Te Puke Ki Hikurangi 1897-1913: Volume 4, Number 19. 15 March 1902


Te Puke Ki Hikurangi 1897-1913: Volume 4, Number 19. 15 March 1902

1 1

▲back to top
TE PUKE KI HIKURANGI


 [NAMA 19, O TE TAU TUAWHA  4.]  WAIRARAPA. MAEHE  HATAREI 15th 1902.   [Wharangi No 1]
 TE P U K E KI HIKURANGI.

         [PUTEA]
 
 KAUNIHERA O RONGOKAKO.
 [HE MEA TANGO  MAI I ROTO I TE KAHITI.]

Nga Tikanga Whakahaere o te Kaunihera
 
maori o Takiwa o Rongokako i raro i "le
I  Ture Kaunihera Maori 1900."
 

    Tari o te Minita Maori.
       Poneke 1S Pepuere, 1902.
He whakaatu tenei, kua pai te Kawana i
mei ra ki te whakaae i nga tikanga-whaka-
here i hangaia e te Kaunihera Maori o te
takiwa Maori o Rongokako, i raro i nga
kanga o te rarangi tekau-ma-ono o "Te
jure Kaunihera Maori 1900." e whakaaturia
Li i te Kupu Apiti i raro iho nei.
 J. Carroll. Minita mo te taha Maori.

    TE KUPU APITI.
 KAUNIHERA MAORI o TE TAKIWA MAORI o
       RONGOKAKO.
   NGA TURE-WHAKAHAERE.
 TENEI te Kaunihera Maori o te takiwa
maori o Rongokako, i whakaturia i raro i te
Ture Kaunihera Maori, 1900," ka hanga
ei i enei tikanga-whakahaere i raro i te ma-
a o taua Ture, me timata te whai mana o
ia tikanga-whakahaere a te wa e whakaae-
a ai e te Kawana, me te panuitanga o aua
«a i roto i te Gazette me te Kahiti :—
     Whakamarama.
I roto i tenei tikanga-whakahaere, mehe-
mea ia kaore e taupatupatu ana ki nga kupu
whai ake nei, a mehemea kaore i motuhake
 takoto a etahi atu whakamaramatanga,
kia enei o ratau tikanga :—
"Taua Ture" tona tikanga ko "Te Ture
  Kaunihera Maori, 1900."
"Te Kaunihera" tona tikanga ko te Kau-
  nihera Maori o te Takiwa Maori o
  Rongokako i whakaturia i raro i taua
  Ture.
"Komiti" ara "Komiti Marae" tona tika-
  ko te Komiti Marae o tetahi kainga
  Maori i whakaturia i raro i nga tika-
  nga o taua Ture.
".Takiwa" tona tikanga ko te Takiwa
  Maori o Rongokako i panuitia e te
  Kawana i raro i taua Ture i tana pa-
  nuitanga o te 28 o nga ra o Tihema,
  1900.
"Taone Maori" tona tikanga he Taone
  Maori i whakaturia i raro i "Te Ture
  Taone Maori, 1895."
"Whakatakotoria" tona tikanga i whaka-
  takotoria e nga tikanga-whakahaere i
  raro i taua Ture, e enei tikanga-wha-
  kahaere ranei.

