ka oti,
 ka tukua mai ki au, kua whakaaetia e au,
 heoiano, ka mana ki runga ki te Pakeha ki
 te Maori. Ka whakaturia ano hoki he Kai-
 whakawa Maori, me etahi tangata i raro
 iho i a ratou, hei whakahaere i nga ture;
 ka whai utu katoa enei tangata, hei te
 tahi o nga ra o te marama puta ai nga
 moni ma ratou, pera ano me te Pakeha.
 Na, ma konei koutou kite ai, ko taku
 pehi mo  te kino, he whakatu i te pai,
 ehara i te mea ma te kaha e pehi.
  Kotahi te mea i mahue, kahore i korero-
 tia e au. Ka whakanohoia he Rata ki nga
 takiwa katoa; a ka whakaritea hoki be
 moni hei utu i etahi Minita Maori kia toru,
 i etahi kai whakaako kura hoki; a ko nga
 hapu e whakaae kia motuhake he wahi
 whenua hei oranga mo tetahi Minita mo
 ratou, maku e rapu he Minita mona.
 Kotahi hoki te mea kino o te wa kua pa-
 hemo ake nei, ko te kore mahi ma o
 koutou  rangatira taitamariki i akona

13 13

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORl MESSENGER.
Consider quietly, because of goodness and
peace; he has come from abroad, he came
from God, and from the Queen. Now here is
another good word, we understand the Scrip-
tures. Look at this word, goodness, good-
ness; do away with evil; look you at that;
let the good be established, and afterwards
think of the evil. His system is laid down,
and it is for us to oppose (deal with) it. I
shall not be destroyed by you, but rather
by God if at all. Let this be clear, let it
be light. Rise up and speak.     
  Kihirini (Tainui): Welcome, O good-
ness, welcome. Welcome Governor, the
father of what is good. Welcome in love
and the gospel. Bring hither the words of
 peace: let not the time be long.

  Karaka Tomo (Ngatipou): Welcome in
 goodness and love. There is no other word:
 all the korero is about peace.

  Arama Karaka (Ngatihine): Welcome,
 welcome; bring love; it is here being kept;
 old things are not forgotten.
  Te Herewini (Ngatimahuta): Welcome;
 whether for good or evil. Your words are
 good. You say in your speech that you are
 a Governor for both races, the Pakeha and
 the Maori. According to my thought, the
 plunder taken at Taranaki must be carefully
 adjudicated. There are very many things
 lying under the " three things." Now if you
 see that the sin is ours, judge us; if you see
 that the offence was from you, enough, you
 will know that it is your own. Again: if you
 see that I slay a Pakeha travelling on the road,
 mine is the offence; if the Pakeha kills a man,
 yours is the sin. As to the property taken
 at Taranaki, let us be judged for it. If
 you see that the offence was ours, judge
 us; if the offence is from you, from the
 Pakeha, we shall both know that it is from
 the Pakeha.

  Waikato (Ngatitipa): Welcome, Gover-
 nor, in the love and kindness of God. Wel-
 come in peace. Come and spread your
 garments over me: it is in affection that I
 say this word to you. I do not look at the
 length of our discourse; when it is all col-
 lected, it will be goodness, peace.
          
  Tipene (Ngatimahuta): What I shall speak
 about is the king, the flag, and the plunder.
 You formerly were the Governor of this
 island; and as for us, we were with you. Now
 the things you gave us at that period were
paitia nei ki nga kura, ko tenei ka
whakatuheratia nei e au he tikanga mahi ano
ratou, mahi Minita, Kai-whakawa, Rata, aha,
aha, ka taea e te rangatira taitamariki tetahi
o enei mea, ka mahue te mahi ringaringa i
runga i te whenua, te mahi o te tangata noa,
engari ka whakatupu rangatira.
Na kei kii koutou, kahore au i haeremai
ki te \_\_\_ ki te patu i a koutou. I haere
mai ano ra ahau ki te tami ki te patu i a
koutou ki te pai.

Heoiano, kua mutu taku, mehemea he
hiahia patai tetahi o koutou mo aku mea
kua korerotia nei, ka utua e au.
Ruihana(Ngatitipa)- E toru nga mea a
Te Kawana, e toru nga mea kia whakaaro
mai. E whakaaro ana ahau ki nga kino i
toku aroaro, waiho te Pakeha nei kia
whaki, ahakoa he mea whakamotuhake i
toku ngakau, waiho kia whaki ana, no
te mea kua puta te pai. Kia ata wha-
kaaro, no te mea ko te pai, ko te pai,
i haere mai ia i tawahi, na Te Atua ia i
haere mai ai, na Te Kuini. Na, tenei ano
tetahi kupu pai, kua mohio tatou ki te Ka-
raipiture, titiro mai koutou ko te pai, ko
te pai, kia ahatia te kino, ma koutou tena e
titiro, me whakatakoto i te pai, muri iho ka
whakaaro ki te kino. Na, kua takoto tana;
ma tatou e rere ki runga; na, ekore ahau
e mate i a koutou, ma Te Atua ahau ka
mate ai. Kia marama mai tenei, kia mara-
ma; whakatika mai, korero.

 

14 14

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
Magistrates. After your departure we con- 
sidered that we should raise up a king for 
ourselves, to stop blood shedding and repress 
the evils of the land, and put an end to
wars. For two years this korero has been 
maintained. While the magistrates which
you speak about were still residing, men 
were selling land throughout the Island. We 
thought, New Zealand will be gone. We saw, 
the land which had gone covered with cattle, 
and horses, and sheep, and the men employed 
fencing the land against cattle, &c. We then 
said, let the land be withheld. We (Waikato)
began it, and others joined. We saw that the 
elder broker was quarrelling with the 
younger; and to one man was appointed to 
suppress fighting and stop the blood.
  Land was bought at Taranaki: we heard it
was bought improperly, and presently distur-
bances arose about it. We held two runangas
 to consider it, in the course of which we heard
 that Taranaki was destroyed. Afterwards
 came the news about the Ngatiruanui, and
 here we were perplexed. We had not heard
 that the Pakeha was fighting at Taranaki until
 the soldiers had gone aboard the strips: then
 we heard, Now this offence was from the
 Pakeha,; hence we said, we are strangers to
 one another. This is our thought; we are
 divided, you on one side, and we on the
 other.   
 Three things we worked at after you left us;
 the gospel, the king, and the flag. We did
 not know it was wrong till after it was set up;
 then, for the first time, we knew it was con-
 sidered wrong.  I now say, work gently.
 Enough about that. This is another thing,
about the roads. Formerly you commanded
 them, and they, have been withheld by us.
 The roads are not simply for fetching food
 from a man's farm; throughout the island,
 it is this which creates fear. At Taranaki,
 the road being there, your guns reached the
 pa. This is our fear, lest that strange cart
 (gun carriage), the cart of terror, should
 travel on it. Put for this fear, roads would
 have been allowed long ago. Enough of
 that.   
  Now, It was we (Waikato) who established
 the king. I have not heard that the roads are
 stopped up; the great road of the Waikato
 river is not stopped, the road of the Waipa
 river is not stopped, the Pakehas and the
 Maoris are travelling upon them; the road
 of the Union Jack alone is closed. The words
 of Potatau, and yours, are still held: we ad-
 here to the advice of Potatau, "Do not do
 anything, do not fight, do not be angry with
 the Pakeha, but be kind to him." Waikato
 adheres to these words. Our runangas are
i poto ki Taranaki; ki te mea ka kite koe
naku te hara, whakawakia au: nau te he, na
te Pakeha, a e mohio taua na te Pakeha.
 Waikato  (Ngatitipa) : Haere mai e Te
Kawana i runga i te aroha i te atawhai o Te
Atua. Haere mai, horahia o kahu ki au;
no runga i te aroha tenei kupu e korerotia
nei e ahau; kahore au e titiro ki te maha a
o taua korero, me huihui katoa, ko te pai
ko te pai.
 Tipene (Ngatimahuta): Taku e korero nei
ko te kingi, ko te kara, ko nga taonga.
mua, ko koe ano te Kawana o tenei motu;
ko au, i a koe au. Na, nga mea i homai e
koe i taua takiwa, ko nga Kai whakawa; i
muri i a koe ka puta taku whakaaro kia
whakaturia he kingi maku, hei puru i taku
toto, hei pehi i nga kino o te whenua, her
whakakahore i te whawhai. Ka rua tau
kahore ano kia makere noa taku korero;
e noho ana nga kai whakawa e korerotia
nei e koe, e hoko ana te tangata i te whenua,
taka noa i te motu nei. Ka whakaaro au,
ka riro tenei whenua: ka kite ahau i nga
whenua kua riro, kaa kapi i te kau i te
hoiho, i te hipi, ka mahi nga tangata ki te
 taiepa i te whenua mo te kau mo te aha.
Katahi au ka mea kia puritia te whenua;
 naku i timata; na, ka uru mai era atu,
era atu. Kua kite atu au e whawhai ana te
 tuakana ki te teina, na ka whakaritea tetahi
 tangata hei whakakahore i te whawhai, hei
 puru i te toto. Ka hokona he whenua ki
 Taranaki. Ka rongo au, kahore i hokona
 tikatia ; rokohanga atu e tupu ano te raru i
 runga i ienei mea. Ka rua aku umanga ki
 te kimi i raua tikanga; i roto i te kimihanga
 ka rongo an kua pau a Taranaki. Muri iho
 kua puta mai te rongo o Ngatiruanui, ka
 raru, i konei. Kihai au i mohio, tenei te
 Pakeha te whawhai ki Taranaki; no te
 rironga o nga Pakeha ki te kaipuke, kata-
 hi au ka rongo. Na, na te Pakeha tenei he;
 na reira au i mea ai he tangata ke ia, he
| tangata ke ahau. Ko te lake ienei o aku
I whakaaro, kua wehe au, kua wehe koe.
  E toru aku i mahi ai i muri i u koe, ko
 te whakapono, ko te kingi, ko te. kara
 nei: kaore au i mohio he he; no te
 aranga, katahi au ka mohio he he tenei. Ka
 mea ahau inaianei, Ata mahia.
  Heoi tera, kua oti tera. Tenei ano tetahi
 mo te rori: no mua ano, nau i karanga, koia
 i puritia ai e au. E hara hoki i te mea; be
 tiki kai anake ki te maara o te tangata; puta
 noa i te motu nei, he wehi tenei. Ki Tara-
 naki, no te tahinga o te rori, kaiahi
 ka puta te pu repo ki te pa. Ko te
 wehi tenei kei haere te kaata ke, te kaata
i wehi. Mei i kore tena ngakau wehi kua oti

15 15

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
similar to your own, some are good and
some are bad. At the present time, the
only thing we will look at is goodness, that
it may be joined and made fast. If we rise
up against you what would be the result?
If you rise up against us, what would be the
result? Formerly we, the natives, were
separate tribes: but now if I go to the other
end of the island, it is still I (we are now
one people). Let the error, if any, be sought
out of our conversation during this day.
  His Excellency: If any tribe refuse to have
your king, will you attack them?
  Tipene: I have not yet heard of the fear
 of any tribe within this island.
  His Excellency: Until you give me a fair
answer to that question, I shall think you
 refuse my words of peace.
  Tipene: This is my reply. I do not know
 that some are outside (of the king). Let
 me hear it, and then for the first time shall
 I say, we (Maoris) are a divided people.
 But we will not make them afraid (attack
 them).
  His Excellency: If any tribe sells land to
 us (Europeans) will you attack it?
  Tipene: We will not consent: we and our
 land are with the king: we shall, therefore,
 withhold it, for we have received bis pledge
 (pauna).
  His Excellency: If the man wishing to sell
 his land has not pledged it to the king, will
 you attack him ?
  Tipene: No, be would be a stranger to us.
  His Excellency: But if be had, and after-
 wards altered his mind ?
  Tipene: The land will be withheld, because
 be will have been imposing upon as. 
  His Excellency: What, by force?
  Tipene: No, we will not strike (first); but if
 he sees us withholding it, and attacks us,
 then we shall strike.
  His Excellency: No, he will not do that.
  Tipene: I an thinking of his deceit to us.
 If you hear that we hold that land (in trust),
 do not buy it.
  His Excellency What do you mean by
 that?

