Te Waka Maori o Ahuriri 1863-1871: Volume 4, Number 3. 23 May 1867


Te Waka Maori o Ahuriri 1863-1871: Volume 4, Number 3. 23 May 1867

1 1

▲back to top
             TE

WAKA MAORI O AHURIRI

   "KO TE TIKA, KO TE PONO, KO TE AROHA. "

No. 3. ]     NEPIA, TAITEI, MEI 23, 1867. [VoL. IV.

E MAU pouri ana matou i te peni ki

te tuhituhi i te matenga o tetahi

rangatira o te Wairoa, he tangata

piri ki te pai, he tangata hapai i te

tika—ara ko Pitiera Kopu. No te

te kau ma tahi o nga ra o Aperira i

ngaro ai. No te ra whakamutunga

  O                                          O

o te hui i pa ai te mate i roto i tona

poho. Ka mate te mano o te tanga-

ta he rangi kotahi e tangihia ana, ka

                       

mutu ka hoki ake nga whakaaro ki

nga mahi o te ao. Ko te tangata

noi ko Kopu ekore e mutu wawe te

aroha o nga pakeha me nga maori ki

a ia, no te mea ko ia te whakawhiri-

nakitanga, ko ia te tuara o te katoa

—o te tangata mate, o te tangata

         

ora. Ko te ingoa o Pitiera Kopu

kei roto i nga waha o nga pakeha

katoa o Nepia e whakahuatia ara i

tenei takiwa—te tamariki, te kauma-

tua, e pouri katoa aua ki toua ma-

tenga. Ehara i te mea he rangatira

ia i tangihia ai e te katoa—engari

         

na tona whakaaro • tika i roto i nga

wa o te kohuru, o te kino, kua, hori

nei. Mehemea i rite nga rangatira

maori katoa o te motu ki a Kopu te

toa, te pono, te marama o te whaka-

 aro, penei kua kere e rongona te in-

goa o te Hau Hau, kua kore e heke

 te toto o te tangata, kua kore e taea

 tera whenua a Wharekauri. I te

rerenga toutanga o tona wairua ka

      

 hoki ake te whakaaro ki te ao, Ka

 karanga ki a Ihaka ma, —" Kia ata-

 whai ki te pakeha, ki te iwi katoa i

muri nei! ! Riro pu tona whakaaro

 ki runga ki te pai, i tona oranga taea

noatia tona matenga. Ka penei te

 ahua o te tangata kia kore ienei e

 tangihia?  Me titiro nga ranga-

 tira maori katoa o te motu ki a Ko-

 pu hei tauira mo ratou. Ekore e

 korerotia e matou i konei toua toa ki

 te tiaki i ona pakeha i te Wairoa

 koi mate i nga iwi kohuru, he mea

 hoki kua mohiotia e te katoa.

  I te kawenga ki te tanumanga he

 rangatira pakeha etahi ki te amo i te

kawhena—nga  rangatira o nga hoia

 pakeha o te Wairoa. Ko to ratou

 upoko, ko te Pereiha, raua ko Tai-

tene te Kai Whakawa, ki te pupuri

haere i te kahu whakauhi i te ka-

whena. Te taenga ki te tanumanga

i te Hatepe ka hui nga hoia pakeha

ki reira pupuhi ai—he tangi ki to

ratou hoa riri ki te Hau Hau. E

korerotia ana kai te kohikohi moni

nga pakeha o te Wairoa hei utu

urupa mona — kei konei pea kei

Nepia etahi moni. Ko te urupa e

meatia aua kia hangaia ehara i te

rakau, he kohatu ia. E kiia ana kia

pai rawa te hanganga i runga ano i

ta te pakeha tana tohungatanga—

te whakapakoko, te whakairoiro, te

aha noa atu—tetahi, ka tuhia nga

korero o te rongo pai o te tangata e

moe ana ki raro, he mea kia mau

tona ingoa ki era whakatupuranga.

 Kua riro koe e koro. Haere pai

marire; l: o to rongo ka mahue ki

muri ki te ao nei.

  Ko te ki tenei a te Karaiti; —

" Ko au te aranga mai me te oranga;

ko ia e whakapono ana ki a hau,

 ahakoa kua mate ia, e ora ano ia;

 ko te tangata e ora ana, a e whaka-

pono ana ki a hau ekore rawa ia e

mate. "  HE TANGATA   MATE.