  (A.) TE ORA ME TE NOHO TIKA.
   (Tekiona 16, Rarangi 1.)
 Ko nga tupapaku mehemea ka mate i
waenganui i te 15 o nga ra o Maehe me te 15
nga ra o Hepetema (e uru ana ano ia aua
, i roto i te tau, me tanu i roto i nga ra e
 wha i muri iho i te matenga ; a mehemea ka
 mate i waenganui i te 16 o nga ra o Hepete-
 ma me te 14 o nga ra o Maehe (e uru ana
 ano ia aua ca), me tanu i roto i nga ra e tora
 i muri iho i te matenga, haaunga ia mehe-
 mea ka takoto ke te whakahau a te Kauni-
 hera, mehemea ranei ka takoto ke tetahi atu
 tikanga o tetahi Ture o te Paremeta.
  2. Ma nga whanaunga tata o te tupapaku,
 a, mehemea kei te ngaro ke ratau ma te ta-
 ngata nona te whare, e noho ana ranei i roto
 i te whare i mate ai te tupapaku, maana e
 whakatutuki nga tikanga o te tikanga-whaka-
 haere i runga ake nei, a ka whakaekea te ho
 ki runga ki a ratau, ki tetahi ranei o ratau
 mo te takahi i taua tikanga-whakahaere i
 ranga i ta te Kaunihera o kite ai he tika, a
 ka ahei kia whiua ki te moni kia kaua e neke
 ake i te kotahi pauna.
  8. E kore rawa e pai, haaunga ia mehe-
 mea  e whakaaetia ana e te Kaunihera, kia
 tanumia te tupapaku ki tetahi waahi ke atu
 i te urupa e mohiotia ana he tanumanga tu-
 papaku e nga tangata Maori o tetahi kainga
 Maori, kua rahuitia ranei, kua ata wehea
 ranei e ratau, e tetahi mu ropu whai mana
 ranei, hei urupa tanumanga tupapaku.
  4. Kaua rawa e whakatakotoria te tupapa-
 ku ki nga roro, ki nga marae ranei o nga
 whare nunui, engari me whakatakoto ki te-
 tahi atu waahi i rahaki e tata ana mai e
 whakaritea e te Tiamana o te Komiti Marae,
 e te Mema Kaunihera ranei o te wahanga o
 te takiwa.
  5. Ka ahei te Kaunihera ki te tuku panui
 atu, penei i te ahua A e mau nei i te Kupu
 Apiti, ki te tangata nona tetahi whare ki te
 tangata ranei e noho ana i roto i tetahi whare
 i roto i tetahi kainga (haaunga ia nga kauta
 me nga whare tunoa o waho) mehemea e ha-
 ngaia ana taua whare i muri iho i te mana-
 nga o enei tikanga-whakahaere, hei whakahau
 atu kia hangaia he puroa mo taua whare (i
 roto ano i te wa e whakaritea e taua panui)
 kia tika ki te whakaaro o te Kaunihera o tetahi
 tangata, o tetahi ropu ranei e whakamanaia
 e ia.
  6. Mehemea  i muri iho i te taenga atu o
taua panui ki a ia, ka turi tetahi tangata, ka
kore ranei e whakarite i te whakahau a taua
panui, i roto i te takiwa i whakaritea e taua
panui, i tetahi atu takiwa ranei e tukua atu
e te Kaunihera, ka ahei kia whiua ia ki te
moni kia kaua e neke atu i te kotahi pauna.
 7. Ka ahei te Kaunihera (ki te whakaaro
ia kia kaua e tukua te panui e whakaaturia
nei e te tikanga-whakahaere tua-rima) ki te
tuku panui atu, penai i te Ahua B e mau nei
i te Kupu Apiti, ki te tangata nona tetahi
whare, ki te tangata ranei e noho ana i roto
i tetahi whare e whakamaramatia nei e te
tikanga-whakahaere tuarima, hei whakahau
atu kia hangaia he moenga ki roto i taua
whare, kia kaua e hoki iho i te kotahi putu
te rewa ake i te whenua ; a mehemea i muri
iho i te taenga atu o taua panui ki a ia, ka
kore taua tangata e rongo, ka turi ranei ki te
whakatutuki i te whakahau a taua panui i
roto i te wa i whakaritea, e tika ana kia whi-
ua ia ki te moni kia kaua e neke ake i te
kotahi pauna.