  Tipene: If a man has given us (the king)
 his land (to withhold), and he says; Return
 me my land, that I may sell it for the pur-
 pose of acquiring other property, then we
 shall quarrel.
  His Excellency: I have nothing to do
 between you and the man who agreed to
 give you his land.
  Tipene: Do not consider me as a man,
 but consider the word.
noa atu, Kua oti tena. Na, ko au te kai
whakatakoto o te kingi. Ki ano au i rongo
noa kaa purua nga rori; ko te rori nui o
Waikato kaore i puru, ko te rori o Waipa
kaore ano i puru, haere ana nga Pakeha me
nga Maori; ko te ara o te Haki anake i pura.
A korua kupu ko Potatau, mau tonu;
ko nga kupa o Potatau, kaua, e aha,
kaua e aha,—kaua e whawhai, kaua
e riri ki te Pakeha, kia atawhai ki te
Pakeha. Ko Waikato e noho ana i runga
i tenei kupu. Ko nga Runanga e pera ana
me o koutou. Ko etahi e pai ana ko etahi e
 kino ana. Inaianei, heoiano te mea e tirohia
 nei ko te pai, he pumau i te pai. Maku e rere
 ki runga me pehea? Ka rere koe ki runga
 me pehea? I mua he iwi ke he iwi ke;
 Taku, ki te rere au ki tera pito o te motu,
 ko au tena. Tirohia te he o to taua korero
 e korero nei i tenei ra.  
  Te Kawana: Ki te mea ekore e whakaae
 tetahi hapu ki ta koutou kingi, ka mau patu
 atu koutou ki a ratou ?      
  Tipene: Kahore ano au i rongo noa i te
 wehi o tetahi iwi o roto o te motu nei.
  Te Kawana: Kia utua nuitia mai ra ano
 tena patai oku ki a koutou, ka mea tonu
 taku whakaaro e kinongia ana aku kupa mo
 te pai, e komou.
  Tipene: Ko taku utu ano tenei, kaore
 ano au i mohio noa kei waho. Kia rongo
 ano au, katahi au ka mea, he tangata ke.
 Engari, kaore au e whakawehiwehi ia ratou.
  Te Kawana: Ki te mea ka hoko whenua
 etahi hapu ki a matou, ka mau patu atu
 koutou ki a ratou?
  Tipene: Kaore au e whakaae; ko au kei
 te kingi me toku whenua: katahi ou ka rere
 ki te pupuri, kua tae mai hoki tana pauna
 ki au.
  te Kawana: Ki te mea ka hiahia boko
 tetahi; tangata i tana whenua, a he whenua
 taua wahi kiano i tuku ki te aroaro o te
 kingi, ka mau patu atu koutou ki taua tu
 tangata?          
  Tipene: Kahore, he tangata, ke tena ki
 au.
  Te Kawana: Otira, me he mea kua tukua
 e ia tona whenua ki te aroaro o te kingi, a
 muringa iho, ka tangohia mai ano?  
  Tipene: Ka kaiponu i te whenua ra, no
 te mea he maminga tana ki au.
  Te Kawana: Ka pewheatia? ma te patu e
 pupuri?            
  Tipene: Kahore, ekore au e patu; engari
 ka kite mai i au e pupuru ana, ka rere mai,
 katahi ka patu.  
  Te Kawana: Kahore, ekore a ia e pena.
  Tipene: Ko au e whakaaro ana ki tona

16 16

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
His Excellency; If you were my servant
and wished to leave me, should you be
always bound?
Tipene; In my opinion, what I say is
right; It is not we who sat that we will go as
men for him, it is he who comes to us.
His Excellency; What are you going to
do to a man who wishes to sell his land?
Tipene; We withhold it for his own use.
He will not be allowed to sell his land;
but we shall not assail and kill him, we shall
not do as you Pakehas do. Te Teira's land
was held back by Te Rangitaake; it was held
it was continued to be held, and you went
and made war. O Governor, I also wish to
speak about the Ngatiruanui. We have 
heard of the error of Ngatiruanui in stopping
up the road against the Pakehas. If it were
said, that we (Waikato) the cause of it, I
should have to think about that when I went
home. I have only just heard that the
Bishop was injured (stopped by Taranakis)
and I shall say to them, Let the
Pakehas pass.
His Excellency; How about the stolen
property, the cattle and horses?
Tipene; My name for that is 'spoils of
war' (or spoils lawfully taken in war')
His Excellency; How about the land of 
the Europeans on which the Maoris have
gone?
Tipene; Is there no Maori land at Wai-
tara in the possession of the Pakeha?
His Excellency; What land do you mean?
Do you mean the block that fought 
about?
Tipene; I enquire of you, is there no
Maori land at Waitara in the Pakehas
possession?
His Excellency; What land do you mean?
Tipene; Waitara.
His Excellency; If you mean the dis-
puted land, an investigation will take place.
Tipene; That is well; let also the other
land, Tataraimaka, be investigated.
His Excellency; We can have no dispute
about the Tataraimaka block. That is
ours.
Tipene; Let the man who takes it be
tried. That is a good plan for lands which
are disputed; let a trial take place.
His Excellency; Under the new regula-
tions, the Runangas will hold such inves-
tigations.
Tipene; If there is any Maori land at
Waitara occupied by the Pakeha, let the
case be tried, and if there is any land of
the Europeans occupied by the natives, let
it also be tried. We have heard that soldiers

tinihanga ki au. E rongo koe kei au tera
whenua, kaua koe e hoko.
 Te Kawana: Tena, he aha te ritenga o
tena kupu au?
 Tipene: Kua homai e te tangata tona
whenua a ka mea, homai taku oneone
hei hoko mea maku, ka ngangare maua i
reira.
 Te Kawana: .Kahore he aha mai ki au o
a korua korero: ara o korua ko te tangata e
mea atu ana i tana whenua kia tukua ki a koe.
 Tipene: Kaua koe e whakaaro ki au ki te
tangata, engari ki te kupu.
 Te Kawana: Me he mea, he kai mahi koe
naku, e pai ranei koe kia mau tonu taku
pupuri i a koe, ahakoa koe oke ki te haere
ke atu au?           
 Tipene: Ki au, ka tika taku kii atu; e
hara i au i kii atu kia haere atu au hei
tangata mana; nana ano i haere mai. 
 Te Kawana : Ka pehea au tikanga ki te
tangata e mea ana i tana whenua kia hokona
e ia?
 Tipene: E pupuru ana au mona ano,
ekore e tukua kia hoko i tona whenua ;
engari ekore au e rere ki runga, patu ai.
Kahore au e pena rae koutou te Pakeha,
Kaiponu ana te Rangitake i te whenua o Te
Teira, pupuri, pupuri noa ; haere ana kou-
tou ka patu. Taku  korero e korero
atu nei, e Te Kawana,  ko Ngatirua-
nui; kua rongo tatou ki te he o Ngati
 ruanui, e puru nei i te roriki nga Pakeha.
 Ki te mea ka kiia naku te take, kia tae atu
 au ki toku whare ka whakaarohia tena.
 Katahi au ka rongo, kua mate a Te Pihopa;
 maku tena e kii atu, Tukua nga Pakeha kia
 haere.             
 Te Kawana: Tena, me pehea nga monga
 i tahaetia, nga kau me nga hoiho?
 Tipene: Taku ingoa mo tena, he tautara-
 kahoro.        
 Te Kawana: Ha! me aha te whenua a (e
Pakeha kua nohoia e te tangata Maori ?
Tipene; Kahore ranei he wahi o te Maori
 Waitara kua nohoia e te Pakeha?
 Te Kawana: Ko tehea whenua tau e patai
 mai na? Ko te whenua i whawhaitia ra?
 Tipene; E patai, ana ahau, . kahore he
 whenua Maori i Waitara, kiia nohoia e te
 Pakeha?
 Na Te Kawana : Ko tehea whenua te meinga
 na e koe?             
 Tipene: Waitara.
 Te Kawana : Me. he mea, ko te whenua
 i tautohetia ra tau e mea ; tukua ake nei te
 tirotirohia ai nga ritenga o taua wahi.
  Tipene : Ae, ka pai tena, ka penatia hoki
 tena.

17 17

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORl MESSENGER.
will be sent on the road (Tataraimaka); it is
that which creates fear. Keep it open.
 . His Excellency; You had better distinctly
understand, that if the people along live
ses coast interfere with that block, or use
threatening language, I will place solders
there.
 Tipene:  What because they hold fast
ther design ? I will now return to the
plunder. Plunder is plunder: a man is a
man: and death is death. If that question
has to be settled by the Runanga, it is well.
 His Excellency: I do hot promise to be
satisfied without the stock is given up. I
do not think I shall be satisfied. I must have
an enquiry before I can say what I will do.
 Tipene; I have not yet enquired about
that plunder, that I might say whether the
men who  took the plunder are right or
otherwise.
  His Excellency: I can only say that If I
catch any one with stolen property, he will
have to be tried. I am told they, the
thieves, keep the stock openly.
  Tipene; If any of the plunder is still re-
maining well; let it be returned.
  His Excellency: I will go down and in-
vestigate it all quietly, I shall not be in a
harry.               
 Tipene: Perhaps some of that plunder
belongs to us (Waikato.) If any cattle,
horses, or other property be still remaining,
some of it belongs to us. Is it about what
is left that you are speaking?
  His Excellency: I understand that the
Ngatiruanuis are in quite a different position
to others. They killed women and children,
and burnt houses, and plundered. I have
not enquired into the matter, but from what
I hear if I were a friend, as you are, going
to speak to the Ngatiruanui people, I should
advise them to give up what they have got,
and a piece of land, in compensation; and to
say, Now we have done this, let us live in
peace, as we have made reparation. I only
say what I would do. I have not enquired
into the circumstances. Even in distant
parts of the world I heard of the conduct of
the Ngatiruanuis, and felt ashamed as such
things being done by Maoris.
Tipene then did his taiaha at the Gover-
nor's feet, and said Look here. You say
that there is no cause, I say there is a cause.
Will it (a vibration if a blow struck) stop
at the tongue in the head of my taiaha?
Therefore I have thought your saving
(words) would reach to the other end
meaning that Ngatiruanuis had fought
because the ? had been attacked.