 No te Parairei, te 29 o nga ra o Maehe nei,

 ka mate a HERI ANI TAPUKE te wahine a

 Teo Kara pakeha no to Wairoa. E ono nga

 marama e ngau ana te mate ki taua wahine,

 a ka ngaro. Tona mate he Kohao (Dropsy).

 Ka rua te kau ma wha nga tau e moe ana i

 toua tane. Ko ana, tamariki tokiwa, kotahi

 i mate tokowaru e ora mai nei ano. He tama-

 hine taua wahine na Turuparera, hei tuahine

 ki a Ngarangimataeo o Ngatikapuamatotoru.

 Ko ana tau i tona matenga e wha te kau ma

 waru. He wahine ia e arohaina ana e wha-

 kapai tia ana e nga tangata katoa e tata ana

 ki tona taha. Ekore tona whare e mahue i a

 ia. Tana tikanga he noho tou—he wahine

 kakama ki te mahi. Ko tana tane he tangata

 tawhito—he tirohanga kanohi no nga kau-

 matua o mua.

  Rere rawa tona Wairua ki te Reinga e ora

 ana ona hua hei tangata ki te Ao—hei oha-

 tanga mana ki toua tane. (Although she has

 gone to the abode of spirits, she yet lives in

 her children, who remain as pledges of her

 enduring affection to her bereaved husband). TE HUI I TE WAIROA.

 Ko ta matou i whakaaro ai kia pa-

 nuitia nga korero o te hui i te Wai-

 roa i to matou taenga toutanga mai

 ki Nepia nei kia we te rongo nga

2 2

▲back to top
        TE WAKA MAORI O AHURIRI.

tangata. Otira kaore i taea ta ma-

tou i hiahia ai i te raruraru ki nga

mahi i hua mai i muri i a matou.

Ko tenei kua oti aua mahi, katahi

ka mahia tonutia te " Waka Maori. "

Hei enei wiki e toru e takoto ake

nei ka haere putuputu tonu te nui-

pepa hei whakarite mo te marama i

kore ai—ara mo Aperira kua hori

nei. Engari kua oti te panui i roto

i nga nuipepa pakeha, kua rongo

katoa ratou.

  Na, ekore matou e tahuri ki te

korero ki nga kai, ki nga tangi, ki

nga mahi a nga hoia maori o Ahuriri

  

nei, ki nga aha atu. Ko ena mea

                  

katoa kua oti i roto i te nuipepa

pakeha—kua  kite hoki tatou tahi i a

 tatou ano i reira. Engari ko nga

 whai korero me panui, ko etahi o

 nga haka hoki — ko nga tinihanga

  

me whakarere atu. i te Hatarei,

 te 30 o nga ra o Maehe, ka tae ake

 te Ritimona raua ko te Makarini.

 ratou ko nga pakeha me nga ranga-

                   

 tira o Ahuriri, o Mohaka, o hea atu,

 ku tae ake ki te pa o Hamana Tai-

 epa—ara te pa o Ngatikurupakiaka

 i te Uhi. Hui nga tangata o Ahu-

 riri, o Mohaka hoki, ka taea pea te

 toru rau. Te tatanga atu ki te pa

 ka mahia nga mahi maori, te pupuhi,

 te wero, te tuwaewae, te aha atu;

 muri iho ko te tangi, ko te kai. Ma-

 wai koa e korero te atawai a te

 maori ki ona manuhiri. Mutu  te

 kai maua, katahi ka whakatakototia

 te tahua kai mata—-te roa e rima te

 kau putu, te teitei e wha putu—ko

 te merengi nei, me te kirikiri o

 te taha moana. Ko te kai ma te

 pakeha ma te aha e korero. Tu ana

 te papa i te whakamahau o te whare

 hanga hou o Hamana-—ko te Poho

       

 o te Rangituanui te ingoa. Whariki

 marire taua papa ki te kahu kariko

 a te pakeha, me te huka rere te ma.