         
      (B.) NGA WHARE PARU.
      (Tekiona 16, Rarangi 2.)
  8. Ka ahei te Tiamana o te Kaunihera,
 tetahi tangata, ropu ranei e whakamanaia e
 te Kaunihera mo tera take, ki te tuku panui
 atu ki te tangata nona, ki te tangata ranei e
 noho ana i roto i tetahi whare e para ana, e
 kino ana, hei whakahau atu kia whakapaia e
 ia, kia meatia ranei e ia kia whakapaia taua
 whare, i roto i tetahi takiwa e whakaritea i
 roto i taua panui, penei i te ahua "C" e maa
 nei i te Kupu Apiti. A mehemea i muri iho
 i te taenga atu o taua panui ki a ia, ka kore
 taua tangata e rongo, ka turi ranei ki te
 whakatutuki i te whakahau a tana panui, e
 tika ana kia whiua ia ki te moni kia kaua e
 neke atu i te kotahi pauna mo te hara tuatahi
 kia kaua e neke atu i te rua pauna mo ia
 haranga i muri iho.
  9. Ka ahei te Kaunihera ki te whakahau
 kia haria atu, kia whakahoutia, kia whaka-
 korea ranei tetahi whare e paru ana e kino
 ana, mehemea ki tana waakaaro e kore e pai
 kia nohoia tera tu whare e te tangata, mehe-
 mea te tangata nona te whare, te tangata
 ranei e noho ana i roto i taua whare, ma tae
 mai he whakahau ki a ia kia whakapaia, kia
 whakahoutia, kia whakakorea ranei taita
 whare, ka kore e rongo ki taua whakahau.
 Ko nga moni a te Kaunihera e pau i taua
 whakapainga, whkahoutanga. whakakorenga
 ranei, me takoto mai hei nama ma taua ta-
 ngata ki te Kaunihera, a e taea te whai atu
 ki roto i te Kooti Whakawa Tuturu.
  10. Kei nga Komiti Marae te whakaaro
 ki te whakangawari i te tikanga-whahaere
 tua-waru me te-tikanga-whakahaere tua-iwa
 i runga ake nei, mehemea ka tupono he ka-
 umatua, he mate, he ngoikore rand te tanga-
 ta nona, a e noho ana ranei i roto i aua
 tu whare kua korerotia ake nei, kia kore ai e
 pa uaua aua tikanga ki taua tangata ; enga-
 ri me whakaatu e te Tiamana o te Komiti
 Marae, ki te Tiamana o te Kaunihera tera
 ahua, a, hei reira te Kaunihera whiriwhiri ai
 i tetahi huarahi e taea ai e ia te whakapau he
 moni hei whakapai i aua tu whare o aua ta-
 ngata kaumatua, mate, ngoikore ranei i roto
 ano i fre oranga o te Kaunihera, kei tau hei
 taumahatanga mo aua tu tangata.

    (C.) NGA PARU o TE MARAE.
     (Tekiona 16, Rarangi 3.)
  11. Kaua rawa te paru, nga mea rukenga
ranei e whiua, e whakatakotoria, e tukua ra-
nei kia tere ki roto ki tetahi puna wai, i te-
tahi awa wai, mehemea e rere ana ma roto .
ma te taha ranei o tetahi kainga Maori, a,
mehemea taua awa e meatia ana hei wai inu
hei wai kai ranei ma nga tangata o tana ka-
inga o tetahi atu kainga ranei e takoto tahi
ana, e tu tahi ana ranei i te taha o taua pu-
na, awa ranei.
 12. E kore e pai kia whakahauputia, kia
waiho kia takoto ana, e tetahi tangata te pa-
ru, te mea kino, te mea rukenga ranei i te
Marae, i nga taha ranei o tona kainga, e
whai putake mai ai mo te mate, e puta mai
ai ranei te haunga.              <
 13. Kaua e tanumia te hoiho, te kau, te
hipi, te kuri, tetahi atu kararehe ranei ki ro-

