Huia Tangata Kotahi 1893-1895: Volume 2, Number 49. 02 February 1895


Huia Tangata Kotahi 1893-1895: Volume 2, Number 49. 02 February 1895

1 1

▲back to top
  HUIA TANGATA KOTAHI.

  NAMA   48A.

         

 Tukua mai te whangai i mua ka rere atu te

Manu. E hara i te tika ma te hunga kaa utu i

taha Peps e utu te Pohitanga ki te hunga kaore

ano i utu.

 Ko te utu mo te pepa nei ite tau, kotahi

pauna, ki te tuku mai te tangata i tana pauna,

ite Pohi, me Rehita rawa, ka tuku mai ko te

tuhi me penei.

  Kia Ihaia Hutana, Etita o Huia,

           Hehitingi Nepia Kupu whakamarama ki nga hoa ki te tuku

 moni mai. koutou, mote Pepa nei, matuku-mai

i nga moni ota o nga Poutapeta, kaua i nga -

 Pane Kuini, he mea ua ua te homai moni mo

 nga Pane kuini i konei

 Tenei kei te Tari o Huia nga Pukapuka wha-

 ka Kawenata ote Paremata Maori, ote Kotahi-

 tanga i tu nei ki te Waipatu, ite taa 1892, me

 te tau 1893, kaa whakakotahitia te Pukapuka,

 ki te hiahia te tangata me tono mai ki te Etita

 o Huia, Hehitingi Nepia, me tuka mai hoki te

 rua herengi, ka tukua atu te Pukapuka i te

 Meera.HUIA TANGATA KOTAHI

  HATAREI, PEPUERE 2, 1895

 KOTAHI PUTANGA ITE WIKI

    "HUIA E"

 HUIA TANGATA KOTAHI,

 TOROA WHAKAPAI  TANGATA. HE  KUPU whakamahara atu

   ki te iwi, mo runga i te

 ahua o te manu e rere nei. Kua

 taea tenei te tau hoou, a kua tata

 te Pepa whakamutunga i runga

 i tenei ahua i a ia e rere atu nei

 ki te iwi, i Kiriminatia ai rao te

 tau kotahi, a koia hoki tenei te

 Pepa i tutuki ai te taa, a e mutu

 ai hoki tona rere atu ki te iwi i

 runga i tenei ahua. E taea hoki

 te pehea e te iwi tenei ahua, kua

 oti ano i o tatou tupuna te wha-

 kaatu mai kia tatou, koia i te

                                           

  Otira e te iwi e kore e taea e

 ahau te whakaatu i konei te wiki

 te marama ranei e rere ai ano te

 manu ki nga hoa, i runga i te

 ahua o te Perehi Motuhake kua

 tonoa nei, ahakoa ra tenei ano te

 ngakau kei te Tumatatenga mo

 te hihikotanga mai o te iwi ki

 tenei taonga kua whakamutua nei

 i tenei marama. He uha koa kei

 roto tonu i toku ringa nga tono

 i tukua mai mo te tau hou, otira

 he tokomaha nga hoa kua pau te

 tau ma ratou, i runga i te tohe

 me te kaha, o to tatou taonga,

 ki te rere atu, a tenei hoki toku

 ngakau kei te whakawhetai

 tonu atu ki nga iwi, ara nga hoa

 taurangi me nga hoa taupua, e

 nohu mai wei i runga o Aotearoa

 rae te Waipounamu mo te pai me

 te Manaaki i tenei taonga kua mau

 minaminatia nei i roto ite ngakau,

 Ue aha koa he haonga na te

 puku, ki ta tona ringa ake, i

 raro i te ahua o te ora e whaka-

kaha nei i te tinana e tupu ai ki

te nui ki te bra, otira kei te kaha

Motuhake, he whakaro ki te iwi

me nga tikanga kua whakahaerea.

I runga i nga iwi.