 Nga kai he paraoa, he poaka, he kau,

 he pikaokao, he puiki, he tuna, me

 te mano nou atu o te kai. Ka titiro

 te pakeha ka ki " he tino tohunga

 nga tangata nana i taka enei kai"—

 he mea ata hanga marire hoki i runga

 i nga ritenga pakeha te takanga.

 Ko nga wai pakeha hei inu mo te

 tangata kaore hoki i ngaro.

     

  Heoi, ka mutu te kai ka timata

 te korero, ka tu ko HAMANA TAI-

 EPA, ka ki: —

  Haere mai e te Makarini! Haere mai

 ki to whenua ki te Wairoa!  Haere mai

 korerotia e koe tenei whenua. 1 mua ko

 te Kahu o te Rangi te tangata korero aio o

                          

 tenei kainga. Ka mate ko ia ka puta ko

 Tiakiwai ki muri mai ki te korero aio ano.

 Ko tenei katahi ano ka ne taua korero o

 mua iho. Ka tupu ko koe hei korero aio

  inaianei. Ko koe, ko te Kawana, hei ma-

 tua moku inaianei—ka mate toku matua

 ko koe hei whakatupu  inaianei. Koia

 hoki tenei, haere mai hei whakatupu i nga

 tangata—ahakoa, Hau Hau, Kingi, Kawa-

 na, tamaititia katoatia e koe.

  Kai runga ko MAHIE KAIMO-

 ANA: —

  Haere mai te Makarini!  Haere mai

 koutou ko o tangata ki te Wairoa—ki  ti

 Wairoa tapokorau! Haere mai ki te wha-

 kaora i nga tangata o te Wairoa ki te ko-

 rero. I timata mai te mate i te Kingi, tae

 mai ki te Hau Hau; ana! ko te Wakana!—

 ka noho te he ki nga whenua o tenei tai.

  Ka korero ko HOETA KAIHUE: —

  Haere mai! Haere mai! Haere mai e

 te Makarini haere mai e te Hapuku;

 haere mai ki te korero ki nga tangata o te

 Wairoa. ki te mate hoki o to whenua. Ka

 

 Tohungia te kai, kawe rawa ka rokiroki,

 

 Tahuri rua ai i te taringa te urunga mai o

    te ra,

 To tonga atu ki te rua kui reira te pouri, kai

   reira te 

                                 O

 nga me mutu te korero o taua rangi;

 kia tae ki te kainga o Pitiera Kopu

 (ki te Hatepe) ka korero ai. Ko te

 whakatikanga o te HAPUKU ki

 runga, ka karanga: —

       

   E ki be ongi no te korero i ki ai kia

 muta ? E tika ana ta te pakeha ki runga

 ki tona toa. Ko hea tenei whenua ? Ko

 Pakohai uta nei; na me waiho i te pakeha,

 tona toa—haere noa ki Mangaaruhe, haere

  noa ki Matakuhia, kaore noa ki te Waiau,

 puta noa ki Waikare Moana. Ko tenei i

 waho nei me waiho tenei ki te maori—ko

 tere me waiho mo nga tupapaku o te maori,

 o te pakeha. Kaore au e kaka ki te mau i

  tetahi tatara wani o te Wairoa—ko te taha

  ki Waikare Moana ka riro i au.

  Kai runga ko KARAITIANA TA-

 KAMOANA: —

   Kaore he korero. No mua te korero.

  Inaianei s korerotia ana nga korero i roto i

  nga Kooti Whakawa. Heoi nei ano nga

  korero ko ena kua puta mai i a te Maka-

  rini. (Ta te Makarini korero he tuku i

  nga kai ki ia hapu, ki ia hapu). Heoi ano

  taku korero kaore au e pai ki te kai mata i

  tapaetia mai e koutou. Mehemea he mea

  tao ka noho au, wiki atu—ko tenei ka haere

  au.

  Ka karanga mai a HAMANA. —

   He wahine ano au hei tao, he wahie ano

  tenei e tu nei hei tunu ki te ahi.