Te Kawana; Kahore he take ma tauka e
tohetohe ai taua mo Tataraimaka. Naku
ano tera whenua.
Tipene; Me whakawa te tangata e tango
ano, ko te mea pai tena mo nga whenua e
totohe ana, me whakawa.
Te Kawana; Ki nga tikanga hou, ma
nga Runanga nga mea pera e whakawa.
Tipene; Me he mea he wahi to te Maori
i Waitara kua nohoia e te Pakeha me mahi;
me he wahi to te Pakeha kua nohoia e te
Maori, me mahi ano hoki. I rongo ahau i
te kupu nei ka tonoa he hoia ki te rori, ko
te wehi tera; whakawatea.
Te Kawana; Kia ata mohio pu koe, ki te
mea ka mau tonu te korero whakatara, me
te whakatete tonu o te huinga e noho ana i
te akau ki taua wahi whenua, ka wakaho-
hoia he hoia ki reira.
Tipene; Mo te mau tonu e to ratou ti-
kanga, ne? Na, ka hoki ake ano taku kupu
ki nga taonga ra; he taonga te taonga, he
tangata te tangata, he mate te mate. Mehe-
mea ma te Runanga tera e whakaoti, e pai
ana.
Te Kawana; Ekore taku kupu e kiia ponotia
atu e au. Na, taku whakaaro, ki te mea ekore
nga hoiho me nga kau e tukua mai, ki taku mo-
hio ekore taku ngakau e tatu. Me ata mahi
e ahau, me ui, ma reira ka matauria ai taku
tikanga e ahau, kia pewheatia ranei.
Tipene; Kahore hoki au i tae ki te tirotiro
ki aua taonga inaianei; ki te tirotiro, ki te
penei, Ka pai ranei te tangata i tango i aua
taonga, ka aha ranei.
Te Kawana; Ko te kupu tenei e mohiotia ana
e ahau, ki te mea ka mau i au te hunga i a ratou
nga taonga i tahaetia, ka whakawakia era.
E korerotia mai ana ki au, e noho whakata-
marahi ana nga tahae ki nga kau me nga
hoiho i a ratou.
Tipene; Me he mea kei te takoto marire
nga taonga, ka pai, me whakanoki.
Te Kawana; E rae ano ahau ki reira, a
ka ata whakawakia mariretia ano e ahau.
Ekore taku mahi e aurakina e ahau.
Tipene; Ae ra, kei au pea tetahi wahi o
aua taonga; mehemea kei te takoto etahi o
aua kau, hoiho, aha, kei au ano tetahi wahi.
Ko nga mea i mahue koia tau e kii na?
Te Kawana; E mohio ake ana ahau, e
rere ke ana te mahi a Ngatiruanui i to etahi
atu. I patua e ratou nga Wahine me nga
Tamariki; i tahuna nga whare e ratou, a i
muru taonga ratou. Kahore ano i ata ra-
purapura e ahau ona tikanga; otira, ki taku
i rongo ai, mehemea noku era huanga (ko a
koutou huanga hoki era a he haere toku ki
nga tangata o Ngatiruanui, ka ako atu ahau 


18 18

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER,
and, that in like manner peace should be
granted  to all alike.)
 His Excellency: I do not like to say any
thing against past misconduct.
 Tipene: But we are speaking about that
time (on that subject).

 His Excellency: I do not like to say any
thing about that as an excuse. I should
have to say something very severe about
killing women and children.

  Tipene: Very well, the subject shall not
be pursued if you say so: I have said the
same.

  His Excellency: I have simply told you
what I should advise.

  Tipene: That is right: My thought at
 the present time is the same. Are your
 questions ended?

  His Excellency: Yes.
  Tipene: Then I will ask a question: Are
 you opposed to my king?
  His Excellency: I do not care about him.
 But I think it is a thing which will lead to
 trouble. If you ask my opinion as a friend,
 I should say, Stop it. It will be stopped by
 such means as I have adopted, and it will
 die out. But I advise you to stop it. I fear
 it will lead to quarrels and so forth.
  Tipene: Behold! if you say that it (the
 king) is a road which will lead to future
 difficulty, the error is our own: that is
 right. You have heard the reason why he
 (the king) was set up: if evil arise, it will
 fall upon ourselves (or we shall be the cause
 of it). But if it (the king movement) is
 brought to nought by your plans, well and
 good. You say what is the king to you ?
 We say it is a thing of importance to us.
 And the reason why we say so is this, that
 we have seen the good of it; the quarrels
 of the Maoris amongst themselves have
 for the last two years diminished. There-
 fore I say, if evil arise from it in future,
 we shall have caused it (brought it on
 ourselves). Listen. Formerly  both races
 were  living together, our  plans were
 the same and the work of this island re-
 mained unbroken. We worked together
 and talked together at that period, about
  the evils of the land; until the separation
 took place which we have been speaking
 About. Then, for the first time, I saw it
 was well. And now, by means of it many
 evils that have arisen have been put down
i a ratou kia tukua mai nga taonga i a ratou,
me tatahi whenua ano hoki mo to ratou he.
A, kei te otinga o enei mea ia ratou, hei
reira ratou ka mea mai ai, " Kua tatu nei
enei mea, me noho pai tatou, ake nei, no te
mea kua tukua mai nga utu mo to matou
he." He mea kau atu taku i nga tikanga o
taku mahi e mahi ai, mehemea he pera ahau
me ratou. Otira, kiano ahau i rapurapu i
taua he. Oku e noho mamao atu ana i era
wahi o te ao nei, tae ake ana nga rongo o
Ngatiruanui, a puhare ana ahau ki nga kino
i mahia nei e te tangata Maori.
  Na, ka mau a Tipene ki tana Taiaha, ka
whakatakoto ki nga waewae o te Kawana;
a ka mea.
  Rere: E ki ana koe, kahore he take, e ki-
ana au he take. E mutu iho ranei i te arero o
 taku patu? Ara, he whakaaro iho tenei,
 kua tae iho pea ki te pito te whakaoraora o
 taku pntu.
  Te Kawana:  Kahore aku pai kia whai
 korero ahau mo nga be o era rangi.
  Tipene: No tana takiwa to taua korero.
  Te Kawana: Kahore aku pai kia kupu atu
 ahau mo tena hei takenga ake mo te mahi
 be. No te mea ka kupu koi kino aku kupu
 mo nga wahine me nga tamariki i kohurutia.
  Tipene: Ae, engari tena, ekore ano hoki
 e whaia, me i kii koe; kua kii ano hoki au
 kia pera.
  Te Kawana: He mea kau atu taku i aku
 e ako atu ai.
 Tipene: Na ka tika tena; e pena ana ano taku
 whakaaro inaianei. Kua mutu to patai?
  Te Kawana: Ae.
  Tipene: A, maku tenei patai, e kino ana i
 a koe taku kingi?
  Te Kawana: Hei aha tena kingi maku?
 Otira e mea ake ana ahau, he mea tena hei
 he tona mutunga. Ki te ui mai koe i taku
 whakaaro, te whakaaro oka o to taua wha-
 kahoatanga ki a taua, ka penei atu taku kii,
 "Whakamutua tena mahi kingi;" no te mea,
 ka tae ano tena ki te kahore i nga ritenga o
 aku tikanga ka mahi nei, a ka memeha noa.
 Otira, ka mea atu ahau, "Whakamutua."
 Ko oku mahara e mea ana ko te huarahi atu
 tena ki te whawhai, ki te whakaheke toto.
  Tipene: Kere! Mehemea e kii ana koe,
 ko te ara atu tenei mo te he amua, ki au tena
 he: ka tika tena. Kua rongo koe i tona ti-
 kanga i whakaarahia ai: ki te puta mai tena,
 kei au tena he. Engari tena, ma o tikanga
 ka kore ai; ka pai tena. E kii ana koe, hei
 aha mau tena ? Ko au e mea ana, hei mea
 maku. Na, te take i kii ai au, hei mea maku,
 kua kite au i tona pai, kua taharahara nga
 whawhai o te Maori ki a ratou i roto i enei
  tau. Koia au ka mea, ki te puta mai

19 19

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
(without war); and, therefore, I say it (the
king) is an important thing to us. Now, I
ask you, "Are you altogether opposed to
my king?" If you consent to my question,
we shall then work quietly, because we are
not the chief cause of the king; whereas
with you is the final decision as to your own
system. So I ask you, " Are you altogether
opposed to our king?" that you may say
whether you are so or not.
 His Excellency : If you ask me as a friend,
I tell you I think it a very bad thing.

 Tipene: 1 say, it has not arisen from us
(Waikato), but from the whole island: but
my question still remains unanswered. I
ask, in order that the word of condemnation,
or otherwise, may be spoken out. Will you
condemn it in anger; with war)? Rather let
him (the king) stand: if you let him alone
he will fall of himself.
  His Excellency: I think that each Chief,
in his own tribe, should, with his Runanga,
come under the Governor; then they could
 all work with me.
  Tipene: Leave that, we will convey it to
the people. We are not going to pluck out
 the various tribes i.e. for their adherence; 
 if a man comes to join us, we will not tell
 him to stop away. This will be our plan of
 scooping (gaining adherents; if a tribe come
 to us, we shall say, the system is with us
 (Waikato). This will be righi, for they
 will have come of themselves. Letters have
 reached us from Hauraki, and we have
 answered; letters from Tauranga, which
 we have answered;  letters from Ahu-
 riri, which we have answered: we  have
 received as pledges, (of adhesion to the
 king, from Hauraki £10, from Tauranga
 £15; also, further on from Ahuriri, from
 Porangahau, te Wairoa, and Wairarapa:
 all of their own accord. From Here-
 taonga, we  have received a pledge (or
 payment) of £500. From Whanganui,
 we have also received letters. With  re-
 gard to Rangitake Wiremu  Ringi, be
 fetched our flag as a protection for his land:
 and now he is residing in Waikato. As to
 the Ngapuhi, I do not know about them :
 but one man of the Rarawa, a relative of
 mine, has been to as. At the present time,
 whilst both races are at peace, perhaps we
 shall be divided, or perhaps we shall be united.
 Let goodness, peace, and love be joined to-
 gether : that may be done now, and I say
 therefore, proceed gently (cautiously), in
 working out the plans you (the Governor)
 nave spoken about. The only thing that
he he ki muri, naku tena he. A, wha-
karongo, i noho pupu taua imua, ko
to  taua tikanga  be tikanga  kotahi,
a kahore i mutu te mahi o tenei motu; i
mahi tahi taua, i korero tahi taua i taua ta-
kiwa ki nga he o tenei motu, a, tae noa
mai ki te wehenga e korerotia nei. Katahi
au ka kite i te pai. Inaianei, i roto i te tika-
nga e korero nei au, he maha nga kino, a
mutu noa, koia au ka mea," hei mea maku."
Na, "E tino kino ana koia koe ki taku
kingi ?" Mehemea ka whakaae koe i runga
i taku patai, ka mahi marire au i runga i
tena, no te mea, ehara i au te tino take;
tena ko koe, kei a koe te tino tikanga o tau:
Na, ka patai atu nei au, E tino kino ana
koe ki taku kingi?" kia kii mai koe, kahore,
ka pai ranei.
 Te Kawana: Mehemea ka ui mai koe ki
au, hei hoa aroha, ka kii atu au, "Ki taku
whakaaro, he mea kino rawa tenei."
  Tipene: E kii atu nei, kahore i au te tika?
nga; engari ko te utu mo taku paiai e takaia
ana i a koe. He patai tenei naku kia puta te
 kupu whakahe, aha ranei; ka whakahe koia
 koe, me te riri? Engari, waiho kia tu; ka
 nga mea hoki ena hei turaki, ko te waiho
 noa iho.
 Te Kawana: E mea ana ahau, ko nga
 Rangatira me o ratou hapu ake, me haere
 mai ratou, me o ratou runanga ki au: ma
 reira ratou ka mahi tahi ai ki au.
  Tipene: Waiho tena, me hari e au. Ka-
 ore au e haere ki te tikarokaro i nga
 iwi; ki te tae mai te tangata ki au, ekore au e
 mea kia noho atu. Tenei taku tikaro, ki te
 haere mai tetahi iwi ki au, ka mea atu au,
 tenei te tikanga kei au; he mea pai, nana
 ano i haere mai. Kua tae mai ki au nga
 reta a Hauraki, na, kua utua e au ona reta:
 no Tauranga he reta ano, kua utua e au tona
 reta : Ahuriri he reta ano, a kua utua e au
 tona reta. Na, kua tae mai te tamana ki au,
 no Hauraki £1O, no Taurunga £15, neke
 atu Ahuriri, neke atu Porangahau, neke atu
 Te Wairoa, neke atu Wairarapa, nona ano
 te tikanga. Engari no Heretaunga kua tae
 mai te tamaua ki au £300. Ko, Whanga--
 nui, he reta io reira ki au Engari te Ra-
 ngitaake, nana i tiki mai taku kara hei Uaki i
 tona whenua: na e noho nei i Waikato. Ko
 Ngapuhi, kahore au i mohio ki tena; engari
 kotahi tangata no te Karawa kua tae mai
 ki au, be huanga noku. Engari pea, ki te-
 nei takiwa, te mea kua noho tatou ki runga
 i te pai, ka wehe pea, ka huihui ranei pea.
 Ko te pai me te aroha me hono, e oti tena
 inaianei; koia au e kii atu nei, me ata mahi
 mai nga mea kua korerotia nei e koe. He-