                                

 NO  TE tekau ma tahi o Hanuere nei i ti-

    mata ai te Haina o nga iwi o (Here-

 taunga nei ki te Pakapaka whakamutu i te

 Kooti Whenua i roto i tenei tau hou. I raro

 i te tikanga i whakaotia e te Kooti Wahine e

 mau i te nama 48, o Huia me te Panui a nga

 mema.

  No te Turei nei i Were ai a Hauteananui i

 te ahi te whare nui o Tareha i te Waiohiki,

 kote take i wera ai he whakapai tanga nate

 Pakeha i waho ki hai i mahara ki te tinei i

 taua ahi, a i wera ano te Urupa o Karauria

 i te ahi.

  Kua taemai te rongo kei temahi ate Arawa

 i te whare mo te hui ki Rotorua, e kiia ana

 tera pea e nuku atu i te kotahi tekau tiini te

 roa, o te whare, a e kiia una hoki he nui ata

 te pai o te whakahaere o te Komiti Wahine

 o Rotorua i nga tikanga mo te marae. 

  Kanui nga kupu whakamahara ki te Inga-

 rihi a nga tangata whakaaro nui o Ingarangi

 me nga motu hoki kei raro i tona mana. Ko

aua kupu e mea ana kia mataara tonu te

 Ingarihi ki te whakanui haere i ona manuao

 no te mea ko Wiwi kua whakarite kia whaka-

 paua te £3, 000, 000 hei mahi manuao i roto i

 tenei tau. Kei te kaha rawa hoki nga korero

 a nga tangata mehemea ka kore te Ingarihi

 e noho mataara penei ka riro to ratou mana

 o te moana i etahi iwi atu.

  I te mea e rere ana tetahi kaipuke i waho i

 te moana, ka puta tetahi hiko. Kaore tahi

 he ao e kitea ana i whea i whea o te moana.

 Ko taua rangi be pai. Ka roa e rere ana ka

 puta ano tetahi hiko, katahi ano taua kaipuke

 ka whakahurihuritia penei me te wiira. Roa

 rawa ka mutu. He nui te mataku o nga ta-

 ngata i runga i taha kaipuke. E mea ana te

 kapene ko te mea na ana i whakahuri tona

 kaipuke he Ireketerihiti.

  

 tahi hau i puta ki Whiu. Ko nga whare moe-

 nga, ko nga toa kua hinga katoa ki roro i te

 whenua.

2 2

▲back to top
             HUIA TANGATA KOTAHI, HATAREI, PEPUERE 2.

PANUITANGA KI TE IWI.

        ———*———

 Ite nohoanga ote Hui o te KAMAPANE o

HUIA NUPEPA I te 19 o" nga ra o HANUERE 1895

i te Tari o HUIA i Hehitingi, whakaotia ana kia

whai mana te tango a te tangata i te Hia ko-

tahi mo te kotahi pauna, nuka atu kite kotahi

tekau, Piki atu, kotahi pauna mo te Hia.

 Ko nga kai whakahaere hoki moni ko

      Wi Parotene (Broughton;

      Hori Ropiha

        Teira Tiakitai

      Peni Te Ua.

 Ko nga tangata e hiahia ana ki tetahi Hia

mana me tono ki aua tangata, ara o te takiwa

e tata ana ki aia.

 PANUITANGA7

        ———*———

 Ki nga Mema o te PAREMATA o te

    Kotahitanga o te Iwi Maori.

  He powhiri atu tenei ia koutou kia tae

 tinana mai koutou ki te Hui ka tu nei ki ROTO-

 RUA a te 7th o nga ra o MAEHE 1895. Kai

 noho atu koutou i taua r,

        Hoi ano

 Na te Kahui Wananga nui o te Arawa.

  petera Pukuatua,

      Tumuaki.  WAEA MAI.

             O

 NOA MOTU I WAHO ATU I

    NUI TIRENI.

     ——————     INGARANGI.

        RANANA, Hanuere 24.