   Heoi nga korero o taua rangi. I

                   

  te Manei, te tuatahi o nga ra o Ape-

  rira, kua tae mai nga tangata o Nu-

  haka, o te Mahia, o Turanga, 

  Waiapu atu. Na ka hai ano nga

 tangata ki reira—nga pakeha me

3 3

▲back to top
        TE WAKA MAORI O AHURIRI.      15
na maori. Kaore he korero o taua
ra, heoi ano te mahi ko te tangi, ko
te kai, ko te haka, ko te tu waewae,
ko te whakatu hoia, ko nga mahi
ahuareka noa atu. No te Turei, te
2 o nga ra o Aperira, ka whakatika
katou nga tangata ka haere atu ki te
            O         O
 

Ngatiporou,
ko te Hauiti, ku Rongowhakaata,
 ko Ngaitahupo, ko Ngaitu, ko te
 Urikapana,  ko Ngatikurupakiaka,
 ko Tamatea, ko Ngatimatewai, ko
 Ngatitamatonarangi, ko Ngatiko-
 whatu, ko Ngatipahauwera, ko Nga-
 tikurumokihi, ko Ngatihori o Here-
                           
 taunga nei, ko Ngatimatetahutai, ko
 te Upokoiri, ko Ngatikurukuru. ko


 Hamana Taiepa; 


                                       
 
  Waru
 Hau Hau
 Tami-
 hana Huata, na Maraki Kohea, na
 Pitiera Kopu, i timata te korero—
 
 
  Ngatikahungunu, 
 

Heretaunga,
 
  RITIMONA
 


  Ngaitahu

4 4

▲back to top
        TE WAKA MAORI O AHURIRI.

ngata. Ekore ano e ngaro—kei nga wahi

ekore ana e haurangi nga rangatira, e whai

rawa ana ona kainga. Tenei ano tetahi he

nui e kitea ana i rou) i nga hapu; koia te-

nei, ko te he o te whakauru noa o nga tane

ki roto ki nga wahine, me nga wahine ki

roto ki nga tane—(ara, ko te mahi puremu).

E hopohopo ana toku ngakau ki runga ki

enei tu korero. Otira ekore e penei rawa

taku kauhoutanga me i kore he whakaaro i

roto i au hei whakapuakanga maku ki a

koutou. Ko nga tangata matua pea nga

 mea e tino kite ana i nga kino e puta mai

 ana i runga i taua ritenga, a ma ratou te

 whakaaro kia whakatupuria nga tamariki i

 runga i nga ritenga totika e kere ai e kitea

 enei kino—enei kino whakangaro tangata.

 Erangi kaore au e mea ana e iti haere ana

 koe i tenei takiwa—inahoki te huhua o nga

 tamariki e kitea una e au. Ko te Kawa-

 natanga e  aua, e pai anu huki, ki te

 awhina i a koutou i runga i tenei mahi. E

 pai ana te Kawanatanga ki te hoatu moni

 hei whakatu kura, hei utu hoki i nga kai

 whakaako i a koutou tamariki. Na ko te

 Ture hei tiaki i a koutou, hei whakaranga-

 tira i a koutou, i runga i to koutou taonga

 nui—ara i te whenua. Otira ma koutou

 ano tetahi wahi; rua koutou e tango enei

 ritenga pai o te Ture hei taonga mo koutou

 —ma  koutou e wehewehe etahi wahi whe-

 nua mo nga kura. Ko au. akuanei au 

 ai ki te Kawanatanga kia wehea etahi moni

 hei hapai i enei ritenga tika. Na, he kupu

 whakamutunga tenei muku. Kaore he

 pakeha e ahei te ki ekore ia e akona e te

 maori ki te atawhai—te atawhai ki te tan-

 gata haere. Ko  au nei, e whakapai

 tonu atu ana ahau. Kai to mea au be nui

 nga moni kua pau i ranga i tenei hui nui—

 a, tera hoki e mate etahi u koutou i te rawa

 kore, i te kemo kai, i muri iho. Kua mea

 atu au ki a te Makarini kia uia tenei i te

 mutunga o te hui nei. kia rapuhia e te Ka-

 wanatanga tatahi whakaaro ekore ai e mate

                O

 te tangata i runga i tona atawhaitanga, Ma

        

 koutou te ki kia peneitia ano etahi hui mo

 tatou i etahi takiwa ake nei. Engari ki te

 tae mai au a muri ake nei ki tetahi hui

 penei taku e hiahia ana kia korero maori

 tou atu au ki a koutou—he waha, he waha;

 he kanohi, he kanohi. E hari rawa ana

 toku ngakau ki tenei whakamenenga pai i te

 kainga e heke ana te toto, e mate ana te

 tangata, i nga marama katahi ano ka hori

  atu na.