2 2

▲back to top

3 3

▲back to top

4 4

▲back to top
   [NAMA 19, O TE TAU 4.]  TE PUKE KI HIKURANGI  MAEHE HATAREI 15th 1902.  [Wharangi No. 4
  Kaunihera, kia karangatia tetahi hui o tona
  Kaunihera, hei whiriwhiri i tetahi mema hei
  mangai mo te Kaunihera.
  38. Me whakaatu e te Tiamana ki te
  Minita Maori te ingoa o te mangai i whiri-
  whiria.
   39. Me panui e te Minita Maori ki te
  (Gazette) me te Kahiti nga ingoa o nga ma-
  ngai.
   40. Me pa enei tikanga e whai ake nei ki
 nga hui o taua Huihuinga Nui. :—
   (a.) Kaua he mahi e mahia e te Huihui-
    nga Nui ki te kore e noho he korama
    e whai korama ai ina huihui nga
     mangai me tae kia toko-waru o ratau
      ki reira.
   (o.) Ko ia putake, e tae atu ana ki te aro-
    aro o te huihuinga, me whakataa i
     ranga i te pooti e kitea ana e te katoa,
    a me tau ki a te nuinga o nga mema
     i reira i pooti ai, a ki te riterite nga
     pooti, me whai pooti tuarua te Timu-
    aki, te mangai ranei i whakatuna hei
    Tumuaki, a maana e whakataa.
  (c.) Me whakahau e te Tumuaki kia tuhi-
     tuhia ki roto ki tetahi pukapuka nga
     korero o ia huihuinga, a me tuhi ki
    roto ki taua pukapuka nga ingoa o nga
    mangai i tae kiia huihuinga, me nga
    ingoa o ia mangai i pooti mo tetahi
    putake, me te whakaatu ano i te taha
     i pooti ai ratau, ina pooti te huihuinga.
     Me tuhituhi hoki ki roto ki taua pu-
    kapuka ia whakatau, ia ota, ia mahi
    whakahaere i mahia e te huihuinga.
  (d.) Ko nga korero i tuhituhia o nga mahi
    i whakahaerea i te huihuinga o mua
    atu i te huihuinga nui, me panui a
    waha ina huihui te huihuinga nui i
     muri Iho, a, ki to pai aua korero ki te
    huihuinga, me haina e te Tumuaki
    e te mangai ranei i whakaturia hei
    Tumuaki,  aua korero i te aroaro o to
    huihuinga, a me tuhituhi e ia le ra i
     hainatia ai e ia.
  (o.) Ko nga ripoata, me nga korero i oti
    i te huihuinga nui, me haina e to
    Tumuaki, e te mangai ranei i whaka-
    tuna hei Tumuaki, me etahi mangai
    kia kana e iti iho i te tokorua.
  41. Ko nga raruraru o ia mangai e tae
 ana ki te huihuinga, ma te Kaunihera, ano
 ko ia nei te mangai e utu.

     TE KUPU APITI. ,
   "Te Ture Kaunihera Maori, 1900."
        Ahua 1).
   WHAKAATU  WHANAUTANGA TAMAITI.
           Takiwa Maori o
  Ko ahau ko   ka whakaatu pono.
  1. Toku kainga kei.
  2. I whanau totahi tamaiti Maori ki i
    roto i te Takiwa o Kaunihera i to o
   nga ra o    19
  o. Te ingoa n te tamaiti ko he (taane)
    (wahine).
  -i. Ko nga matua o taua tamaiti koia onoi
    ara.
  (a.) Te matua taane ko  tona kainga-
    kei   tona hapu ko  , he ia,
    kei te ora ano, kua mate ranei.
  (b.) Te whaea   tona kainga kei
   ' tona hapu ko   , he ia, kei te
   ' ora ano, kua mate ranei.
  I tuhia ki         
  o nga ra o  19   , i
  te aroaro o—        Ingoa :
                                           

           J
   [Tiamana o Te Komiti Marae].
   [Mema o     Kaunihera].
   [Rehita, Teputi Rehita ranei].
  Mehemea e hiahia ana ki te tiwhikete o te
rehitatanga me haina tenei pukapuka a me
tuku kotahi hereni ki te Kai-rehita:—
   Ki te Kai-rehita, Kaunihera o
 E hiahia ana au kia tukua ma: te tiwhikete
o te rehitatanga o te whanautanga o te ta-
maiti nei. Taku Poutapeta kei  . Tenei
te moni kotahi hereni.
         Heoi.
          Na
   Ra i tuhia ai:    (Ingoa)..............

 "He Maori; hawhekaihe ; koata kaihe ;
toru koata kaihe ; Pakeha, ranei

  "Te Ture Kaunihera Maori, 1900."
       Ahua E.
   WHAKAATU MATENGA TUPAPAKU.
         Takiwa Maori o .  
  Ko ahau ko  e whakaatu pono ana i te
 matenga o tetahi tupapaku :—
  1. Ingoa o te tupapaku :
  2. Ea i mate ai:
  8. Te kainga i mate\_ai:
  4. Ona tau mehemea e mohiotia ana :
  5. He taane, he wahine ranei :
  6. Tona kainga tuturu :
  7. Tena hapu, Iwi ranei:
  8. Nga matua o te tupapaku—
  (1.) Te Papa.
    Tona kainga.
    Tona Iwi.
    Kua mate, kei te ora ano :
    He mea ia:;:
  (2.) Te whaea.
    Tona Iwi.
    Kua mate, kei te ova ano :
    He mea ia:;:
  9. Mehemea i moe tane, wahiue ranei—a
 te ingoa o te taane, wahine ranei:
  10. Mehemea he whai tamariki tokohia e
 ora ana.
  11. Te take o te mate, mehemea e mara-
 matia ana.
  12. Te tangata, nga tangata ranei i kite
 i te matenga :
  18. He    ia
  I tuhia ki    i te   
  o nga ra o  19   , 
   te aroaro o—        Ingoa :