  Kua tae mai te rango kua mate tetahi

 taone i Pahia ko Rutene te ingoa. Ko

 taua taone na te ru i whakahoro.

 HE MATE POHEHE TENEI.        ——————

  

  I tetahi rangi ka kitea tetahi, ta ngata

 i Parihi, Wiwi. Ka

 korerotia atu ki nga pirihi te rerenga o

 taua tang ata. Ka haere mai nga pirihi

 ka tahuri ki te rapu i taua tangata. Na,

 wai kua nui rawa te tangata ki te taha o

te wai. Boa noa atu e kimi ana, a ka

 kitea te tinana o taua tangata. Ka tahuri

 inaianei ki te kimi mehemea ko wai ranei

 taua tangata. Roa rawa e kimi aua ka

 haere mai tetahi o te hunga e titiro ra,

 katahi ka mea mai e tino mohio ana ia

 ki taua tangata. Ko to ratou kainga ko

 tona wahine kei ko tata atu o tona. Ko taua

 tangata ne tangata pai, engari kotahi

 tonu tona kino he kai rama, a na runga

 pea i tenei ka rere pohehe noa iho ia ki

 

  Ka roa nga pirihi e whakarongo ana

 ki te korero a te tangata nei, katahi ka

 mauria te tinana o tera kua mate nei ki

 te whare o tona wahine me ona tamariki.

 Ka tata atu nga kai mau, ka haere atu

 tetahi tangata ki te whakamohio atu.

 Ka puta mai te wahine raua ko tona

 tamahine ki te whakahei mai i tona tane.

 He aui te tangi a nga wahine nei. K a

 tie atu te tupapaku ki te whare ka

 whakaa tokotora ki runga i te peeti. Kamau

 mai nga wahine ra i nga hiti whakapai

 ka uhia ki runga i tona tane. Ka horoia

 hoki te tinana ki nga wai tapu o nga

 whare karakia. Ma rawa tona tane, ka-

 tahi ano raua ko tona tamahine ka tahu-

 ri kite tangi ki te inoi. Ta raua mahi tonu

 tena, kaore e haere ki te kai, heoi ano he

 tangi tonu. Ka tae ki te ahiahi ka hoki

 mai te tamaiti tane a te wahine ra ki te

 kainga, kaa mutu hoki tana mahi. Te

 huakanga mai i te tatao ka kite mai e

 tangi ana nga wahine nei, ka tangi hoki

 te tamaiti tane. Ka roa e tangi ana ka-

 waho tangi haere ai. Ka haere ki nga

 haeretanga o tona matua, ki nga mahi-

 1 nga me le tangi tona, ka roa ka haere

 3 3

▲back to top
               HUIA TANGATA KOTAHI HATAREI PEPUERE 2             

  HAINA     ME TE

TIAPANIHI.

               

             I nga ra o nga whawhai i waenganui o

Wiwi me Tiamani, i mua ko e kupu nui

a Wiwi i taua wa " Ki Perini! ki Perini

Ko tenei taone ko Perini ko

taone tena o Tiamani. Kaati 

enei ngara kua whaiki hoki ko te Tiapani-

hi "Ki Pekini! ki Pekini!"  Te tino

taone nai o Haina. Kaore o tenei

 whakatauki kino (e ai ki te korero a te

Nupepa a to Tiapainihi, )mehemea te keeti

o Pekini ki te hanga i te kaha o te paura,

 no te mea kua maha tenei nga tau e

 noho ana a Haina i ranga i te kore

 whakapono, a kua tae hoki tenei ki te

 wa e tika ana hei whakamutu ma

 Haina i tona mahi whakaohooho i te

 noho pai o nga Iwi kua noho i runga i

 te whakapono. Ki te iti te whiu mo

 Haina e kore rawa ia e kite i tona he, a

 e kore ano hoki ia e tirotiro ki taua he.