  Katahi a KOPU PITIERA ka tuki i

 runga, ka korero: —

   " Ko taku mate kia ora—aro ko te whe-

 nua. Tena ko te Ture ekore e roa te mahi-

 nga. Me ahu tonu mai i te whenua te

  mate ka male nga rangatira i te kai. Kia

  tae au ki taku oranga katahi ka manaakitia

  ena mahi o te Kura, o te Ture, o te Wai-

  piro, o te aha noa atu. Ko ena nga tangata

  hoki, ko te Waipiro ko te Puremu, he ri-

  ngaringa ano ona, he waewae ano he kanohi

  ano; he tino tangata ano ia—ehara i te mea

  hanga mai naku na te maori; engari i ahu

  mai i a koe i te pakeha. He toenga paku

  noa ake e kuku nei i te korero, heoiano ka

  ora au. Kaore he mate i Heretaunga—

kei konei anake te mate. Kati tou to tatou

rangatira ko tangata e ngau nei te waha

(ko te Ritimona). Kia kite rawa atu au i

a ia i tetahi takiwa e pai ana kia korero

maua i toku reo—mana e ako kia mohio ia.

He mate kopito taku mate kei roto i toku

ngakau. Ka kakari taua apopo i te ata—

ka mate au e pai ana. Ina taku he ko

tenei kakari ko ta te pakeha. Ko taku

kakari, ki ta te maori, i mua, he kakari nui

—muri  iho ka noho tahi. Ko ta te pakeha,

erua—ko te whenua, ko te tangata. Koia

anake te mate ekore e kitea e au, e te koro,

ko te whenua. Ki te waiho te whenua ki

au, muri iho ka tuku atu ki a koe ano. He

poka no te Hau Hau i tenei rangi i kore.

 Nau katoa enei tangata—manaakitia e koe.

 Ko au ano kai te noho manawanui. Ekore

 e rongo te pakeha—riro atu ana te whenua

 i te reti i tera taha, i tera taha. "

 Kai runga ko te MAKARINI: -—

  " Kotahi te korero mo tatou. Kaore

 mo to mate anake, engari mo te mate o Ta-

 kitimu katoa; i Wharekahika mai, a Here-

 taunga—kaore au e ki mo Wairarapa. I

 mua kotahi mai ano te ritenga o Wairarapa

 puta mai ki konei. Inaianei kai te Hau

 Hau a Wairarapa. I mahara au ko Wai-

 rarapa tetahi rohe hei whiringa mo tatou a

 po noa ao noa, i konei huri ai mo nga mate

 e takoto ana mai. "  Tera te roanga atu o

 ana korero.

  Kai runga ko KARAITIANA TA-

 KAMOANA: —

  Karangatia! Kaore he ki, no te mea

 hoki i bore ai te ki, kei ko atu te wahi o te

 korero. Kati ano he ki ku te ki a te pa-

 keha nei (a te Makarini).

 Taku teina me taka matua taiamai ra i runga

   te matoru,

 E kino ana te kakahu na Kahu i whatu kino

 E pakaru ana a ko e Waka, na Kahu i whaka-

   pakaru

 No te putanga mai i te rae i runga o Ngata-

   tara.

 E kuri ana, e reia ana ki te toenga

  Na ko koutou hoki nga tangata ora i mua.

 ko matou he tangata mate. Ko ta koutou

 mahi hoki he taunu mai ki a matau (mo te

 hokonga o te whenua). Na katahi au ka

 haere ki te kimi tika moku i Turanga, i

 Waiapu. Kaore au i kite i te ora moku i

 era kainga. Katahi au ka haere, Taranaki,

 Waikato—na kaore au i kite. Ka hoki

 mai au ki taku kainga ki aku pakeha kia

 titiro marama au ki ana manaaki, ki ana

 kino, ki ana aha. Koia ano taku ora i ora

 ai au, me taku mate e noho mate nei au.