           
   (Tiamana o Te Komiti Marae)   
    (Mema o te Kaunihera.)      |
    (Rehita, Teputi Rehita ranei.)
 Mehemea  e hiahiatia ana hainatia tenei e
tu kai-whakaatu.
   Ki To Kai-rehita, Kaunihera o
 E hiahia ana au kia tukua mai te tiwhi-
kete o te rehitatanga o te matenga o te tupa-
paku noi. Taku Poutapeta kei. Tenei te
moni kotahi hereni.            I
         Heoi.          i
          Na
   Ra i tuhia, ai: .    (Ingoa)......... I

 Mehemea he Maori ; hawhekaihe ; koata
kaihe ; toru koata kaihe Pakeha ranei.   i

5 5

▲back to top
    NAMA 19, O TE TAU 4.] TE PUKE KI HIKURANGI MAEHE HATAREI 15th 1901.  Wharangi No. 5]
 
   Ko ahau ko     Te Kai-Rehita o te
 i Kaunihera o te Takiwa Maori o    e
 I whakaatu pono ana he kape tika tenei no te
 i rehita o te matenga, o     i roto i te
 | pukapuka-Rehita i te Tari o te Kaunihera.
.  I tuhia i te .  o nga ra o   ,19  .
      (Hiiri.)  . .    ,.Kai-Rehita.

  ...Mehemea he Maori, haawhe, koata, toru-
";     koata kaihe, pakeha ranei.
 i             
'; «TE TURE KAUNIHERA MAORI 1900"
        Ahua K.
 I     TIWHIKETE A TE TAKUTA.
  Ki te Kai-Rehita Whanautanga, Matenga
 Tupapaku,
  Takiwa Maori.
i HE whakaatu tenei naku, i kite au ia i
  tona takotoranga mate whakamutunga ; taku
 kitenga mutunga i a ia, no   te   o
 J nga ra o    , 19 ; i mate ia (ki taku ro-
 ngo") i te   , ki   ; a ki taku tino
 | mohio ko te take o tona mate he
 i              Ingoa.
 B               Kainga.
 I             Ka.

  Me patu enei kupu mei kite te takuta i to
          tinana.
 r Ina hoki i tuhia te Ingoa o te Kawana, i te-
 nei ra te 26 o nga ra o Oketoea, 1901.
        TIMI KARA.
 s     Minita mo te taha Maori.

 J         Tahoraiti.
           Maehe 14th, 1902.
  He Tiwhikete whakaae, whakapumautanga
 mo tetahi mahi whakaora i nga mate, ahakoa
 he aha aua mate ka taea te mahi, otira kei te
 ura ano nga rongoa Pakeha i runga i aua
 mate e pa ana ki te tangata, no reira tenei
 ahau a Rahiri Hare, ka whakaae pono nei i
 te aroaro o te Ture Kaunihera Maori o te tau
 1900, Tekiona 16, waahi 5, ki te whakahae-
 re i nga tikanga whakaora, i runga i nga wai
 rakau, he mea kohua kia maoa i te wai, ka
 tuku ai ki roto i nga Waka hei kaukautanga,
 mo nga turoro ; kaore ahau e whakaae ana
 kia ura nga turoro ki roto i nga wai matao-
 tao, kia inu ranei i nga wai matao.
  Kahore hoki ahau e whakaae kia mahi i
 nga turoro e mahia ana e nga takuta Pakeha,
 kahore hoki ahau e tono utu ki nga turoro e
 mahia ana e ahau, ahakoa he Pakeha, haau-
 nga raia to ratau aroha mo te taha ki nga
 rakau, i te mea kei tawhiti te waahi i tipu ai
 aua rakau, a i te mea he nui te kaha o te hae-
 re mai o nga turoro ki te kaukau i nga wai
 rakau, me tino kaha nga whanaunga o aua
 turoro ki te tiaki ia ratau, mo te matao kei
 uru mai, i te mea kua puare katoa nga tina-
 na o nga turoro, no reira e tino whakatupato
 ana ahau i tenei waahi, rue kaua hoki nga
 turoro e kai Waipiro ina mahia ki nga wai
 rakau, ahakoa Maori Pakeha ranei, ki te ta-
 kahia e ratau tenei tikanga, e whai mana
 ana te tangata kei a ia te whakaaro ki te pa-
 na i aua tangata, kia kore ratau e kaukau i
 nga wai rakau. Heoi ano. 
        Rahiri Hare.