 I roto i tenei rima tekau tau kua pahure

 ake nei. be nui te kaha o Ingarangi raua

 ko Wiwi ki te whakaatu i tona he, ara i

 to Haina, a i tangohia hoki e Ingarangi

 a Hongokongo, e Wiwi a Anania, a he

 nui hoki te toto i whakahekea, me nga

 taonga i riro. I runga i enei mea katoa,

 katahi a Haina ka tino kino raw i ki te

 Ingarihi me te Wiwi. Ko tona mutu-

 nga tenei kaore rawa i hoki nga mahara

 o taua iwi i runga i te ahua o te Ingarihi

 kia ratou, engari katahi ka tino mamma

 rawa

  Ehara i te mea te tino whai a te Tia-

 panihi ko te mate anake o Haina i a in,

 a ko te riro mai anake ranei o te wha r u

 porowini ki raro i tona engari ko

 tetahi mahara o te Tiapanihi be titiro no

 ona kia tae te whakapono me te pai mo

 nga tangata katoa, a he mea hoki na ana

 kia titiro ki te Kororia kua riro mai nei

 i te Iwi o te Rawhiti, ara o te Whaka-

 pono me te Mohiotanga.

  Kaati me titiro iho ano hoki tatou ki

 tenei korero. Kaua hoki ta uu e whaka-

 he ki nga kai whakahaere whawhai o te

 Tiapanihi mehemea ona hoia ki te mahi

 i tetahi mahi kino. Tenei nga korero o

 tetahi nupepa e taia ana ki Tokio, ara ki

 te tino taone o te Tiapanihi: —

  No te 24 o ngara o Oketopo ka tu tetahi

 Tianara ko Hakuma te ingoa, ka whai-

 korero ki te ope hoia tuatoru o te Tia-

 panihi. Koia tonu te upoko o taua ope

 hoia. Koia enei ko ana kupu

  

 

hapai i te pai me te whakapono, na reira 

pewhea te mahi a te hoa riri, ko tatou kia ••

haere i runga i te pai, a i te mea e haere

atu ana tatou ki roto i te whenua kino,

 ko ta tatou haere kia putu pai ki te no

 katoa. Koia enei ko nga mea hei pupuri

 mai ma koutou ina tae tatou ki runga i

te whenua o te pakanga: —

 1 Ko nga tangata katoa i runga i te

   whenua o te hoa riri e kore ana e

   huri mai ki te whawhai, kia pai

   koutou kia ratou.

  2. Kaoa hei tukinotia nga mea kua

  • kaiakiko, nga mea ranei kia uru

   mai kia tatou, a kaua hoki hei tango-

   hia nga kahu, nga taonga ranei a

 nga mea kua huri mai nei kia tatou.

3, Ko nga mea o te hoa whawhai

  kua mate kaua rawa nga mahunga

e poroa nga ihu e tapahia, nga ka-

   4. Kaua nga kainga o te hoa e ta-

   huna ki te ahi i runga i te take iti

  5 Kaua nga kainga, nga mahinga

   ranei a te hoa riri e tukinotia.

  6. Kaua hei tukinotia nga wahine a tu

   tatou hoa riri, etahi atu mea kino

   ranei kaua hei whakahaere he ki

   runga kia ratou.

, 7. Kaua hei tukinotia nga urupa o ta

   boa riri.

  8 Kaua hei tukinotia ngu taonga a nga

   tangata.

  9. Kaua hei hokona pokanoatia nga

   whenna nga taonga ranei o te hoa

    riri.

  10. I runga i te mea ko Haina anake

   to tatou hoa riri, ku te mahi ma

   tatou he aroha he whakahoa ki etahi

   atu iwi, a kaua rawa e pa tetahi

   ingoa kino ki runga i a koutou mo

   tetahi mahi he, kino ranei.

  11. Hei ki enei kua korerotia ake

   nei, mahi hei whakakino i to

   tatou hoa riri kaua hei mahia. RETA TUKU MAI KI TE

    ETITA.