 Na, kaore au i mahara iho, tuku toa au ki

 Wharekauri—e noho mai nei aku huanga

 kei reira. Ko koutou kaore kautou i tuku

 ki Wharekauri — inahoki e noho nei te

  Waru. Kaore he korero, kei te pakeha te

 korero e matua mai ana. Mana e tika,

 mana e he—Hei aha i te mea kua puta atu

  te kupu. "

   Heoi, mutu ana i konei nga korero o

  tenei ra, te 3 o Aperira. No te 4 o Ape-

  rira ka korero ano. Otira me kati i tenei

  nuipepa, hei tera nuipepa i tera wiki ina

  tonu nei taia ai te roanga. He mea hoki

  kia watea tetahi wahi o tenei mo etahi

  korero atu.

5 5

▲back to top
       TE WAKA MAORI O AHURIRI.

            (WHARANGI PANUITANGA. )

  PANUITANGA.KUA PAUNATIA  i Kaikoura kotahi 

A  HOIHO UWHA, he whero; ko

te parani kei te pakihiwi maui kaore i

marama te ahua. Ko tona kuao tetahi,

he whero pouri nei. he mea whakauru

ki te huruhuru ma, he tongi ma kei te 

rae.

 Ka kore e tikina mai e te tangata

nana i tenei takiwa e takoto mai nei tae

atu ki te ono o nga ra o Hune penei ka

hokona i Kaikoura i waenganui o taua

ra—te ono o Hune.

     Na te KEMARA

        Kai tiaki o te Pauna.

   PANUITANGA.

 TENEI  au te tangata tawhito kei te

   whare hoko i ko mai o te Papari-

 kauta o te Kemara i te huarahi putanga

 mai ki te taone. Ko te  WHARE O RANANA

 te ingoa o taua whare. Tenei nga

 TERA, nga PARAIREI, nga WIPU,

 me nga aha noa atu, mo te tane mo te

 wahine. Katahi tonu ka tau mai enei

 hanga i huarangi. He hanga pai rawa

 aua hanga, e iti ana hoki te utu. Engari

 ma koutou ano e haere mai kia kite, kia

 mohio koutou.

         Na RAWHE. WHAKARONGO TE TANGATA

     HAERE! MEA  ake, hei te tuatahi o nga ra o

    Hurae, ka tu tetahi whare Papari-

 kauta maku i tua mai o te arawhata i

 Tutaekuri. He ingoa mo taua whare

 ko te POROWINIHERA HOTERA.

 Ko nga patiti o aku pataka (ara nga tai-

 epa kai ma te hoiho) kua oti te tiri ina-

 ianei—no Ingarangi mai nga kakamo.

 Ko nga kai o taku whare mo te tangata

 haere ekore au e pai kia kino, kia iti

 ranei—taku e pai ai kia ora rawa te ta-

 ngata koi ngau tuara ki au. Tetahi ko

 te WAKA MAORI nuipepa ka puta tonu

 mai ki taku whare hei korero ma koutou.

  Na e mea ana au kia haere mai kou-

 tou ki taku hare whakamatau ai me ka

 haereere koutou ki te taone.  Haere mai e whai i te waewae o

      Uenuku kia kai koe i te kai.

     Na HEMI AHUONE.

 TENEI! TENEI!! TENEI!!!

  TENEI te take o te tohungatanga kei a

  maua!  Ko te tangata e hiahia ana

  kia hangaia paitia tona tera me anga

 mai ki a maua. Ka tukua mai e te

  tangata tana tera pakaru, tana aha ranei,

 kia e maua ekore e taro ka oti, to-

 na otinga me te mua hou tonu te kaha.

  Tenei kei a maua nga Tera hei hoko,

 nga Paraire, nga Kipa, nga Wipu, nga

 aha atu. Ko to maua whare kei te tuha

 o te Peeke o Nui Tireni i Nepia nei.

   Haere  mai whakamatauria.

    Na KAHIKOROWI raua ko POIHI. WHAKARONGO MAI TE TA-

   NGATA HAERE HOIHO ! TENEI au to koutou tangata tohunga

. 1 ki te hanga hu mo nga hoiho! Ka

 hiahia te tangata kia haianatia nga wae-

 wae o tana hoiho me haere mai ki au ki

 te taumata hou whakamatau ai kia kite

 koutou i re mahi pai. Totahi o aku

 mahi he hanga whenua. Ka

 mahia e au te parau pakaru, anana ! me

 te mea he parau hou tonu !