     PANUITANGA.
  Ki te Etita o "Te Puke Ki Hikurangi." E
 hoa, panuitia atu kia rongo, kia kits, kai te
 16th, o nga ra o Aperira 1902, ka tu te Ka-
 nikani tuatahi a nga Hoia Maori o Wairara-
 pa, ki te Tauna Hooro, ara, ki te Tirira
 Hooro o Mahitaone ; ko nga Honore mema
 katoa, ka tukua atu he tikiti mo ratau, ko
 aua Honore mema he tuara no te ropu Hoia
 nei, e kohi ana ratau i te tau £1-0-0.
          Heoi.
      W. TE,TAU.'
          Hekeretari. W. M. R.

    HE PANUITANGA.
   E hiahia ana ahau ki-tetahi tangata-ki
  etahi tangata' ranei, hei tahi i nga waatakiri-
  hi o roto i te awa o Mangarara, me te tope
  ano i nga whiro e tipu ana i nga tahataha o
  taua awa, ara, i muri ake o Hikurangi me
  Aotea whare hui e tu ana ki Papawai, ko te
  tawhiti o te waahi-hei mahinga 10 tiini iti
  iho neke atu ranei. Ko te tangata ko nga ta-
  ngata ranei, e hiahia ana ki taua mahi, rae
  tuku mai tona utu ki te Tari o "Te Pake Ki
 • Hikurangi," Box 20 Greytown, i roto i nga
  wiki e raa i muri iho i te putanga o tenei
  panui. Ko te tangata iti iho taana utu ka
  riro i a ia taua mahi. Otira he pai ano ki
  te haramai i te tuatahi, kia kite i te waahi
  hei mahinga. 
       A. H. Kumeroa.
      Tiamana o Rongokako.