20 20

▲back to top
     TE KARERE MAORl OR MAORI MESSENGER.
remain dark (unsettled) is the king: your
own plans is to unite us all.
His Excellency: Let the several Runangas
spend up laws for my approval. The laws so
assented to, would be laws for Europeans as
well as Maoris.
Tipene; Enough; your word has been
given us; to leave us to work. This is all
at present.
His Excellency; Do you know what I
want to see? Those Runangas and people
prosperous and happy, with their chiefs,
clergy, artizans, &c. farms springing up,
cattle and wealth abundant. I want to have
ears that can hear for me, eyes that can see,
hands that can work for me, in every part of
the island. I want to forget the past, with
all its shortcomings, and begin again afresh.

KOHANGA.
December 17th, 1861
His Excellency; I have come here to help
you, and I think the best thing is for you to
ask me questions about anything you do not
understand. (Addressing W. Kukutai.) Do
you understand what the duties of the Ru-
nanga will be? (Waata; Yes) The work
of the Runanga, when it sits as such, will be
different from that of the Magistrates: it will
be to make laws and regulations for the Go-
vernment of the District. When these rules
have been made by the Runanga and approved
by the Governor, then the Magistrates will
have to enforce them as any other laws are
enforced. Then there will be other work for
the Runanga to do; it will have to consider all
things that are good for the District: eg., if
a Ferry is wanted by any people, the Runanga
will have to consider and recommend what the
ferry-man will have to be paid, and what peo-
ple should pay for crossing. In the same way
if Roads are wanted, it will have to enquire if
it is so, and what are the best lines, and when
I have consented to their being made, it will
have to superintend them and the expenditure,
and the secretary of the Runanga will have to
keep the account and the Runanga will have
to arrange with the owner of the land over
which the road will pass, if he is to be paid

heoiano nga mea e takoto pouri ana ko te ki-
ngi; ko tau, ko te whakakotahi.
Te Kawana; Ma nga runanga e tuhituhi
ake ki au nga tikanga e paingia ana e ratou
nga ture a ki te mea ka whakaaetia ana
mea e ahau, ka tau ano era tikanga hei ture
mo te Pakeha mo the Maori.
Tipene; Heoi ano, kua puta te kupu;
waiho au kia mahi. Heoiano te korero ina-
ianei.
Te Kawana; E mohio ranei koe ki ta taku
hiahia e rapu nei? Tenei, kia tau ki a kou-
tou ki nga runanga, me te iwi, me nga ra-
ngatira kato te noho pai, kia noho i a kou-
tou nga Minita me nga tangata mohio ki
nga mahi katoa a te Pakeha, kia tau ai ano
hoki te ahu whenua a te Maori ki te mahi
paamu, kia hua ai te kau, te hoiho, te hipi,
kia whai taonga ai te tokomaha. E hiahia
ana ahau ki nga taringa hei whakarongo
mea maka, ki nga kanohi hei titiro mea
maku, ki nga ringaringa hei mahi i aku
mahi, i nga wahi katoa o te whenua nei. E
hiahia ana au kia kaua e maharatia nga mea
kua puare, me ona aha me ona aha, a kia
timataria houtia ano.

KOHANGA
Tihema 17, 1861
Te Kawana;
Tena koutou. He awhina i a koutou taku
i haere mai ai, a, e mea ana au he mea pai;
me patai mai koutou ki au ki nga mea kaore
i marama i a koutou. (Ka ahu kia Waata
Kukutai) e Waata, e mohio ana koe ki te
mahi ma nga Runanga? (ano ko Waata, Ae.)
Ko te mahi me te Runanga, ana ka noho
hei Runanga, ka rere kei to te Kaiwhakawa.
Ko te mahi mo ratou, he hanga ture, he
hanga tikanga mo te kawanatanga o te
Takiwa. Kua oti enei Tikanga te mahi e te
Runanga, kua whakaaetia e te Kawana,
katahi ka whakahaerea e nga Kaiwhakawa,
pera ano hoki me era atu ture.
Tenei ano hoki tetahi mahi ma te Ru-
nanga, mana e ata whakaaro nga mea e tau
ai he pai ki te Takiwa. Penei hoki, ki te
meatia e etahi tangata kia whakaritea he
Whakawhitiwhitinga Awa, me maatua tirohia
e te Runanga tona tikanga, ka tahuri ai au
ki te mahi. Ma te Runanga e ata whakaaro
te ritenga utu mo te kai tiaki a te utu hoki
mo te whakawhitinga. Whaihoki, ki te
meatia kia mahia he Huarahi. Ma te Ru-
nanga e ata hurihuri, e mea, he tika ranei
kia mahia, mana e titiro nga wahi pai hei
putanga; a kua whakaaetia e au kia mahia,
ma te Runanga e tirotiro te mahinga, me te
whakaputanga o nga moni, a ma te

21 21

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER
anything. In the same way when the boun-
daries of a piece of land or the ownership is
disputed, the Runanga will appoint a com-
mission to examine into the matter and report,
and it will have to consider if the commission
has reported correctly, and it will report in its
turn to me as to what I ought to do. In the
same way if a Hospital is wanted, the Runanga
will decide upon the site, and what fees people
should pay and who should be let in free
without paying. Then if people want a
School they will in the first instance have to
apply to the Runanga and it will report to me
if the school is necessary. For all these things
it will arrange its own time of meeting, perhaps
once a month, perhaps once in six weeks, and
it will sit for five or six days if necessary, and
will give public notice that all may know of
the sittings and attend them if they wish.
This is all. I now think that you will under-
stand about Runangas. About magistrates I
need say nothing, you all know what they have
to do. If you want any more information
upon any subject now you can ask me, and I
shall be glad, if I can, to give it.

  Te Ao-o te-rangi. (Tainui): My part of the
 talk will be on the same subject as yours,
 Waata. You spoke about peace, about an en-
 lightened system, and about everything which
 is good. That side (of the question) is correct,
 but, brother, you and I have never been found
 in fault up to this period. (To His Excel-
 lency.) After you, the Governor, left us,
 there arrived another Governor, and when that
 Governor turned round, it was against me.
 That is the reason why I am dark. I am an
 orphan, O Governor, an orphan, all are orphans
 by accidents and by war; by your arrival in
 New  Zealand, either we become possessed of
 parents, or we  do not. Well, be  kind
 to the children according to your word;
 and let not the Maoris say that you are
 speaking deceitfully (or with  flattery); do
 not curve your road, let it be  straight,
 that carts may  travel on it. Our dis-
 course will not be at an end, it will be mouth
 to mouth, we shall not be separated ; at the
 present time, I am pleased with your korero,
 but if my reply is wrong do not be gloomy,
 nor find fault with it. Now  this is what
 I say: I consent to the Governor's word.
 The  Governor calls for the road and the
 runanga, and everything, has been mentioned
 by the Governor. My (present) road is the out-
 side road, on the sea, and its opening; (com-
 mencement) is at Whaingaroa. A road; is the
 thing which I approve of on the (governor's side,
 because of the mud and the mountain, and
 that our produce that of the tribes, may be
 conveyed for sale. I speak thus to you, O
 Governor, because of the words which you
Hekeretari o te Runanga  e tuhituhi ki te
pukapuka nga moni katoa e whaka putaina
ana. Ma te Runanga. ano hoki, e whaka-
riterite ki te tangata nona te whenua  e
haere ai te rori, i runga, e mea, kia utua
ranei ia, kia pehea ranei. Whaihoki, ki te
mea ka tupu ake he tautotohe rohe Whenua,
take whenua ranei; ma te Runanga e wha-
karite tetahi komiti hei whiriwhiri i taua
mea : ka whakaatu ai ki te Runanga, ma
te Runanga  e titiro, e mea, he tika te
whakaaturanga  o te komiti, ka korero
mai ai ki au mo toku peheatanga  Whai-
 hoki, ki te meatia kia whakaturia  tetahi
 Hohipera, ma te Runanga e whakaaro
 te wahi hei turanga, te ritenga atu hoki
 mo nga tangata e tapoko ana ki roto,
 muna hoki e whakarite nga mea e tukua
 noatia ki roto, kahore he utu. A ki te
 hiahia hoki etahi tangata ki te Kura,
 me maatua haere atu ki te Runanga, ma te
 Runanga e ata hurihuri e whakaatu mai ki
 au, ana kitea he tika kia whakaturia. Mo te
 Runanga ano e karanga nga wa e huihui ai,
 hei whakaaro i enei mea; kia kotahi pea
 huihuinga i roto i te marama kotahi, i roto
 ranei i nga wiki e ono; a kia rima pea, kia
 ono ranei, nga ra e noho ai. Engari, me
 paanui ano te ra e noho ai kia mohiotia e te
 tokomaha, mo te hiahia o te tangata ki te
 haere mai, kua mohio ia ki te ra. Heoiano,
 ka marama pea i a koutou nga tikanga mo
 nga Runanga. Engari nga Kai-whakawa,
 kaua au e whai korero mo tera, kua mohio
 hoki koutou ki nga mahi mo ratou. Na, ki
 te hiahia koutou kia whakamaramatia tetahi
 atu mea, patai mai, a ka pai ano au ki te
 whakamarama atu.
  Te Ao-o-te-Rangi (Tainui): Taku pihi ko-
 rero mo runga i tau e Waata; i kii nei koe
 ko te pai, ko te tikanga marama, me nga
 mea katoa o te pai. E tika ana tena taha,
 otiia, e taku tuakana, kaore ano i kitea te-
 tahi he ma taua, taea noatia tenei takiwa.
 No muri i a koe,e te Kawana, ka taemai he
 Kawana ano; te tahuritanga mai o tena
 Kawana, ko au: ko te wahi tena i pouri ai
 au. He pani au e te Kawana, he pani au,
 he pani katoa i a Aitua, i a Patu; i to tae-
 nga mai ki Niu Tirani ka whai matua ranei,
 kahore ranei. Tena atawhaitia nga tamariki
 ki runga ki te kupu, kei mea nga tangata
 Maori, he whakapatipati; kei whakapakokia
 to huarahi, kia tika kia haere ai nga kaata.
 Ekore e mutu a taua korero, he mangai he
 mangai, ekore e wehe: ko tenei, e pai ana
 au ki to korero, a ki te he aku korero, kei
 pouri, kaua e he ki taku korero. Na, taku
 korero; kua whakaae au ki te kupu, a te
 Kawana e korero nei. E karanga ana te