       ——*——

 B kore e tau ki te Etita te he o nga

   korero e takua ana mai  kia taia

   ki te pepa nei.     ETITA O HUIA

              *   •                  Kaiapoi,

          hanuere 2I, 1895.

       Kia Etita o Huia

  Ehoa utaina atu aku kupu ki runga

 i a Huia maana E haere kinga marae o

 nga pito e rua Aotearoa me ta Waipou-

 namu  hei titiro ma nga Rangatira o

 nga marae.

        Heoi ena

  Na I te tahi onga ra o Hanuere, 1895

 katae mai taku Iramutu ki Kaiapoi a

 Haruru kite Rangi, ka mihi atu au kia

 ia i temea katahi ano au ka kite ia ia

 mai ano o tona whanautanga mai, I

 muri o tena ka ui atu au kia ia, i haere

 mai koe i hea kaki mai a Haruru kite

 Rangi I haere mai au i roto i nga

 tangata ka, ka ui atu ano au ki taua

 tamaiti. Mehemea nohea katoa koutou

 kaki mai taua tamaiti kia au no whan-

 ganui katoa katahi aa ka ki atu ki taku

                   

Heremaia te

Toko Reihana. No te 5

 Hanuere katae katoa mai ki

toku kainga, ka noho ratau ki toku

kainga, katae mai nga tono a nga

tangata kia tae atu ki o ratou kainga, ko

te tono tuatahi na Huru Pohio raoa ko

taana wahine No te Paraire taua tono,

I te rahoroi ka riro na Hohepa Huria te

Raiaanuingi te tono i te manuhiri kia

tae atu ki tona kainga I te wiki kariro

na Te Oti rauta raua ko tana wahine ko

 Wikitoria kia tae ata te Manuhiri ki to

 raua kainga, I te ahi ahi ka hoki katoa

 mai ki to ratou kainga i haere atu ai ka

 mutu ena I te Mane i te Tarei

 katae mai te tono kia tae atu te

 manuhiri ki te whakawhetai o te marena-

 tanga ki  roto i te Hooro  i te

 ahiahi o te turei E kiia ana te ingoa o

 taua Hooro ko Tuahuri ri hei ngoa Tupuno

 tangi no Ngaitahu ite 1 onga haora ite

ahiahi o taua turei kahui katoa te tiaki

 me te Manuhiri ki roto i te

 Hooro, ki tonu hoki taua whare inga kai

 o te Marena, ka wehea te taha ki te tiaki

 whenua me te taha ki te manuhiri

 o taua kai. I te mutunga  o te kai,

 ka tuake ko Paratene Nuiarangi ki

 ki te whai korero ka mihi ano ia

 kite taha marena. I muri iho ka wha-

 kahua mai i taana waiata mo te manu-

 hiri koia tenei te waiata a taua tangata.