 TE WHAWHAI KI TE TARANAWAARA.
    Te Maunga o Roore Matiuna.
   I roto i te ripoata a Roore Kitina o te Ha-
  tarei, ki te Turi Whawhai e ki ana:— E tino
  nui ana tona pouri ki te whakaatu i te mau-
  nga o Roore Matiuna i te hoa-riri, me ona
 pu, me ona taonga, me te maha hoki o nga
 Apiha me nga tangata.
   Ko tenei rongo he mea mau mai ki Mari-
  poko, e tora tekau matoru maero ki te taha
 tonga o Mawhekiingi, na tetahi ropu eke hoi-
 ho e 550 i mau mai, i whaia mai taua ropu
  e te hoa-riri i tetahi waahi e 4 maero te
 mamao mai i te waahi i ta ai te pakanga.
   I mea ano a Roore Kitina, ko te panuita-
 nga i taua rongo me ata waiho marie, kia
 tae katoa mai ra te tino tuturutanga ka pa-
 nui ai. Kaati he mea whiriwhiri nana me
 tuku he rangapu Hoia ki taua takiwa.
  Ko te rongo o muri mai, e rua nga Apiha i
 mate rawa, i te wa e whakahaere ana i nga
 pu-repo, a, e tora tekau-ma-iwa era atu i ma-
 te rawa. E 4 nga Apiha i tua-kiri, kotahi te
 mea i kino rawa. E whitu-tekau-ma-rua
 nga tangata i tua-kiri.
  Ko Kapene W. A. Tirene o te ropu hapai
 tao me nga tangata e rua rau i ngaro, engari
 ko te nuinga ano i tae atu ki Maripoko.
  Ko Roore Matiuna i ta ia ki tona kuha,
 ara, i tua-kiri
       Whakamarama.
  Ko te whakamarama tenei a Roore Kitini.
  Ko Roore Matiuna me Meiha A. Parihi
 (Garrison Artillery) me te ropu eke hoiho e
 900 rau, me te ropu haere waewae e 300 rau,
 me nga pu-repo e rima, e neke atu ana i Wi-
 nipaaka ki Ritinipaaka ki te pekanga ki Ruire-
 netiehepoteina (Rooirantjesfontein) e 45 Ma-
 ero ki te tonga-whakaterawhiti o Mawhekii-
 ngi, kai reira nei a Meiha Kirinirohe, me te
 ropa, eke hoiho i raro i a ia, kotahi mano o
 toru rau. 1300.
  I te ata-tu o te Paraire ka kokiritia mai
 nga taha e toru o te pani o Roore Matiuna
 me tona ropu, e Tianara Ti Ra Rei me aua
 ropu i waenganui o Paramitere me Toippohi.
  I te waea o te Ratapu e ki ana a Roore Ki-
 tina, ko Meiha Parihi me nga morehu o nga
 tangata i tae mai ki Karahipana, i te taha o
 te raina o te Rerewe ; e toru tekau mawha
 maero ki te tonga o Mawhekingi, a, ko te
 Ripoata a Meiha Parihi, i wehea kia rua nga
 matua, ko nga Wekene me era atu mea no te
 3 o nga haora i mahue atu ai a reira.
  I te mea ka ahua kaha te marama ka tima-
 ta te pakanga, ka huakina mai i te taha wha-
 kamuri, ka pikaru mai te taukati o muri;
 ko nga Wekene i hee noa iho i runga i te
 ponana o te ropu eke hoiho, a, hipa ana ko
 ratau ki mua.
  Ko Meiha Pariha, he mea kohikohi e ia
 ona tangata e wha tekau, a, noho ana ratau
 i tetahi waahi kotahi maero te matara mai i
 nga Wekene, i te taenga atu o nga Wekene,
 ka pakanga ano ki te hoa-riri i reira, heoi ki-
 hei i taea te whakatete te hoa-riri, a. i te 10
o nga haora o taua rangi ano ka tuku a Meiha
 Parihi o te (Ingarihi) i a ia ki te ringa o te
 hoa-riri.
     Te Rongo o Muri iho.
 I waenganui po o te 11 o nga ra, ka panui-
tia e te Hekeretari o te Tari Whawhai e (Mr
Porotoriki) te reta mai a Roore Kitina o te
mane e whakaatu ana konga wekene-to e nga
Okiha, he mea hari e tetahi haawhe o te ropu
a,Roore Matiuna (i te mea e mahi ke ana ra-
tau ma te hoa-riri i tera takiwa) ko nga We- :
kene too e nga Muera: kua kotahi haora te :
haerenga i mua atu i enei.
 Ko Tianara Ti Ra Rei o te hoa-riri, me 
ona tangata kotahi mano e rima rau 1500, he 
  Kaaki (Khaki) katoa o ratau kakahu, ara, ko
  nga kahu o nga ropu Hoia o te Ingarihi me
  a, ratau pu hoki.
  •I te tuatahi he tamaiti mangumangu nana
 te putake, ara, i oma tonu mai ma waenga-
  nui i nga Wekene, me nga hoiho e arahi ana
  ia, ko nga tangata i raro ia Roore Matiuna. i
  hai ke atu ki te ropu e arahi ana i nga We-
  kene e toia ana, e nga Okiha, i tenei wa kua
 tata tonu mai te hoa-riri ki nga Wekene, ko
 te whakahautanga i te ropu eke hoiho, me
 nga Wekene e toia aua e nga Muera kia oma,
 kia toru maero ki mua o nga Wekene e toia-
 ana e nga Okiha katahi ano ratau ka tahuri
  mai ki te hoa-riri.
     ROORE ROPATA.
   I roto i te whare Ariki i Ranana e korero
 ana a Roore Ropata, mo te maunga o Roore
 Matiuna, a, i pau hoki ona kupu mihi mo
  taua tangata.
  Mo runga i te pakanga a Roore Matiuna i
 te whawhai KI Mekewhoteina (i hinga nei te
 ropa Kotarani) i mea a Roore Ropata, i muri
 mai i taua pakanga ka ata tirohia nga tura-
 nga o te hoa-riri i taua waahi, kitea ana i rite
 katoa i a ia nga mea i whakahautia ai ki a ia,
 a, kaore hoki ia e taea te whakahe mo te ko-
 renga e tae i a ia o te whakauru mo Kimari.
  I mari mai i enei mea katoa i mau tonu
 ana whakahaere ki runga i te tika, a i kitea
 ano etahi mahi nunui aua i roto i tenei pa-
 kanga, he tangata hoki ia e aroha nuitia ana
 o ona tangata," kaore hoki he mahi taimaha e
 hoatu ana raa ana tangata, kaati kai te tiaki
 pea a Roore Matiuna i te whanau a Tianara
 Ti Ra Rei, kaati e tino tumanako ana taka
 ngakau era e tiakina paitia a Roore Matiuna,
 e Tianara Ti Ra Rei.
  I muri mai ka tu ko te Makuihi o Hohipe-
 re pera ano ana kupu me a Roore Ropata,
 otira he maha era atu tangata nunui o roto i
 te whare Ariki i tu ake ki te tautoko i nga
 kupu a Roore Ropata.