22 22

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
spoke to me about the roads and the bye-roads:
I consent to them. This is neutrality (for
friendliness), O Waikato:  I am much  in
want of my road. Look at my side (of the
subject). Let the Kupapa  (neutral native)
defer his word (of censure). If you see the
guns and soldiers travelling on the road, the
error will be mine,  apprehend  me, be-
cause I shall be in fault: judge me, convey
me to prison, because the Governor and I shall
have cleared the road, allowing the guns and
soldiers to pass. If my road is formed I shall
be much pleased at being able to take my po
tatoes, and wheat, and onions, and other pro-
duce to market. That is all about the road.
I do not agree to the (European) Magistrates.
We  want no other Magistrate than Waata
and Wiremu te Awaitaia; they can do the
work. Our errors and our faults can be talked
over; if there is any great offence, I can write
about it to you. I will not consent to adopt
the Runanga and the Magistrate. That side
(system) is very good, but I have spoke to
you about it in the town, telling you I was not
agreeable to it. I will tell my errors by letter
lest it be said that I have been flattering you.
  Ruihana (Ngatikarewa) : If I fall now, do
not laugh at me. This is my patience and my
kindness. It is for my eye to see good and
 evil. These are the things I am afraid of,
guns and powder. Break them loose (release
the restrictions on their sale), and I shall be
 satisfied: these, in my opinion, are the fear-
ful things. My thoughts are, make an open-
 ing for the snake (allow the sale of arras and
 ammunition). O Governor, cause the reptile to
 be driven forth : I have no fear connected
 with any other treasures, with money, or blankets
 or other things ; it is all with guns and pow-
 der (i. e., for you to possess them and the
 Maoris not).
  His Excellency: Who is the gunpowder for,
 and for what purpose ?
  Ruihana : Either to keep, or to shoot birds
 with.
  His Excellency: I cannot let any one get
 guns, either European or Maori. Do you
 only want shot ?
  Ruihana : Shot is good ; if in large quantity
 it is good : it is for you to look at what I say.
  His Excellency : What are you afraid of ?
  Ruihana : I am afraid of you.
  His Excellency: You need not fear me ; I
 will take care of you.
  Ruihana: Very well: you will take care
 of me : but there is your dog (military force)
  His Excellency: I am so determined to
 have good, that I will not put arms into peo-
 ple's hands with which to kill each other. 
 am so fond of being safe, that I shall keep
Kawana, ko te rori me te Runanga, me nga
mea katoa kua korerotia e te Kawana. Ko
 aku rori ko te rori o waho, o te moana;
 ona putanga kei Whaingaroa. He rori te
mea e pai ai ahau ki te taha kia te Kawana,
no te mea he paru tetahi, he maunga tetahi:
 kia puta aku mea ki te hoko, ara, ma nga
 wi. E te Kawana ko taku korero ka hoatu
nei ki a koe, mo nga kupu i kii nei koe ki
au, ko nga rori ko nga roripeka; e whakaae
ana au ki ena. Ko te kupapa tenei, e Wai-
kato; e mate ana au ki taku rori; tirohia
mai taku taha. Taria te kupu e te Kupapa.
 Ki te kite koe i nga purepo me nga hoia e
 haere ana i te rori, nuku tena he; me hopu
au, na te mea naku tena he: whakawakia
au, kawea au ki te whare herehere, no te
mea na maua ko te Kawana i tahi te rori, i
puta ai nga repo me nga hoia. Ki te tika
 taku rori, pai tonu ake au ki puta ai aku
riwai, aku witi, aku aniana, aku aba ki te
 hoko. Kua oti tena mo te rori.
 Kaore au e whakaae atu ki te Kai-whaka-
wa: heoi nei o matou Kai-whakawa ko
 Waata, ko Wiremu Te Awaitaia; kia raua
 he mahi. Me korero noa iho oku he, oku
hara; he hara nui, maku e tuhituhi atu ki
a koe; kaore au e whakaae atu ki te Runa-
 nga, ki te Kai-whakawa. He taha pai ano
 ia tena taha, otira kua korero atu e au ki a
 koe i te taone, ekore au e pai ki tena. Me
 korero pukupuku au mo aku he kei meinga-
 tia mai he whakapatipati naku.
  Kuihana (Ngatikarewa): Ki te hinga au
 inaianei, kana e kataina: ko taku manawa-
 nui tenei, ko taku atawhai; ko taku kanohi
 hei titiro i te pai i te kino. Ko te mea tenei
 e wehi ai au, ko te pu ko te paura. Wahia
 ki waho, heoiano, ka ora au, ko aku mea
 wehi enei. Ka mea aku whakaaro, me wha-
 kapuare te nakahi. E Kawana, whakapa-
 taina te ngarara ki waho; kahore hoki au he
 wehi ki nga taonga katoa, ki te moni, ki te
 paraikete, ki te aha: heoi nei, ko te pu ko ia
 paura.
  Te Kawana: Mawai te paura, a, hei aha
 tena paura?
  Ruihana: Hei pupuru, heoiano; hei ma-
 nu, heoiano.
  Te Kawana: Ekore e ahei kia whakaae
 atu ahau, kia hoko Pu te Pakeha ranei, te
 Maori ranei. He hota anake tau e hiahia
 na?
  Ruihana: E pai ana te hota: he mea nui,
 e pai ana ano; mau e titiro ki taku korero.
  Te Kawana: He aha te mea e wehi na?
  Ruihana: Ko koe ano taku wehi.
  Te Kawana:  Kaua koe e wehi ki au:
 maku koe e tiaki.

23 23

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
everything locked up. Hereafter, if I can find
chiefs that I can trust, and they want gun-
powder for shooting birds, we will talk about
it. I am a very cautious man ; they might
shoot other birds.

 Ruihana : That can be thought about. This
will be the cause of my death (my being de-
ceived) ; it is said peace, peace ; but it rests
only on the lips. Where does it reside ?

  His Excellency: What I do for one, I shall
have to do for others.

 Ruihana: Other men must speak for them-
selves, and you look at (judge) what they say.

  His Excellency : I don't intend to keep any-
thing back from you ; but this I will not
 promise.

  Raihana: Hence the fear. Now am I in
 dread about that. I looked at the alienation
 of my land, and hence I said, let not the land
 pass away without payment.
  His Excellency: Do you ask who is to pay?
  Ruihana : You, you must pay me. It (the
 land) is for the payment of powder, of powder
 for me, and for the purchase of guns for me,
 that the reptile may go forth, that fear may
 cease, and that I may know there is no evil.
  His Excellency: I cannot consent to arms
 being sold.
  Herewini Hunia (Ngatitahinga): I formed
 my desire, and expressed it to the Pakehas.
 It was not Iong before the Governor's letter
 arrived, containing his dissent, and preventing
 (the settling of) my minister; hence I was
 slow to survey the land. Now Governor
 Browne and I disputed on that subject.
  His Excellency: If natives desire to give
 land for the clergy, I shall always allow it. I
 should like to see the land filled with clergymen.
  Herewini: Now this is my reply to that:
 if Governor Browne had said the same, it would
 have been well. I now say to you, give me a
 Pakeha (minister).
  His Excellency: You must go to the Bishop.
 I will do my best with him, and I think you
 will soon get it done.
  Apera Kiwi (Ngatitahinga) : This is another
 subject, the ferrying of the Pakehas at my
 river Whaingaroa.  I cross the poor (class of)
 Europeans, who say they will pay, but don't.
 They run away into the bush.
  His Excellency: As soon as we get the
 Runanga, it will settle on some annual pay-
 ment for the ferryman at Raglan.
  Te Pou  Totara (Ngatitipa) : Welcome,
 father. You come not here of your own
 accord, but are brought by the providence of
 God. (Song).  My friend, who loves us,
 Ruihana: E pai ana, mau au e tiaki, oti-
ra, ko to kuri tetahi.
 Te Rawana: He mea pu noku ko te pai
kia rokohanga e au: na reira au i mea ai
ekore e whakawhiwhia nga tangata ki nga
mea e mate ai ratou i a ratou ano. He pai
pu noku kia noho tatu taku mauri, na reira
ahau i mea ai kia takoto puru nga mea katoa
i au. A. e ai te mea a muri nei, e kite au i
nga Rangatira e tatu ai taku whakaaro ki a
ratou: ki te mea he hiahia paura pupuhi
mariu ta ratou, hei reira matou ka korero ai.
He tangaia tupato ahau, kei pupuhi ratou i
te manu ke.
  Ruihana: Ma te whakaaro tena. Ko ko-
na au ka mate ai, e ki nei, te pai te pai; e
 noho ana te pai ki te mangai kau. Kei hea
 tona kainga ?
 Te Kawana: Ko te mea e whakaaetia ana
 ki te tangata kotahi, me whakaae ano hoki
 ki te tokomaha.
  Ruihana: Ma aua tangata ana korero,
 mau e titiro.
  Te Kawana: Ekore au e kaiponu i etahi
 mea ki a koutou: tena ko tenei mea, ekore
 taku kupu whakaae e tukua atu.
  Ruihana: Na kona te wehi: katahi au ka
 mataku atu i kona. Taku i titiro ai ko te
 paunga o taku whenua, koia au i mea ai,
 kei riro utu kore te whenua.
  Te Kawana: He tono tau, mawai e utu?
  Ruihana: Mau, mau e utu. He utu
 paura ano hoki, hei utu paura maku, hei
 utu pu maku, kia puta atu te ngarara ki
 waho, kia kore he wehi, kia matau ai ahau
 kahore he kino.
  Te Kawana: Ekore ahau e whakaae kia
 hokona te pu.
  Herewini Huina (Ngatitahinga :—I hanga
 e au taku hiahia ka hoatu e au ki nga Pake-
 ha. Kihai i roa ka tae mai te pukapuka o
 te Kawana, he mea kihai ia i pai, he arai
 nana i taku Minita; no konei ka puhoi au
 ki te ruri whenua. Na, ka noho tautohe maua
 ko Kawana Paraone.
  Te Kawana: Ki te hiahia nga tangata
 Maori kia tuku ratou i te whenua mo nga
 minita, ka whakaae tonu ahau. He mea
 pai ki au kia kapi katoa te motu nei i te
 Minita.
  Herewini: Na, taku utu mo tepa, me i kii
 penatia mai e Kawana Paraone kua pai.
 Na, ka mea atu au ki a koe, homai tetahi
 Pakeha maku.
  Te Kawana: Me haere koe ki a Pihopa, a
 e tae ano hoki taku kupu mea atu ki a ia;
 a, e mea ana taku whakaaro ka oti tata tau.
  Apera Kiwi (Ngatitahinga): He take ke
 tenei, ko te whakawhitinga o nga Pakeha o
 toku awa o Whaingaroa. E whakawhiti

24 24

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER 
welcome. Now I will ask you, what roads are
they which you say are to be provided by the
Runanga?           
  His Excellency: Any roads you like.
  Te Pou Totara: Listen; all that I know
 about (will consent to), is the river, the Wai-
kato; which is flowing by that is the road in
your possession. The boat can come, the gig-
boat can come, the whale-boat can come. That
is all the road that I am light about (agree to).
 As for a road over the land, no. These
 are all the roads, the water.
 His Excellency: Mr. Fenton has been sent
 up to start all these things, and if you will
 work well and truly with me, I pledge myself
 to work with you, and help you to the utmost
 of my power.