 (E tangi ete ihu kaore aku tikanga numi-

 numi noana kite kopa o te whare), otira

 kei te mohio koutou ki te mutunga o tenei

 waiata, ka a pititia mai ano te kupu i

 muri mai o taana waiata, koia tenei te

 kupu, kaore o ana tikanga kite manuhiri,

 mehemea he haeremai i ranga i te ritenga

 maori ko tenei i, haere mai ki te mahi

 moni. No tenei ka poari katoa nga ta-

 ngata tiaki whenua me temanuhiri hoki

 ka mutu i konei te korero a Paratene

 Nuiarangi ka tu ake no te Manuhiri ko

 Heremaia te Kaponga ki te whakahoki

 atu inga kupu a taua tangata, engari ka

 mihi ano ia kinga tangata Marena.. I

 muri mai o tena ka whakahokia e ia nga

 kupu a Paratene, engari i hoki katoa nga

 kupu a Paratene, ko te kupa whakamutu-

 nga a Heremaia te Kaponga, e pouri ana

 au kia Henare Mahuika, mo taana tono-

 nga mai ia matou kia haere mai ki tona

 kaainga i tupono ai matou ki te raruraru

 otira e kore e taea e matou i te aroha o

 H. Mahuika, ka mutu te korero a H. te

 Kaponga, ka puta a Paratene ki waho

 ka pouri, kangaro tunu atu taua tangata

 ao noa tera ka mutu i konei ta Paratene

 take, ka timata ki ta Hoani Maaka wha-

 repirau, ki ta ana take mo aua manu-

 hiri ano. I te 19 onga ra o taua ma-

 rama ano katae mai te reta a H. Maaka

 kia aruaru mia atu e au a Whanganui,

 i taua ra ano i tae mai ai te reta kia au.

 Katino pouri au i konei i temea kaore

 he take he I kitea e an o Whanganui i a

 ratou e noho ana i toku aroaro. Tenei

 ano ngu kupu tino kino a H. Maka mo

 Whanganui e kore e taeae au te tuhi iho.

 I runga i enei kupu ana katahi au ka tino

 pouri katahi katohia atu e au taku reta

 kia ia E kore au e kaha, ki te Aruaru

 i taku Iramutu me ona whanaunga.

 I te mea noku te kaainga noko te

 whenua ko te kupu mo nga tamariki me

 te Pu, na nga tangata 1 whakarongo, a na

 ratou i korero mai kia au. Na titiro

 mai koutou e nga Rangatira onga pito e

 rua o Aotearoa IDA te Waipoanamu inga

 kupu a enei Rangatira ite mea na raua i

 hari mai te kotahitanga ki tenei motu,

 I runga I tenei ope kaputa a rau

4 4

▲back to top
             HUIA TANGATA KOTAHI, HATAREI, PEPUERE 2..

                             

kupu penei i o raua Mangai. Note

taenga ki enei ope kaputa e raua

kupu kino, konga kupu kino mo Whanga-

nui, na Paratene raua ko H. Maaka, ko

te nuinga o nga Rangatira taane menga

Rangatira wahine i manaaki katoa ki te

Manuhiri, ko nga tino Rangatira wahine

i tino Manaaki mai kia matou kotaku

manuhiri ki te homai i nga kai a te '

Maori a te pakeha, ko nga Ingoa u ana

wahine, ko Mere Taituha ko Reita Pohio

me etahi atu I temea kaore au e mohio

ki etahi atu, I te mea ka iwa oku tau e

takoto mate ana.       Heoi ano

       Nu Henare Mahuika.

                •        Kaiapoi,

         Hanuere 23 1895.

      Kia Etita o Huia.   He reta i tukua mai Waikouaiti, E

 Teone Topi Patuki, mo te matenga o

 tetahi tamaiti Rangatira, ko Teone kihau

 Tuhawaiki te ingoa. Ue nui te pouri, o

 Teone Topi Patuki, mo te tukunga ia ia

 ara i taua tamaiti ki te ra motu, no reira

 ka Pang. a mai e taua mate kino, kia

 Ihaia Hutana B pai ana hoki ahau kia

 tukua e koe kia Huia tenei panuitanga,

 kia kite mai ana whanaunga, e noho

 mai ra, i Aotearoa me te Waipounama

 kia mohio ratou kua mate ia, ko toona

 whakapapa me tuhi iho e maua ki raro

 iho nei, ko etahi anake te taku iho ko te

 nuinga atu ona whakapapa kei, roto tena

 i te ngakau o ia tangata o ia tangata

 mana e korero mai. Me tuhi iho ki

 raro nei. He whakaatu  tenei mo te

 matenga o Kihau kua whakaaturia i

 runga ake nei ko te whakamutunga

 tenei o te whakaatu mai o Harakore kia

 Tuhawaiki i puta ai ia ia, ko Tutuarae-

 roa nana a te Aohikura ko Inana ko

 Tuahuriri tana ko Turakautahi taana

 ko Kaweriri taana ko Terehe taana ko

 Poroporo taana ko te kaihaere taana.