   TE RONGO O MURI MO TE
  TE WHAWHAI KI AWHERIKA.
   "TE TUKUNGA IA ROORE MATIUNA."

  Te Waea mai a Roore Kitina o te Taite 13
 o nga ra o Maehe, he mea patu mai i Pito- •
 ria, i mea taua Waea a Roore Kitina :—
  "Kua kawea mai a Roore Matiuna ki Ke-
 retoopa i tenei ra, kanui tona pai."
  He mea panui e Porotoriki Hekeretari o
 te Tari Whawhai  te waea nei ki roto i te
 Paremata o Ranana, ara i mea a Porotoriki,
 "kua tukua a Roore Matiuna e te hoa-riri,
• kua kawea mai ki Keretoopa i tenei ra, kanui
 tona pai." I muri iho i te panuitanga o taua
 waea, he rite tona te umeretanga o nga
 whare e raa, i runga i te hari me te koa mo
 tenei rongo hoou.
  Ko te Ranana Taima Nupepa i ki, ua ru-
 nga i te tua-kiritanga o Roore Matiuna i
 puta ai te ngakau aroha ia Tianara Ti Ra
 Rei kia Roore Matiuna, ara, i vvhakaaro ai
 ia era ia e he2, mo runga i te whakamamae
 haere ia Roore Matiuna, i nga wa e haere ai
 tona ope i runga i nga Maunga, me era atu
 waahi whakamataku.
  Ko era atu Nupepa e ki ana, ko tenei wha-
 kaaro o Tianara Ti Ra Rei ki tona herehere,
 e whakaatu ana i te tika me te pono o tana
 whakahaere ki te Iwi e tauwhainga ana ia.

  HE RETA MAI NO AWHERIKA.
  I tae mai tetahi reta kia J. B. Heiwuru,
e whakaatu ana i tetahi aitua i pono ki tona
tamaiti, ara, kia Rewhetenana Heiwuru o
roto i te ropu tutei a Roore Kitina, ara i mea
taua reta :— Ko te ropu i roto nei a Rewhe-
tenana Heiwuru, i haere i tetahi po ki te
whakataetae ki te hoa riri, ara, ki te whaka-
matau ki te muru mai i nga taonga, me era
atu mea a te hoa-riri, ko to ratau tokomaha
150, i te taenga o to ratau ropu ki tetahi
whare paamu, tekau mawha nga tangata o
roto, hopuhopukia ana e ratau hei herehere,
kotahi te mea o aua tangata i whakamatau
ki te oma, heoi puhia ana. I te pakutanga
o taua pu, ka rongona mai e te tino matua a
be hoa-riri, e tata ana mai hoki ki taua whare
paamu, ko te maha o te hoa-riri e 800 rau,
ko te wa tenei i tau mai ai te wehi ki te ropu
o te Ingarihi, heoi ano te mahara i roto ia
ratau i taua wa he oma, ko te wa tenei i
marara ai te oma a te Ingarihi, ko etahi i
whakawhiti i te awa, ko iaua awa e mau ka-
toa ana i te hoa-riri nga tahataha te pupuri
ara, te tiaki. I konei ka mau. i te hoa-riri a

6 6

▲back to top