25 25

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
the said Act, that is to say :—All Territory
lying within a boundary line commencing at
the North-Head of Kawhia Harbour, thence
following the ranges Easterly to Pirongia
Mountain,' thence by the Western Boundary
of the "Upper Waikato District" as constitu-
ted by Order in Council on the16th Decem-
ber,''1861 (along the ranges skirting the Wes-
tern bank of the Waipa and Waikato Rivers),
to the Northern boundary fence of the Mission
Station at Taupiri, thence along that fence and
following the boundary of the said Upper Wai-
kato District (along. the boundary of the land
belonging to the Ngatihaua tribe), to the East-
ern watershed of the Waikato river, thence
following that watershed so as to include the
and watered by the tributaries of the Waikato
river to the boundary of the Government land
at Mangatawhiri, thence following the boun-
dary of this Government land to the Awaroa
River, thence by the Waikato River to its
mouth, and thence by the coast line to the
commencing point:          .
  And doth appoint and declare that the said
 District shall be called the Native District of
 "Lower Waikato":
 And doth declare that this Order, shall take
effect from and after the 5th, day of February,
 1862.      
                                     
         HAMPDEN WILLIS,

      For Clerk of Executive Council.
  ORDER IN COUNCIL
 Revoking certain Orders in 'Council res-
  pecting the Native District of "Bay of
  Islands."
 G. GREY,   
  Governor.
 AT THE GOVERNMENT HOUSE AT AUCKLAND,
  ON SATURDAY, THE TWENTY-FIFTH DAY OF
  JANUARY, 1862.      

       Present:—
  HlS EXCELLENCY THE GOVERNOR IN COUNCIL.
 WHEREAS   by Acts of the General
    Assembly of New  Zealand, intituled
 respectively the "Native Circuit Courts Act,
 1858, and the " Native Districts Regulation
 Act, 1858," it is enacted that It shall be
 lawful for the Governor in Council from
 time to time to appoint Districts for the
 purposes of the said Act, being Districts
 over which the Native Title shall not for
 Na, tenei a te Kawana te mea nei, me te
uru ano me te whakaae ano tona Runanga
ki tenei meatanga, tenei te whakarite nei te
karanga nei, ko tenei whenua ka tuhia ake
nei, hei Takiwa, hei taunga mo taua Ture:
 Ara, ko nga whenua katoa e takoto ana i
roto i enei rohe: Ka timata i te taha whaka-
raro o te Wahapu o Kawhia, ka haere whaka-
te-marangai i runga i nga hiwi, a te Maunga o
Pirongia; ka rere atu i reira i runga i te rohe
ki te hauauru o te Takiwa o Waikato ki
Runanga; kia rite ki ta te Tino Runanga o te
Kawana i whakatakoto ai, i te 16 o Tihema,
1861 (ara, i runga i nga hiwi o te taha ki te
hauauru o nga Awa o Waipa o Waikato) tae
noa ki te taepa rohe i te taha ki te raki o te
kainga Mihinare i Taupiri, rere tonu i te taha
o taua taepa, a whai tonu i runga i taua rohe
o te Takiwa o Waikato ki Runga (i runga
hoki i te rohe o te whenua o Ngatihaua), tae
noa ki te taha Maunga ki te rawhiti o te awa
o Waikato, haere tonu i taua taha Maunga,
kia kapea mai ki roto nga whenua ka ora e rere
nei nga manga wai o Waikato, a tae noa ki te
rohe o te whenua o te Kawanatanga i Manga-
tawhiri; haere tonu i runga i te rohe o te
whenua o te Kawanatanga, tae noa ki te Awa-
roa; haere atu i reira i te awa o Waikato, a
tae noa ki tona wahapu; rere tonu atu i reira
i te takutai o te moana, a tae noa ki te wahi
timata ai.
A ka whakaritea, ka karangatia hoki inaia-
nei, ko te "Takiwa o Waikato ki raro" hei
ingoa mo tenei Takiwa.
A ka meatia ano kia mana tenei Whaka-
 ritenga no te 5 o nga ra o Pepuere; 1862.
         HAMPDEN WILLIS,  
      Mo te Kai tuhituhi ki te Runanga.
 WHAKARITENGA A TE TINO RUNA-
    NGA O TE KAWANA,
 E whakakahore ana i etahi atu Ritenga kua oti
  to karanga mo U Takiwa Maori o Peowhai-
  rangi.                

 G. GREY,            
   Te Kawana.
 I te Whare o te Kawana, i Akarana, i te 25
    o nga ra o Hanuere, 1862.
        I reira:—
  Ko te Kawana, ratou ko tona Runanga.
 NO te mea, kua oti te whakarite e te
   Runanga Nui o Niu Tirani etahi Ture,
 e huaina ana "Ko te Ture whakarite Tika-
 nga mo te whakahaere whakawa ki nga
 Takiwa Maori, 1858," raua " Ko te Ture
 whakatakoto Tikanga ki nga Takiwa Maori
 1858" a e mea ana aua Ture, e tika ana
 ma Te Kawana ratou ko tona Runanga, i
 tenei wa i tenei wa, e whakariterite nga

26 26

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORl MESSENGER
the time being have been extinguished, and
any such appointment to vary and revoke: 

 Now, therefore, His Excellency the Gover-
nor, by and with the advice and consent of his
Executive Council, doth hereby revoke the
Orders in Council hearing date respectively the
7th December, 1861, and the 7th December,
1861, appointing the District of the Bay of
Islands'' for the purposes of the said Acts res-
pectively: And doth declare that this Order
shall take effect from and after the fifteenth
day of February, 1862.
            J. HOLT,
         Clerk of Executive Council.
   ORDER IN COUNCIL,

Appointing " Mangonui District" under
   Native Districts Regulation Act.
                                

G. GREY,
   Governor.

AT THE GOVERNMENT HOUSE AT AUCKLAND,
 ON SATURDAY, THE TWENTY-FIFTH DAY OF
  JANUARY, 1862.     

        Present:—
  HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR IN COUNCIL.

Whereas by an Act of the General
 Assembly of New Zealand, intituled
 the " Native Districts Regulation Act, 1858,"
it is provided that it shall be lawful for the
 Governor in Council from time to time to
appoint Districts for the purposes of the
said. Act, being Districts over, which the Native
Title shall not for the time being have been
 extinguished:
Now, therefore, His Excellency the Gover-
 nor, by and with the advice and consent of His
 Executive Council, doth hereby Order, appoint,
 and declare that the territory hereafter des-
 cribed shall be a District for the purposes
 of the said Act, that is to say: Territory
lying within a boundary line commencing at
 the North Head of False Hokianga, or Here-
 kino, running thence in a right -line to the
 summit of Maungataniwha, and thence in a
 right line to the South Head of Whangaroa
 Harbour; Excepting lands over which the
 Native Title has been extinguished within the
meaning of the said Act: And doth appoint
and declare that the said District shall be
called the Native District of Mangonui; And
doth declare that this Order shall take effect
from and after the fifteenth day of February,
1862.
J. HOLT,
Clerk of Executive Council.

Takiwa hei mahinga mo aua Ture hei nga
Takiwa ia kahore ano te tikanga Maori. I
mutu mea i runga mana hoki e whakaputa
ke, e whakakahore ranei aua Takiwa:
Na, tenei a te Kawana te mea nei, ma te
uru ano me te whakaae ano tona Runanga ki
tenei meatanga, kia whakakahoretia iho
etahi atu ritenga a taua Runanga i karanga-
tia ai te Takiwa Maori o Peowhairangi
kia ekenga e aua Ture e rua, he mea tuhi
tuhi hoki aua Whakaritenga, tetahi tetahi, i
te 7 o Tihema, 1861.
A ka meatia ano kia mana tenei Whaka-
ritenga no te 15 o nga ra o Pepuere, 1862.
J. HOLT,
Kai-tuhituhi ki te Runanga.
WHAKARITENGA A TE TINO RUNANGA O TE KAWANA
E wharite ana i te Takiwa o Mangonui
kia ekengia e te "Ture whakatakoto Tika-
nga ki nga Takiwa Maori."
G. GREY,
Te Kawana.
I te Whare o te Kawana, i Akaranga, i te
Hatarei, te 25 o nga ra o Hanuere, 1862.
I reira:-
Te Kawana, ratou ko tona Runanga.
 No te mea kua oti te whakarite e te
   Runanga Nui o Niu Tirani tetahi tore e
 huaina ana, "Ko te Ture whakatakoto
Tikanga ki nga Takiwa Maori, 1858," a e
mea ana taua Ture, e tika ana ma te Kawana
 ratou ko tona Runanga, i tenei wa i tenei
wa, e whakariterite nga Takiwa hei mahinga
 mo taua Ture, hei nga Takiwa ia kahore
ano te tikanga Maori i mutu noa i runga:
  Na, tenei a te Kawana te mea nei, me te
uru ano me te whakaae ano tona Runanga ki
tenei meatanga: tenei te whakarite nei, te
 karanga nei, ko tenei whenua ka tuhia ake
 nei, hei Takiwa hei taunga mo taua Ture:
  Ara ko nga wahi katoa i roto i enei
 rohe: ka timata i te taha hau raro o te tino
 Wahapu o Herekino: ka rere atu i reira,
 maro tonu ki te tihi a Maungataniwha; ka
 maro atu i reira, tika tonu ata ki te taha ki
te tonga o te tino wahapu o te awa o Wha-
ngaroa. Otira, e kapea ana nga whenua kua
riro i a te Kuini, ki te ritenga o taua ture.
A ka meatia ano kia mana tenei whaka-
ritenga no te 15 o nga ra o Pepuere, 1862.
J. HOLT,
Kai tuhituhi ki te Runanga.

27 27

▲back to top
     TE KARERE MAORl OR MAORl MESSENGER.
That the Government will not consider itself
bound in any way to recognize or sanction
any dealings for waste lands between Euro-
peans and Natives, transacted previously to
the establishment of the intended system of
Native Government in the district where
such lands may be situated, nor previously
to the Title of such lands being ascertained
to the satisfaction of Government, and the
fulfilment of such conditions as the Govern-
ment may hereafter prescribe in reference to
such transactions.
WILLIAM FOX
Colonial Secretary.

 £5 REWARD
 
Whereas a Black Entire Horse, with
white star on forehead, and white
streak down the face, has disappeared from
Paitai, Mr. Edmond's Station, and is sup-
posed to be in the unlawful possession of
some person or persons : I hereby give
notice that Five Pounds will be paid to any
person finding the Horse and giving such
information as shall lead to the recovery of
the same and the conviction of the offender
or offenders. If the Horse is found strayed,
Two Pounds will be paid to any person de-
livering the same, sound, at Waiaua,: Mrs.
Stephenson's Station, This Horse formerly
belonged to the late Paul Muia, of Wainui,
arid is well known to the Waimate Natives.
   Mrs. E. STEPHENSON.
 Waiaua, December 1861.
   ORDER IN COUNCIL
 Appointing "Lower Waikato" District under
 Native Circuit Courts Act.
 G. GREY,
 Governor  
 AT THE GOVERNMENT HOUSE AT AUCKLAND,
  ON THURSDAY, THE SIXTEENTH DAY OF
  JANUARY, 1862.