  Ko taku whare ko te whare paraki-

 mete i runga mai o PUKEMOKEMOKE.

 Kua riro hoki i au taua whare.

   Haere mai whakamatauria, te tangata

            hou

    Na WIREMU ROPITINI.

  Nepia, Pepuere 22, 1867. TENEI  te puranga o te hanga kei to

. Whare  o te

 HUTANA  UAUA KO TE EAWINI,

       KEI NEPIA.

  Kua ki tonu te whare nui o te HU-

 TANA raua ko te EAWINI inaianei i te

 hanga hou mai no Uropi na runga mai

  i nga kaipuke nui nana i utaina atu nga

 huruhuru hipi o Heretaunga. He aha

  kia whakahuatia nga ingoa o nga taonga.

  Engari ko nga taonga katoa, kei a maua,

  te mea paku, te mea rahi, kaore etahi i

  mahue atu.

   Kua kite ano nga tangata maori i

  tenei whare me te ahua o nga taonga e

  hokona ana e maua.

    Haere mai tangohia nga taonga hou.

    Na te HUTANA raua ko te EAWINI. TENEI TO TOHUNGA KI TE

     HANGA WAATI!  KO  au, ko te tangata e tuhi atu nei

     ki a koutou nua rangatira me nga

  tangata o Heretaunga, ko au tenei ka-

  tahi ano ka tae mai i Ingarani ki tenei

  kainga mahi ai i taku mahi hanga

  Waati, hanga Tieni, me te tino atu o

  nga mahi whakapai tangata. No Ra-

  nana ra ano toku tohungatanga, no te

  Taone nui o Ingarani te Taone e noho

  mai nei te Kuini. Kei reira te huinga

I o nga mahi pai, me nga tangata mohio.

 Koia hoki tenei, haere mai tirohia taku

  mahi.

   E nui ana te Waati, te Tieni, te

!  Ringi. te aha noa atu, kei au e tu ana

  hei hoko. Ko taku whare kei tetahi

  taha o te rori i te Peeke o Niu Tirani i

  Nepia.

         Na PERUA.

6 6

▲back to top
       TE WAKA MAORI O AHURIRI.

              (WHARANGI PANUITANGA )

  WHAKARONO MAI!KO  au ra ano tenei ko NOIHU kei

   Nepia nei ano e noho ana, e hoko-

hoko tonu ana i te taonga. Kua tae

mai koutou ki toku whare, kua hoko

koutou i aku hanga, kua mohio koutou

ki te ahua. Engari tenei nga mea hou

kaore ano koutou kia kite.

 Ko nga tupeka o taku whare he mea

kua oti te tapahi, kua oti te mirimiri—

he huri nana i tapatapahi, e tu nei kei

roto i taku whare. He tupeka pai rawa,

he reka; te mate tapahi, te aha—ko te

puru tonu, kai tonu.

 Kei tetahi taka o te rori i te Whare

    o te Kawanatanga i Nepia.

       Na ERUETI NOIHU. WHAKARONGO MAI

TENEI au to koutou hoa tawhito te

 noho nei maua ko WIREMU kei te

WHATAAPUKA. Kai te hoko tonu

maua i nga hanga me nga kai e hiahiatia

ana e te tangata maori; —ara, he huka,

he ti, he tupeka, he raihi, he paraoa, me

te mano kai atu.

  Ko nga kahu; —he koti, he paraikete,

he tarau, me nga kakahu tane katoa,

me nga kakahu wahine katoa.

  E tangohia ana hoki e maua nga kai

e whakatupuria ana e nga maori; ara,

he kaanga, he witi, he taewa he aha

noa atu.

   Haere mai hi te tangata tawhito.

    Na WIREMU raua ko KENERE.

  Nepia, Pepuere 26, 1867.TIKlNA MAI TIROHIA nga taonga

  i roto i to maua whare i Nepia i

 runga mai o Pukemokemoke—i te toa

 tawhito o Ropiteone.

  Ekore e taea te tatau i nga hanga.

 He maha nga mea uta hou mai na runga

 i nga kaipuke kua hoki atu nei ki ra-

 wahi.