 ko Tuhawaiki nui, e rongo nei nga iwi

 katoa nanu te whawhai i te Paruparu,

 ura i Taumutumia Papuratehau me te

 whawhai i o K Himoa e tata anu ki

 kararupe me te Awaiti, te na Parekura

 ate Raumoa koia tetahi tangata rongo

. nui o tenei motu o te Waipounamu ko

 ona uri tenei. He Mokopuna  tuarua

 taua tamaiti na Tuhawaiki, kaore hoki

 he putanga o nga uri o Tuhawaiki e* ora

 nei he wahine nga patanga ma ana

 pea e whakamahi, ka puta ai he uri

 taane mo Tuhawaiki aua ko tona whaka-

 papa tenei mo te Putake mai ia Tahu-

 potiki nana a Iraatahu taana ko Raka-

 tehurumanu taana, ko Tahumuri taana

 ko Rakaiwhakaata to mua, ko Maru-

 houa to muri ko Tahumutu to muri

 rawa Tokotoru tenei whanau mau katoa

 kia Tuhawaiki, me mau atu ia Tahu

 muiu nana  Rakapupuni taana ko

  Rongotipuiteata, taana ko Tuteahu-

 ka, taana ko kakarura, taana ko Ta wha-

  kiterangi, taana, ko te Rangitumana

  taana ko te Rangitauira taana ko Tekau

  tapunuiotu, taana ko Honekai, taana ko

  kura, taana ko Tuhawaiki, me tiki atu

 te putake o Hotumamoe. nana a Tutepe

  wa, taana ko Tumakoha, taana ko Teutu

  poraki. taana ko Hikaroroa, taana ko

  Tuhukutira, taana ko Tukaumoana

  taana ko whakataha, taana ko Maronui

  taana ko Matamata, taana ko te nukutau

 raro, taana ko Terakitauneke, taana, ko

 karapohatu, taana ko Titaha 

 

 anake kia Tuhawaiki, memau mai ia

 Titaha, taana ko kohuwai, taana ko

 kura taana ko Tuha waiki, me tiki Atu

 ki te putake mai o kahungunu, kia kahu

 toanui, nana a Matapirau, taana ko

 Rongokako, taana ko Tamatea taana ko

 kahukunu, taana ko Bongo maipapa to

 mua, ko te Whatumariari to muri, ko

 kahukura nui, to muri rawa, tokotoru

 tenei whanau maa anake kia Tuhawaiki

 me mau atu ia te whatu Mariari, nana a

 Maika taana, ko Tutekawa, taana ko te

 Rakitamau taana ko Hikitiateraki taana

 ko Taka ote raki, taana ko te kurutakiao,

 taana ko te Manawa, taana ko te Kai-

 haere taana ko Tuhawaiki me tiki atu i

 te putake o Tura, nana a Iraturoto

 tana ko Ueroa tana ko Tahita-Tarere,

 taana ko Rakaunui, taana ko Tahupuriri

 taana ko Tau whakaruru, taana ko Tama-.

 

 Honekai taana ko Kura taana Tu

 Hawiki, taana ko kihau taana ko Teone

 Pohara taana ko te tamaiti kua mate nei,

 ko Teone kihau Tuhawaiki, me whaka-

 mutu atu i konei taua whakapapa kai

te takoto atu ano tana urunga ki etahi

 putake whakapapa ko te Putake mai ote

 Kahea kikia tena ite timata nga mai na

 ia Marukore na ko tona whakaatu mai

 tena.

  Ko tenei tamaiti i mate nei ka nui te

 pouri ana hapu ki tonu matenga.    Heoi

       Naku na         Tanahira Waruwarutu.

   Ngakerako, Wairoa,

       Noama 12, 1894.

    Ki te Etita o Huia.