        Present:—
  HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR IN COUNCIL.
 WHEREAS by an Act of the General
    Assembly of New Zealand, intituled
 the "Native Circuit Courts Act, 1858," it is
 provided that it shall be lawful for the Gover-
 nor in Council from time to time to appoint
Districts over which the Native Title shall not
for the time being have been extinguished:
Now therefore His Excellency the Governor,
by and with the advice and consent of his
Executive Council doth hereby order, appoint,
and declare that the Territory hereafter des-
cribed shall be a District for the purposes of

tikanga a Kawana mo nga tangata Maori, e
hua ana te Pakeha ko reira ano hoki te wha-
kaaetia ai e te Kawanatanga ta ratou mahi
utu-tau e mahi nei, otira, kahore he wha-
kaaro mo ratou i reira. Kia rapurapua
marietia ano e te Kawanatanga, a kia mo-
hiotia nga tikanga o nga whenua, ko reira
matauria ai te huarahi e tika ai taua mahi
utu-tau. Heoiano.
Na TE POKIHA.
Akarana, Hanuere 24, 1862.
                   
   £5, E RIMA PAUNA UTU.

KUA ngaro atu i Patiai, te kainga o te Era-
  mona, tetahi Hoiho Toa: he tiwha kei te
rae, he rae ma hoki, a puta noa ki te ihu. Na,
ki te pupuru pokonoa te tangata i tenei hoi-
ho, maku e ho atu: E Rima Pauna (£5) ki te
Kai-whaaki o taua tangata pupuru, ki te mea
ka hoki mai ano te hoiho, ka tika hoki te whaka-
wa i te tangata. Ki te mea kua marara kaa
tena Hoiho, E Rua Pauna (£2) te hoatu nei
e au ki te tangata e whakahoki pai matana
ki Waiaua, te kainga o te wahine a Tipene
(Pakeha.) I mua na Paora te Moia o Wai-
nui tenei kuri, a e mohiotia ana e nga ta-
ngata o te Waimate.
        Na te Wahine o TIPENE.
 Waiaua, Tihema 1861.
WHAKARITENGA A TE TINO RUNA-
   NGA OTE KAWANA,
 E whakarite ana i te Takiwa o "Waikato ki
  Raro" kia ekengia e te " Ture whakarite
  tikanga mo te whakahaere whakawa ki nga
  Takiwa Maori."

 G. GREY,   
   Te Kawana.
 I te Whare o. te Kawana, i Akarana, i te
  Tairei, te 16 o nga ra o Hanuere, 1862.
      I reira:—  
  Te Kawana, ratou ko tona Runanga.
 No te mea kua oti te whakarite e te Ru-
 nanga Nui o Niu Tirani tetahi ure e
 huaina ana " Ko te Ture whakarite Tikanga
 too te whakahaere whakawa ki nga Takiwa
 Maori, 1858 ;" a e mea aua taua Ture, e tika
 ana ma te Kawana, ratou ko tona Runanga, i
 tenei wa i tenei wa, e whakariterite nga Takiwa
 hei mahinga mo taua Ture, hei nga Takiwa
 kahore ano te tikanga, Maori i mutu noa
 runga.           

28 28

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER:
the said; Act that is to say; All Territory
lying within a boundary line commencing at
the North Head of Kawhia Harbour, thence
following the ranges Easterly to Pirongia
Mountains, thence by the Western Boundary
of the Upper Waikato District as constitu-
ted by Order in Council on the 16th Decem-
ber 1861 (along the ranges skirting the Wes-
tern bank of the Waipa and Waikato rivers) to
the Northern boundary fence of the Mission
Station at Taupiri, thence along that fence and
following the boundary of the said Upper
Waikato District (along the boundary of the 
land belonging to the Ngatihaua tribe) to the
Eastern watershed of the Waikato river,
thence following that watershed so as to in-
clude the land watered by the tributaries of the
Waikato River to the boundary of the Govern-
ment land at Mangatawhiri, thence following
the boundary of the Government land to the
Awaroa river, thence by the Waikato river to
its mouth, and thence by the coast line to
the commencing point:
And doth appoint and declare that the said
District shall be called the Native District of
Lower Waikato.
And doth declare that this Order shall take
effect from and after the 5th day of February,
1862.
HAMPDEN WILLIS,
For Clerk of Executive Council.

ORDER IN COUNCIL,
Appointing "Lower Waikato" District under
Native Districts Regulation Act.

AT THE GOVERNMENT HOUSE AT AUCKLAND,
ON THURSDAY, THE SIXTEENTH DAY OF
JANUARY, 1862.
Present:-
HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR IN COUNCIL.
Whereas by an Act of the General
Assembly of New Zealand, intituled the
"Native Districts Regulations Act, 1858,"
it is provided that it shall be lawful for the
Governor in Council from time to time to
appoint Districts for the purpose of the said
Act, being Districts over which the Native Title
shall not for the time being have been extin-
guished.
Now, therefore, His Excellency the Gover-
nor, by and with the advice and consent of his
Executive Council, doth hereby order, appoint,
and declare that the Territory hereafter des-
cribed shall be a District for the purposes of 

Na tenei a te Kawana te mea nei, me te
uru ano me te whakaae ano tona Runanga ki
tenei meatanga, tenei te whakarite nei te kara-
nga nei, ko tenei whenua ka tuhia ake ne,
hei Takiwa, hei taunga mo taua Ture.
Ara, ko nga whenua katoa e takoto ana i
roto i enei rohe; Ka timata i te taha whaka-
raro o te Wahapu o Kawhia, ka haere whaka-
te marangai i runga i nga hiwi a te Maunga
o Pirongia, ka rere atu i reira i runga i te
rohe ki te hauauru o te Takiwa o Waikato ki
Runga, kia rite ki ta te Tino Runanga o te
Kawana i whakatakoto ai i te 16 o Tihema,
1861, (ara, i runga i nga hiwi o te taha ki te
hauauru o nga awa o Waipa o Waikato) tae
noa ki te taepa rohe i te taha ki te raki o te
kainga Mihinare i Taupiri, rere tonu i te taha
o taua taepa, a whai tonu i runga i taua rohe
o te Takiwa o Waikato ki runga (i runga
hoki i te rohe o te whenua o Ngatihaua,) tae
noa ki te taha Maunga ki te rawhiti o te awa
o Waikato, haere tonu i taua taha Maunga
kia kapea mai ki roto nga whenua katoa e
rere nei nga manga wai o Waikato, a tae noa
ki te rohe o te whenua o te Kawanatanga i
Mangatawhiri haere tonu i runga i te rohe o
te whenua o te Kawanatanga tae noa ki te
Awaroa, haere atu i reira i te awa o Waikato
a tae noa ki tona wahapu, rere tonu atu
i reira i te takutai o te moana, a tae noa ki te
wahi i timata ai.
A ka whakaritea, ka karangatia hoki mai
anei ko te Takiwa o Waikato ki Raro, hei
ingoa mo tenei Takiwa.
A ka meatia ano kia mana tenei whakari-
tenga no te 5 o nga ra o Pepuere, 1862.
HAMPDEN WILLIS.
Mo te kai tuhituhi ki te Runanga. 

     

29 29

▲back to top
     TE KARERE MAORI OA MAORI MESSENGER.
\_\_ Harbour, thence' by a right line
to the head of Waikare River, thence by
the Northern shore of Waikare  River to
Okiato, and thence by the Coast line : (in-
cluding adjacent islands) to the commencing
point: Excepting lands over which the Native
Title has been extinguished within the mean-
ing of the said Act: Being part of the Native
District of the Bay of Islands, as constituted
under the Native Districts Regulation Act
1858 by Order in Council of even date here-
with:          
  And doth appoint and declare, that the said
 District shall be called the " Hundred of Koro-
 rareka."
  And doth declare that this Order shall take
 effect from and after the 15th day of February,
 1862.
            J. HOLT,  
        Clerk of Executive Council.
   ORDER IN COUNCIL

  Appointing Hundred of " Hokianga"
 G. GREY,    
  Governor.     
      
 AT THE GOVERNMENT HOUSE, AT AUCKLAND,
  ON SATURDAY, THE TWENTY-FIFTH DAY
  OF JANUARY, 1862.
        Present:—
  HlS EXCELLENCY THE GOVERNOR IN COUNCIL.
 WHEREAS by an Act of the General
    Assembly of New Zealand, intituled
 "The Native Circuit Courts Act, 1858," it is
 provided that it shall be lawful for the Gover-
 nor in Council from time to time to appoint
 Districts for the purposes of the said Act, being
 Districts over which the Native Title shall not
 for the time being have been extinguished:
  Now therefore, His Excellency the Gover-
 nor, by and with the advice and consent of his
 Executive Council, doth hereby order, appoint,
 and declare that the Territory Hereafter des-
 cribed shall be a District for the purposes of
 the said Act; that is to say,—
   All territory lying within a boundary  line
 commencing at the North Head of Herekino,
 thence by a right line to the summit of
 Maungataniwha, thence by a line, following the
 ridges forming the Watershed of the Hokianga
  River to the head of the Waima River, and
 thence by a right line to Maunganui Bluff:
 Excepting lands over which the Native Title
 has been extinguished within the meaning of
 the said; Being part of the Native Dis-
  trict of the Bay of Islands, as constituted under
 Ara ko nga wahi katoa i roto i enei robe V
ka timata i te taha hau raro o te tino wahapu
o te awa o Tutukaaka: ka maro atu i reira,
tika tonu ki te kouru o te a wa o Waikare; ka
haere mai i reira, ka ma te taha, hauraro o te
awa o Waikare; a tae noa ki Okiato: ka
maro tonu atu i te takutai o te maana (ko nga
 moutere kei roto i enei rohe), a tae noa ki te
 wahi i timata ai nga rohe. Otira, e kapea
 ana nga Whenua kua riro i a te Kuini, ki te
 ritenga o taua ture: no roto tenei wahi i te
 Takiwa Maori o Peowhairangi, i whakaritea
 nei e te.Tino Runanga a te Kawana, i tenei
 ra, i te 25 o Hanuere, 1862, ki te ritenga o te
 "Ture whakatakoto Tikanga mo nga Takiwa
 Maori, 1858."
  A ka  whakaritea, ka karangatia hoki
 inaianei, ko te "Hanarete  o Kororareka"
 hei ingoa mo tenei Takiwa.    
  A ka meatia ano kia mana tenei whaka-
 ritenga no te 15 o nga ra o Pepuere, 1862
           J. HOLT,   
        Kai-tuhituhi ki te Runanga.
 WHAKARITENGA A TE TINO RUNANGA
O TE KAWANA.
E whakarite ana i te Hanarete o Hokianga.
G. GREY,
Te Kawana.