  Ko etahi enei; —he Paraikete whero,

 he Paraikete puru, he mea ma etahi;

 he piwhi katene puru nei, ko te hanga

 whakairo nunui nei; nga Tiakete hoto-

 ke; he kawhe; he haoro; he Hate hu-

 ruhuru; he Puutu; he Ti; he Huka;

 he tupeka, he aha.

   Na NIRI raua ko KOROHI

  Nepia, Pepuere 26, 1867.  TENEI TE HANGA!

 TENEI RAWA ANO TE HANGA!

 HAERE   mai te tane, haere mai te

    wahine, haere mai te tamariki,

 haere mai te katoa, ki te ora mo o kou-

 tou waewae ! Kei au nga PUUTU

 KAHA, te me roa, te mea poto; te

 mea matotoru, te me rahirahi; te mea

 utu nui, te mea utu iti; te mea tane, te

 mea wahine. Haere mai tirohia.

  Ko taku whare kei tetahi taha o te

 rori i te ritenga ki te whare hoko rongoa

 i Nepia, i ko mai o te Peeke.

     Tikina mai, patua !

       Na te WURU,

           Kai tui puutu.

  PANUITANGA. KI NGA RANGATIRA o NGATIKA-

      HUNGUNU.

KO  MIRA raua ko RINITE tenei

  kei Nepia nga tino tohunga hanga

whare, me te mano atu o nga mahi

Kamura—nga  Whatitoka, nga Mata-

pihi, nga Keeti, nga aha noa atu. He

mea uta mai na maua i Ingarangi ra ano

nga Raka, nga Inihi, nga Titi, rae nga

mea rino katoa, mo nga whare e hanga-

ia ana e maua—no reira i kaha ai, he

mea whiriwhiri mai hoki.

 Ko te whare o Karaitiana ma i Tau-

pata, i te rori putanga mai ki te taone

nei, ua maua i hanga. Ka hiahia te

tangata kia hangaia e maua tetahi

whare moua, ka kore ona moni e pai

tonu ana maua ki te whenua hei utu.

Ko ta maua mahi he mahi hohoro, ho mahi

          pai. E RUA PAUNA MONI!

KUA  HAERE KE atu i Nepia, kua

   ahu pea ki to tuha ki Maraeka-

kaho, —

  Kotahi hoiho tu a pouri nei, kei te

pakihiwi maui te parani M. he tongi

ma kei te rae, he ma hoki kai te ihu—

he paku marire taua hoiho.

  Kotahi hoki Poni, he whero pouri

 nei; he poto te waero; te parani kei

 te pakihiwi maui P.

  Ka hoatu nga pauna e rua ki te ta-

 ngata kawe mai i aua hoiho ki te Whare

 Perehi o Hemi Wuru i Nepia; ka ko-

 tahi te mea e kawea mai ka kotahi te

 pauna e hoatu. E NGATIKAHUNGUNU!  TI-

      TIRO MAI! TENEI  nga keihi hanga kei au, he

   mea tae hou mai. Ko te tangata

 e hiahia ana ki te kai reka, ki te hanga

 pai, me haere mai ki au hoko ai. Kaore

 he mea i kore i toku whare, kua kite ra

 ano hoki koutou. Kua rongo hoki kou-

 tou ki te whakatauki na; —" Haere

 mai e whai i te waewae o Uenuku kia

 kai koe i te kai. " Koia hoki tenei, e

 rite ana au ki a Uenuku o te Rangi.

 Ekore e taea te tatau i nga hanga o toku

 whare. E taea ranei tuatau i te kiri-

 kiri o tatahi ? Ko te rite hoki ia.

 Engari me haere mai kia kite.

 Me haere mai me "te whakapuru ki tahi

     ringa, me te patu ki tahi ringa

        Na TATANA.  TENEI TE TAONGA!

 TENEI te taonga kei au e tu ana, ara

  ko aku tera hoiho, ko aku paraire,

 ko te tini noa atu o nga hanga mo te

 hoiho, mo te kaata. He mea kawe

 hou mai no Ingarani, naku ano i kara-

 nga atu kia tuia mai mo toku whare

 hei hoko ki nga rangatira o Heretaunga,

  E tuia ana nga tera, me nga mea ka-

 toa o te hoiho i tenei whare.

        Na HOURA.