  Ehoa tukua atu ki te nupepa

 te matenga o Pare Hineteariki

 Rapihana, i mate ki te Uhi

 Wairoa, i te 3 a. m. o te ata o te

 Turei i te 3O o nga ra o Oketopa,

 1894, ka hemo a Pare Hineteariki

 Rapihana be uri rangatira tenei

' tamaiti nona tipuna, otira kua

 

  ko Pitiera kopu terangi-

 taurewa i roto ia Huia, Nama 38

 wharangi 4. Heoi nui atu te

 pouri me te aroha i mahue iho ki

 ona tipuna me ona matua me te

 iwi katoa i runga hoki i te whaka-

 aro iho a te tangata ki ana tama-

 riki hei tu i tona aroaro hei hapai

 i tona ingoa hei whakangahau

 mai i to na kainga. I runga i te

 tangohanga atu a te kaihanga,

' waiho ana ko te pouri me te

 aroha ki te hunga ora, i rite ai ta

 nga tipuna e ki nei whatungaro

 ngaro he tangata, toitu he kainga;

  i rite ai hoki ta Rawiri e ki nei.

  Ia Hamuira turua i te 12 upoko

 22, 23 rarangi, Otira na Ihowa i

 homai, na Ihowa i tango atu, kia

  whakapaingia te ingoa o, Ihowa Wairoa Ko   WAIATATANGI

 1. Taupa rawa mai te wai whero

e te turakina kia ngawari kia

marama au te titiro e kite rehu uta

: o Whakataane he tohu mai pea ua

te tau e ki maaha atu e te ngakau

tenei koe te hokai nei e i to moe-

nga i awhiai taua i.

 2. Ka hei rawa i a tatau e ko

rua wharo te ritenga i te tipua e

maka noara ia ana potiki e tu noa

i te one ko matiu ko makaro, ko

mokotuararo ki ta whiti e ki

Ngaruroro ra korangati rara ie.

Kaati i konei,.

 Na to koutou hoa Aroha,

    R. K. Tengakaupouri,

        Hawaikirangi.

  Titiro ! Titiro !!

B rua tekau mano iari kaone, hatana ka hokona

   i rung ite utu iti i roto i nga toa o 

NEPIA ME HEHITINGI

   KOIA ENEI KO NGA UTU—

 Timata ata i te 4½, 5½. tae ata ki te 6½.

Kia tere mai ra, kei te horongia tonutia e te

Pakeha, ano he Parera e horo ana i te pupu-

ngata ko te rite.

       Heoi ano  W  PARAITA.

  PANUITANGA.      

 He panuitanga tenei kia monio nga Maori ko

Erueti Rikihana, he tino, tohunga ki te mahi

par. 1 i whare papa, me te tohu ki nga Kamara

mahi. Koia hoki te kai whakariterite mo te-

tahi mira kani rakau. E paku ana tana utu

o mana mahi.

 Kei Waipawa tona kaainga tuturu.PANUITANGA KI NGA HOA MAORI

 Tenei kua perehitia tetahi pukapuka ko te

Aroha o Rangi kia Papa te ingoa. Kei roto e

whakaatu ana nga ra me nga po mahi kai, e

whakaata ana hoki i nga tonu o nga ra pai o

 nga ra kino. Kei roto ano e whakaatu ana i

 nga utu waea, reta, takai, tereina, me te wha-

 kaatu i te pamamao o ia kaainga o ia kaainga,

 me nga ra hoki e haere atu ana. Kei roto ano

 e whakaatu ana te mahinga o te Ao i runga i

 te korero a nga tupuna.

  He nui nga mea pai kei roto i taua pukapuka

 lei mohiotanga ma teiwi Maori. Ko te utu mo

; e pukapuka e 2s. 6d. ara e rua herengi me te

 Hikipene. Me penei te tono mai.         P. I. HUIA,

            Tari o Huia,

                   Hastings,

   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_