I te Whare o te Kawana, I Akarana, i te Ha-
tarei, te 25 o nga ra o Hanuere, 1862.
I reira:-
Te Kawana, ratou ko tona Runanga.
No te mea kua oti te whakarite e te Runa-
nga Nui o Niu Tirani tetahi ture e hu-
aina ana, "Ko te Ture whakarite Tikanga mo
te whakahaere whakawa ki nga Takiwa
Maori, 1858", a e mea ana taua Ture, e tika
ana ma te Kawana ratou ko tona Runanga, i
tenei wa i tenei wa, e whakariterite nga Taki-
wa hei mahinga mo taua Ture, hei nga Takiwa
ia kahore ano te tikanga Maori i mutu noa i
runga:
Na, tenei a te Kawana te mea nei, me te
uru ano me te whakaae ano tona Runanga ki
tenei meatanga, tenei te whakarite nei te ka-
ranga nei, ko tenei whenua ka tuhia ake nei,
hei Takiwa, hei taunga mo taua Ture:
Ara ko nga wahi katoa i roto i enei rohe;
ka timata i te taha hau raro o te tino Wahapu
o Merekino ka rere atu i reira, maro atu i reira
i runga i te kahiwi maunga tauarae o nga
hikuwai o nga awa o Hokianga, a tae noa ki
te matapuna o te awa o Waima: ka maro atu
i reira, tika tonu atu ki te kumore o Maun-
ganui: Otiia e kapea ana nga whenua kua
riro i a te Kuini, ki te ritenga o taua Ture:
no roto tenei wahi i te Takiwa Maori o Peowhairangi


30 30

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER
the Native Districts Regulation Act 1858 by
Order in Council of even date herewith:
And doth appoint and declare that the said
District shall be called the "Hundred of Hoki-
anga.
And doth declare that this Order shall take
effect from and after the 15th day of February,
1862.
J. HOLT,
Clerk of Executive Council.

ORDER IN COUNCIL.
Appointing Hundred of "Waimate"
G. GREY,
Governor.
AT THE GOVERNMENT HOUSE AT AUCKLAND.
ON SATURDAY, THE TWENTY-FIFTH DAY
OF JANUARY, 1862.
Present:-
HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR IN COUNCIL.
 WHEREAS by an Act of the General
    Assembly of New Zealand, intituled
 "The Native Circuit Courts Act, 1858," it is
 provided that it shall be lawful for the Gover-
 nor in Council from time to time to appoint
 Districts for the purposes of the said Act, being
 Districts over which the Native Title shall not
 for the time being have been extinguished:
  Now therefore, His Excellency the Gover-
 nor, by and with the advice and consent of his
 Executive Council, doth hereby order, appoint,
 and declare that the Territory Hereafter des-
 cribed shall be a District for the purposes of
 the said Act; that is to say,—
All that portion of the Native District of
the Bay of Islands as constituted under the
Native District Regulation Act 1858 by
Order in Council of even date herewith as is
not comprised within the limits of the Hundred
of Hokianga and Hundred of Kororareka as
constituted under the Native Circuits Courts
Act 1858 by Order in Council of even date
herewith: Excepting lands over which the
Native Title has been extinguished within the
meaning of the said Acts:
And doth appoint and declare that the said
District shall be called the "Hundred of Waimate"
And doth declare that this Order shall take
effect from and after the 15th of February,
1862.
J. HOLT
Clerk of Executive Council.

i whakaritea nei e te Tino Runanga
o te Kawana, i tenei ra, i te 25 o Hanuere,
1862, ki te ritenga o te "Ture Whakatakoto
Tikanga mo nga Takiwa Maori, 1862."
J. HOLT,
Kai tuhituhi ki te Runanga.

WHAKARITENGA A TE TINO RUNANGA
O TE KAWANA.
I te Whare o te Kawana, I Akarana, i te Ha-
tarei, te 25 o nga ra o Hanuere, 1862.
I reira:-
Te Kawana, ratou ko tona Runanga.
No te mea kua oti te whakarite e te Runa-
nga Nui o Niu Tirani tetahi ture e hu-
aina ana, "Ko te Ture whakarite Tikanga mo
te whakahaere whakawa ki nga Takiwa
Maori, 1858", a e mea ana taua Ture, e tika
ana ma te Kawana ratou ko tona Runanga, i
tenei wa i tenei wa, e whakariterite nga Taki-
wa hei mahinga mo taua Ture, hei nga Takiwa
ia kahore ano te tikanga Maori i mutu noa i
runga:
Na, tenei a te Kawana te mea nei, me te
uru ano me te whakaae ano tona Runanga ki
tenei meatanga, tenei te whakarite nei te ka-
ranga nei, ko tenei whenua ka tuhia ake nei,
hei Takiwa, hei taunga mo taua Ture:
Ara ko te wahi o te Takiwa Maori o Peowhairangi
i whakaritea nei e te Tino Runanga 
o te Kawana, i tenei ra, i te 25 o Hanuere,
1862, ki te ritenga o te Ture whakatakoto
Tikanga mo nga Takiwa Maori, 1858," ka
hore hoki tenei wahi i tuhituhia ki roto o nga
kaha o nga Hanarete o Hokianga, o Kororareka,
i whakaritea nei ki nga tikanga o te "Ture
whakarite Tikanga mo te whakahaere whaka-
wa ki nga Takiwa Maori, 1858," i whakaritea
nei e te Tino Runanga o te Kawana, i tenei ra
i te 25 o Hanuere, 1862. Otiia, e kapea ana
nga whenua kua riro i a te Kuini, ki te ritenga
o aua Ture.
A ka whakaritea, ka karangatia hoki inaia-
nei, ko te "Hanareta o Waimate" hei ingoa
mo tenei Takiwa.
A ka meatia ano kia mana tenei whakarite-
nga no te 15 o nga ra o Pepurere, 1862.
J. HOLT,
Kai tuhituhi ki te Runanga.

31 31

▲back to top
     TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
 ORDER IN COUNCIL,

Appointing "Mangonui"  District under
    Native Circuit Courts Act.
G. GREY,            
Governor.    

AT THE GOVERNMENT HOUSE AT AUCKLAND,
 ON SATURDAT, THE TWENTY-FIFTH DAY
 OF JANUARY, 1862.       
        Present:—
  HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR IN COUNCIL.
 WHEREAS   by an Act of the General
    Assembly of New Zealand, intituled the
" Native Circuit Courts Act 1858," it is, pro-
vided that it shall be lawful for the Governor
in Council from time to time to appoint Dis-
tricts for the purposes of the said Act, being
Districts over which the Native Title shall not
for the time being have been extinguished:
  Now, therefore, His Excellency the Governor
by and with the advice and consent of His
Executive Council, doth hereby order, appoint,
and declare that the Territory hereafter de-
scribed shall be a District for the purposes
of the said Act, that is to say:—    
 All Territory lying North of a boundary line
commencing at the North Head of False
Hokianga or Herekino, running thence in a
right line to the summit of Maungataniwha,
and thence in a right line to the South Head
of Wangaroa Harbour: Excepting Lands over
which the Native Title has been extinguished
within the meaning of the said Act:
  And doth Appoint and declare that the said
District shall be called the Native District of
Mangonui:
  And doth declare that this Order shall take
effect from and after the 15th day of February,
 1862.
            J. HOLT,  
         Clerk of Executive Council.
WHAKARITENGA A TE TINO RUNANGA
O TE KAWANA.
E whakarite ana i te Takiwa o Peowhairangi
kia ekengia e te "Ture whakarite tikanga mo
te whakahaere whakawa ki nga Takiwa
Maori"
G. GREY
Te Kanawa.
I te Whare o te Kawana, I Akarana, i te Ha-
tarei, te 25 o nga ra o Hanuere, 1862.
I reira:-
Te Kawana, ratou ko tona Runanga.
No te mea kua oti te whakarite e te Runa-
nga Nui o Niu Tirani tetahi ture e hu-
aina ana, "Ko te Ture whakarite Tikanga mo
te whakahaere whakawa ki nga Takiwa
Maori, 1858", a e mea ana taua Ture, e tika
ana ma te Kawana ratou ko tona Runanga, i
tenei wa i tenei wa, e whakariterite nga Taki-
wa hei mahinga mo taua Ture, hei nga Takiwa
ia kahore ano te tikanga Maori i mutu noa i
runga:
Na, tenei a te Kawana te mea nei, me te
uru ano me te whakaae ano tona Runanga ki
tenei meatanga, tenei te whakarite nei te ka-
ranga nei, ko tenei whenua ka tuhia ake nei,
hei Takiwa, hei taunga mo taua Ture:
Ara ko te wahi o te Takiwa Maori o Peowhairangi
i whakaritea nei e te Tino Runanga 
o te Kawana, i tenei ra, i te 25 o Hanuere,
1862, ki te ritenga o te Ture whakatakoto
Tikanga mo nga Takiwa Maori, 1858," ka
hore hoki tenei wahi i tuhituhia ki roto o nga
kaha o nga Hanarete o Hokianga, o Kororareka,
i whakaritea nei ki nga tikanga o te "Ture
whakarite Tikanga mo te whakahaere whaka-
wa ki nga Takiwa Maori, 1858," i whakaritea
nei e te Tino Runanga o te Kawana, i tenei ra
i te 25 o Hanuere, 1862. Otiia, e kapea ana
nga whenua kua riro i a te Kuini, ki te ritenga
o aua Ture.
A ka whakaritea, ka karangatia hoki inaia-
nei, ko te "Hanareta o Waimate" hei ingoa
mo tenei Takiwa.
A ka meatia ano kia mana tenei whakarite-
nga no te 15 o nga ra o Pepurere, 1862.
J. HOLT,
Kai tuhituhi ki te Runanga.

32 32

▲back to top
    TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER.
 ORDER IN COUNCIL,

Appointing "Hundred of Kororareka"
    Native Circuit Courts Act.
G. GREY,            
Governor.    

AT THE GOVERNMENT HOUSE AT AUCKLAND,
 ON SATURDAY, THE TWENTY-FIFTH DAY
 OF JANUARY, 1862.       
        Present:—
  HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR IN COUNCIL.
 WHEREAS   by an Act of the General
    Assembly of New Zealand, intituled the
" Native Circuit Courts Act 1858," it is, pro-
vided that it shall be lawful for the Governor
in Council from time to time to appoint Dis-
tricts for the purposes of the said Act, being
Districts over which the Native Title shall not
for the time being have been extinguished:
  Now, therefore, His Excellency the Governor
by and with the advice and consent of His
Executive Council, doth hereby order, appoint,
and declare that the Territory hereafter de-
scribed shall be a District for the purposes
of the said Act, that is to say:—    
 All Territory lying North of a boundary line
commencing at the North Head of Tu-

WHAKARITENGA A TE TINO RUNANGA
O TE KAWANA.
E whakarite ana i te Takiwa o Peowhairangi
kia ekengia e te "Ture whakarite tikanga mo
te whakahaere whakawa ki nga Takiwa
Maori"
G. GREY
Te Kanawa.
I te Whare o te Kawana, I Akarana, i te Ha-
tarei, te 25 o nga ra o Hanuere, 1862.
I reira:-
Te Kawana, ratou ko tona Runanga.
No te mea kua oti te whakarite e te Runa-
nga Nui o Niu Tirani tetahi ture e hu-
aina ana, "Ko te Ture whakarite Tikanga mo
te whakahaere whakawa ki nga Takiwa
Maori, 1858", a e mea ana taua Ture, e tika
ana ma te Kawana ratou ko tona Runanga, i
tenei wa i tenei wa, e whakariterite nga Taki-
wa hei mahinga mo taua Ture, hei nga Takiwa
ia kahore ano te tikanga Maori i mutu noa i
runga:
Na, tenei a te Kawana te mea nei, me te
uru ano me te whakaae ano tona Runanga ki
tenei meatanga, tenei te whakarite nei te ka-
ranga nei, ko tenei whenua ka tuhia ake nei,
hei Takiwa, hei taunga mo taua Ture: