Te Puke Ki Hikurangi 1897-1913: Volume 7, Number 6. 31 October 1911


Te Puke Ki Hikurangi 1897-1913: Volume 7, Number 6. 31 October 1911

1 1

▲back to top
 TE PUKE KI HIKURANGITe utu)  "Te Puputanga ki te ora. Nui tangata e haere ana ki te po, iti tangata  6d
Price )          i mahue ake ki te ao nei, rauhitia, manaakitia."
Nama 6 o te tau 1.  'Carterton Wairarapa, Tu e Oketopa 31,1911,  


J. L. MARE

Mahitaone

G. HIUANA

J. KITINA

2 2

▲back to top
 2.     Te Puke Ki Hikurangi, Turei Oketopa 31, 1911. Nama 6 o te tau 1
 hi o nga ra o Maehe, me mahi e
 ia Poari tetahi kupu whakaatu, i
 runga i nga tikanga kua whaka
 takotoria, e whakaata ana i te
 huihuinga katoatanga o nga mo
 ni i riro mai ki—me nga moni
 whakapaua e—te Poari i roto
 tana tau, hui ata hoki ki era atu
 whakamaramatanga e pa ana mo
 nga kaute me nga moni a te Po-
 ari e whakahaua ana kia whaka
 aturia.
  (8.) I roto i nga ra e toru te
 kau i muri iho i te mutunga o ia
 tau pera me tuku atu e te Pere
 hitini o te Poari kia rua nga kape
 o taua kupu whakaatu kua kiia
 ake nei, he mea haina nana, ki te
 Controller and Auditor Genera
 (ara ki te Tumuaki o te Tari Ti-
 rotiro Kaute,) a ma taua Tumu-
 aki e tirotiro e whakamana hoki
 i te tika o taua mea ka tuku atu
 ai i tetahi o nga kape o taua mea
 i oti te whakamana pera e ia kei
 te tika, ki te Minita Maori.
 80. Ko nga moni katoa i pau i
 nga raruraru o tetahi Poari i ta-
 na whakahaerenga i tenei Ture, i
 tana whakahaerenga ranei i teta-
 hi atu mana kua whakawhiwhia
 ki a ia—haunga anake ia nga
 wahi o aua rarurgru kua whaka-
 manaia e tenei Ture e tetahi atu
 huarahi ranei kia utua i roto o
 nga moni reweniu i hua mai ki
 te Poari i runga i nga Whenua i
 nga taonga ranei kua tau ki a ia
 e whakahaeretia ana ranei e ia—
 me utu i roto onga moni e pooti-
 tia ana e te Paremata mo tera ta-
 ke.
  81. Ko nga moni whii katoa i
 riro mai ki tetahi Poari i raao i
 te mana o te Ture, o nga reku-
 reihana ranei i hangaia i raro i
 tenei Ture nae utu atu e te Poari
 ki roto ki te Kaute Moni a te Ka-
 wanatanga (Consolidated Fund.)
 82. Kaore he tiuti pane-kingi e
 tau hei utunga mo runga i tetahi
 tieki i tuhituhia, rihiiti ranei i
hoatu, e tetahi Poari, mo runga
ranei i tetahi pukapuka e wha-
kataka ana i tetahi whenua kia
 tau atu ki tetahi Poari.
 83. (1.) Mehemea ka whaka-
turia ka whakakorea atu ranei
 tetahi takiwa whenua Maori, ka
ahei te Kawana, i runga ranei i
 taua Ota Kaunihera ano, i tetahi
atu Ota Kaunihera ranei o muri
iho, ki te hanga i tana Ota e ma-
hara ai ia e tika ana hei whaka-
tau atu ki te Poari o tetahi taki-
wa tetahi whenua Maori kei roto
i taua takiwa e takoto ana a kua
tau ki tetahi Poari ke ata, me ta-
ua whenua ka tau i runga i tera
aronga ki—a ka ekengia hoki e
te naana o—te Poari i whakataua
peratia atu ai nei ki a ia, me ia
Ota Kaunihera pera ka ahei kia
rehitatia i runga i ters aronga i
taro i te Ture Whakawhiti Whe-
nua, 1908, hei pukapuka taitara.
  (2.) I ia keehi pera ka ahei ano
hoki te Kawana, i runga i tana
Ota Kaunihera nei ano i ranga
ranei i tetahi ata Ota Kaunihera
ki te hanga i tana Ota e mahara
ana ia e tika ana hei whakawhiti
atu i tetahi Poari ki tetahi atu
 roan i nga rawa (ara whenua ta-
 onga ranei,) i tetahi i etahi ranei
 o nga rawa me nga taumahata-
 nga ranei o te Poari tuatahi, &
 hei reira tonu aua rawa me aua
 taumahatanga ka whiti atu ki to
 rua o aua Poari i rangai tera aro-
 nga.
  (8.) Mehemea" tera tetahi whe-
 nua kei roto i te takiwa o tetahi
 Poari e takoto ana, i tua atu ra
 i nga whenua kua tau ki tana Po-
 ari, a—i runga i tetahi whakare-
 reketanga rohe, i runga ranei i te
 whakatuunga i te whakakorenga
 atu ranei o tetahi takiwa whenua
 Maori—ka  riro tatia whenua ki
 roto ki te takiwa o tetahi atu Po-
 ari, ko nga mana, nga tika nga
 mahi, me nga kaha katoa o te
 Poari, tuatahi mo te taha ki ta-
 ua whenua ka whiti katoa atu ki
 te rua o aua Poari, me taua Po-
 ari tuarua mo runga i nga ahua-
 tanga katoa mo te taha ki taua
 whenua ka kiia ko ratou nga kai-
 whakakapi i nga turanga o te Po-
 ari tuatahi.
   (Taria te roanga atu.)

 Nga Pitopito Korero.
 I kitea etahi wheua tangata me te
 kawhena ki te taha tai e patata
 ana ki Pitiroi (Fitzroy) takiwa o
 Nu Paremata, e katipa Taata, ki
 te whakaaro a taua Pirihi he mao-
 ri nona aua whena.


 Kei te whakamatau te Kawana-
 tanga ki te hoko i te Taone Mao-
 ri o Utiku i runga i te utu wariu
 a te Kawanatanga, otira, kaore a
 Potaka i whakaae.

 Ke maha nga peeka kaanga
 kua tukua atu i Turanga ki Aka-
 rana;

  E whitu miriona kotahi rau
mano, 7,100,000 te maha o nga
tangata o te takiwa o Kemeta,
 (Amerika.)

  Ki te whakaaro ake kei te 24 o
nga ra o te marama nei ka mutu
te Paremata.

 Ka rua rau e ono tekau nga
tau mai o te wa i kitea ai e Tahi-
mana (ara i te tau 1642) a Nia
Tireni, nei tae mai ki tenei tau.

 Ka whitu tekau matahi nga tau
o te wa i hainatin ai te "Tiriti O
Waitangi" tae mai ki naianei.

 E iwa tekau ma rua miriona e
waru rau e waru tekau ma rima
mano maero to tatau pa mamao
mai i te ra, ara te whenua ki te ra.

 Kotahi miriona pauna te moni
 kei te whakapaua mo te hanganga
i te Waha-pu o Marepana.

 Kei nga ra timatanga o Tihema
ka hoki mai a Pihopa Newira
 Bishop Nevill, Primate) ki Niu
 rirena nei.

 Kua tau- tono a Peri (te tanga-
ta kaha o Ingarangi ki te hoe po-
 ti) Kia Anita tangata kaha o Niu
 Tireni kia purei hoe poti rana.
 Kaore a Aniti e whakaae kia hoatu
 ra ano e Peri kia £1,000 paana
 hei utu mo ona raruraru katahi
 ano ia ka whakaae.

  Kotahi rau e ono tekau ma rima
 mano pauna nga moni kei te wha-
 kapaua e te Kawanatanga o Ahite-
 reiria mo te teihana Reriwe o Po-
 ihakena (Sydney).

  E whitu nga kau i kitea e pa-
 ngia ana e te mate kutu i te make-
 te o Houmu Puhi, Poihakena,
 kiia ana e nga kai tirotiro kia
 patua.

  I pahuatia e nga kai pahua te
 whare hokohoko whakatangitangi
 o Arapata o Poihakena kotahi ma-
 no pauna te Wariu o nga taonga i
 pahuatia.       

  Kua whakaingoa a Keri Toke
 Te Ahu i a ia hei mema mo te Tai
 Hanauru kei te tu ia mo te taha
 Apitihana.

 Kua whakaingoa a Pepene
 Eketone i a ia hei mema mo te
 Tai Hanauru, i raro i te taha
 mo te Hunga-iti.

  Kei te timata a Toope, kai wea
a te Kawanatanga ki te wea i te
 raina o te Reriwe atu i Hangaroa
 ki te Wairoa.

 Kei te hangaia e te Kawanata-
nga inaianei he kohatu hei pou mo
nga waea korero katoa a te Kaw-
anatanga kua kitea tino pai ke te
kohatu i te rakau.

  Kei te tono nga tangata o te
takiwa o Akitio ki te Kawanata-
 nga kia tapiritia ta ratou moni e
toru rau pauna i te taa mo tetahi
takuta mo to ratou takiwa, e 60
 maero te pamamao mai o te ta-
kuta i Akitio.

 E 47 nga tainamana kua tae
mai ki Akarana tekau ma ono nga
Wiwi mo te haere ki te motu o
Tahiti hei pononga ma nga Ka-
mupene tukatuka taonga o Tahiti.

 NGAITAHU  ME TE PIRI-
     MIA

 I te 23 o nga ra o Hepetema.
ka haere te Teputeihana a Ngai-
tahu me Ngati Mamoe ki te aro-
aro o te Pirimia e 20 te taua.
 Na Tame Parata i huaki te ku-
aha o te korero, ka timatatia mai
i te tau 1848 te taima i hokona
ai taua whenua ki te whakaaro i
taua wa e whitu miriona eka i
pau ki roto i te hoko ki te Kara-
una, no te rironga atu o te whe-
nua katahi ka haoa noatia atu
te nuinga o te whenua ka riro atu
te rua tekau ma toru eka ki roto
i tana hoko, muringa nui i mau i
nga Maori ta whakahua nga
ingoa o nga whakamaunga o nga
rohe i te taa 1874 ka -whakaha-
erea e nga komihana e Neana ma-
ri mai ko te Mete te Komihana.
 Na i runga ia ratau Ripoata ka
tino mohiotia te tika o nga kere-
me a nga Maori mai i taua wa
tae mai ki naianei kua maha nga
tau e mahi ana matau kua nui te
ruihi kua tae ki te £7.000 he mea
tika kia whakaotia e tenei Kawa-
natanga tenei mahi, kua maha
nga tau ki mua o te Kawanatanga,
kaati, e   tino inoi  ana
au kia homai kia kotahi eka i ro-
to i te rau eka hei whakatutuki i
 tenei raruraru.
  I tera tau ka tukua mai te pi-
tihana ki te whare ka whakaha-
orea ko te whakatau a te Komiti.
 E  whakaaetia  ana  nga
 tika o te maori, kati, i tenei tan
ia koe i hori ai ki te Koroneihana
ka whakaturia ko Ta Hemi Eara
hei Pirimia, ka Powhiritia e nga
kai pitihana kia hui ki te Umu-
kaha ka whakatakototia tenei ti-
no take ki mua o te Pirimia, ko
tona kupu "kai te Pai taua take
e whai paanga ana nga maori ki
taua kereme," kati no reira ano
ka mea te Pirimia" me pikau mai
ki mua i toa aroaro," koia tenei
e noho nei te whakaminenga nei.
 Taituha Hape. Tena koe e te
Pirimia, e nui ana to mataa koa
mou i tae atu ki te Karaunatanga
i to tatau Kiingi korua ko to hoa
Wahine, a e koa aua matau mo
te homaitanga i tetahi mana nui
mohou kai te koa mataa kua ho-
ki ora mai korua ko to hoa Wa-
hine.
 Heoi mo runga i te take i haere
mai ai matau ki tou aroaro kore-
ro atu ai, mo te kereme, ara, te
pitihana a Tiemi Hipi me te iwi
o Ngaitahu me te Keepa i te ho-
konga i te whenua i Kaiapoi ki
Purehurehu i te taha moana ko
te tikanga e 7 miriona eka i roto
i taua hoko i roto i te rohe potae
o taua hoko, kati inaianei kua
tae mai matau ki te korero i te-
nei take kia ata tirohia mai e koe
ta matau Teputeihana.
 Tame Kiriku.
 E te Pirimia e tautoko ana au
i nga korero kua korerotia atu e
Tame Parata e Taituha Hape.
 Kotahi te mea e whakaputa atu
e au ka whitu mano pauna kua
pau i nga maori mo tenei take be
mea tika ano kia whakaarohia.
 Te Ta Hohepa Waari Piri-
mia.
 E whakamihi ana au mo ta kou-
tou mihi mai mo maua ko toku
hoa Wahine mo to mana taenga
ki te karaunatanga i to tatau
Kingi kaore ia i wareware ki te
ui mai ki tona iwi maori kai te
mihi au mo ta koutou mihi moku
mo te mana i homai ki an.
 Kati mo runga i te take i hara-
mai nei koutou be take pai he ta-
ke nui he mea i mahia mai e nga
Kawanatanga o mua, kati mehe-
mea ena e taea e an te whakaho-
ki te karaka ki te timatanga mai
e kore au e kaha ki te whakatau
i te tikanga e taea ai tenei mea
ki te ki atu au ka hoatu e au e
rima pauna he mea nui tenei ka
tino tamia au e tera taha o te
whare.
 Heoi taku kupu ka timata taku
ropu, ki te mahi i enei wiki e tu

3 3

▲back to top
 Nama 6 o te tau 1. Te Puke Ki Hikurangi, Turei, Oketopa, 3I, 1911.   3.
 mai nei e kore e oti i te huihui-
 nga tuatahi tuarua tuatoru tua-
 ngahuru notemea he mahi nui, a
 me pewhea te whakaotinga i te-
 nei take i tenei wa, kua tata ki
 nga ra pooti, no reira he mea ua-
 ua tenei, engari pea kai muri i te
 pootitanga e tu mai  nei. Ki
 taku mohio ka mutu aku kupu.
  Taiawhio Te Tau,
    Kai-Ripoata mo te "Puke." WHAWHAI A ITARI
  ME TAKEI.
  Wikitoria o Itari.
  Ki te whakaatu a nga kai tuku
 korero o Tiripori kua tutaki a Ita-
 ri raua ko Takei ki te tua-whe-
 nua, kanui ta raua pakanga.
  Engari ki te ki a nga Kai Ri-
 poata kei te pai rawa te whaka-
 haere a Itari i ana hoia.

  NGA HOIA TUTEI.
  TE WHAKAARO O TAKEI.

  Ko te whakaaro o Take kia peia
 atu nga Itariana katoa e noho ana
i runga i nga whenua katoa o
 Takei.
  Kua puta te kupu a nga Minita
o Takei, me tutaki katoa nga wh-
are mahi taonga a Itari i roto i nga
takiwa o Takei, a ko nga kaipuke
me nga tima harihari taonga a
Itari me muru katoa nga taonga
o runga.

TE RIRONGA O TOPORUKA
    IA ITARI.

 Ki te whakaatu a nga kai tuku
korero o Roma. I te taenga atu o
nga hoia o Itari ki Toporuka kata-
hi ka waiputia e Takei, kaore i
hoki whakamuri nga hoia o Itari,
engari i whakamaua nga peneti o
nga pu katahi ka whakaeke ki
runga i te hoa-riri. I» te kaha o
nga hoia a Itari, horo ana te hoa-
riri.

  NGA HOIA O TAKEI.
 Kei te tono nga mana kia hou-
aia te rongo i waenganui ia Ta - 
- kei me Itari.     
  Kaore te taha Apitihana o Ta-
 kei e whakaae, tae noa ki nga
• hoia.

   TE TONO A ITARI.
                    
  E whakaae ana a Itari ki te u-
 tu i nga mea i kino o Tiripori
 mehemea ki te whakakorea atu
 te mana o Takei i Tiripori.

  MATE KAI O NGA HOIA.
  Kanui nga hoia o Takei Tiripo-
 ri kaore he whakamarumaru, a
 kei te ngaua e te ra, me te tupuhi
 onepu.
  Kua kore he kai ma nga hoia,
 a kei te pangia hoki nga hoia e
 te mate piwa.
  He tokomaha, nga hoia- kua
 omaoma i runga i te mate kai-


 Raruraru ki Haina.
  Kanui te pakanga i waenganui
 i nga Tainamana ara, ko nga hoia
 kei te whawhai ano kia ratau ho-
 ia ano.
  Ko tenei pakanga kua horapa
 haere ki etahi o nga taone o te
 Tainamana
  
  KAWANATANGA HOU.
  Kua whakaturia; e te hoariri he
 Kawanatanga hou mo te taki-
 wa o Henekau, tetahi o nga ta ne
 nui o Haina.

 NGA RONGO O MURI MAI.
 Konga rongo o murimai e whakaa-
 tu ana, kei tino te kaha haere te
 horapa o tenei raruraru ki nga
 waahi katoa o Haina.  Rongo O Nga
    Motu.
 KAI MAHI MO NIU TIRENI.
 E wha rau e rima tekau te toko-
maha o nga kai mahi o Ranana kei
te mauria mai e te Tongariro tima
mo Niu Tireni nei.  
 Kei nga ra timatanga o Tihema
ka mauria mai e te Mamari tima
e wha rau nga kai mahi mo Niu
Tireni nei, o roto i tenei wha rau,
kotahi rau nga tamariki wahine
mo nga mahi taka-kai-

 NGA MAORI KEI RANANA.
     KAORE HE MONI.       '.

 Ko nga maori i tae nei ki Ranaua 
i enei marama ka hori ake nei, a, 
e noho ana i te "White City" kaore,
ano kia utua mo nga marama e 
rua.               
 Ko etahi o ratou kei te Karaita- 
 ra Parahi e noho. E tata ana ratou
 te timata ki te mahi purei haka
 hei moni hokinga mai mo ratou,
 otira o ko ratou tikiti mo te hoki
 mai kua oti teutu.
  kei te 11 Onga ra o Noema rat-
 ratou hoki mai ai.  Pooti Waipiro.
  Kia Purakau Maika,
    Carterton.
  Tena koe, Tenei kua tae mai
 tau reta o nanahi kua tukua atu
 e nu i tera ra nei nga korero mo
 toku tipunga maikia Taiawhio.
 Mo te pooti waipiro, kua tae mai
 te ripoata a Te Tiamana o Rongo-
 kako Kaunihera ki au e tono ana
 kia Whaipooti te rohe o Rongoka-
 ko, a kei te aroaro o te Kawanata-
 nga taua take inaianei. Ina oti
 ka Whaipooti koutou a te wa e po-
 oti ai nga mema Maori mo tenei
 ako. ara:-
   "Me tuku ranei he waipiro ki
 nga Maori o to koutou takiwa
 kaore ranei."
    Heoi ano
     Na to hoa,
      A. T. Ngata,
  11/10/11      Poneke.

Honore- Apirana Turupa Nga-
ta, M-A-, L.L.B-, Mema Pa-
remata mo nga Maori o te taki-
wa ki te Tairawhiti i whanau ki
Te Kawakawa Te Araroa e ta-
ta ana ki Ihi Keepa, i te 31 o nga
ra o Hurae 1874. No te tau 18
81 ka uru ki te Kura Maori i
Waiomatatini' note 1883 ka uru
ki te Kareti i Te Aute-' no te tau
1890 ka paahi i te whakamatau
tauranga nui (Matarikireihana)
a ka uru tona ingoa ki nga puka-
puka o te Kareti o Canterbury
ia Maehe 1891; no Noema 1893
ka paahi ia i te B-A. i tuarua
ia i te whakamatautauranga mo
te Karahipi mo nga mahi Pare-
mata i te tau 1898 ka mahi i roto
te Tari Mahi Roia o Tiati Kupa i
te wa i mua atu i te whakatuu-
nga i a Te Kupa hei Tiati mo te
2upirimi Kooti. I taua tau ano
ka paahi ia i te M-A- i Akarana
mo te whakamatautaurangi mo
nga Mahi Paremata; ka ako ia i
te mahi roia; ka paahi ia i te
L. L. B- i te 1896: ka whakama-
naia ia hei Roia mo te Hupirimi
Kooti i te tau 1897: ite wa i tima-
:aria ai te ropu o nga Tamariki
 o Te Aute (Te Ropu o nga Tai-
 tamariki o te ao hou), ka wha-
 katuria ia hei Hekeretari haere
(i nga takiwa Maori, ki te kauhau
 mo te ora mo nga tinana me nga
 marae, tona timatanga i enei tu
 ahua, mete mahi whakatupu hipi
 ki te Tairawhiti: no nga tau 1902
 ki te 1904 ka whakaturia ia hei
 Kai-tirotiro mo nga Kaunihera
 Marae-' no muri mai ka whamu-
 tu ia i a ia, i runga i te kahanga
 haeretanga o te mahi whakatipu
 hipi a nga Maori o te kaute o
 Waiapu'  no Tihema o te tau
 1905 ka pootitia ia hei Mema
 mo Te Tairawhiti ki te Paremata
 no te tau 1905 ka whakaturia ko
 ia tetahio nga mema o te Roera
 Komihana (i raro i te Ture Whe-
 nua Maori o te tau 1904): no te
 tau 1906 ka whakaturia ko ia
 tetahi o nga mema mo te Komi-
 han a uiuiite ahua o te Kai-tiakita-
 nga o Te Aute Kareti me Wanga-
 nui Kareti-
  No te tau 1907 ka noho ko ia te
 hoa o Ta Ropata Taute i runga
 te Komihana Whenna Maori: ko
 ia te Hekeretari o te Hui Nui o
 nga Kaunihera Marae me  nga
 mangai o nga Maori i tu ki Pone-
 ke i te tau 1908 : no te Tihema o
 te tau 1908 ka pootitia ana ko ia
 hei Mema mo Te Tairawhiti ki te
 Paremata : a no te Hanuere o te
 tau 1909 ka whakaturia ia hei
 Mema mo te Kaunihera Tohuto-
hu o te Paremata o Niu Tireni,
he mangai mo te iwi Maori.


 [WHAKAMAORITANGA.]
 HUI TOPU A NGA KAU-
   NIHERA MAORI

 I runga i nga whakaatu i tu-
kua i raro o te ringa o taana nui-
nga o te Kawana, ka huihui nga
mangai o nga Kaunihera Maori i
te ruuma Maori, Whare Parema-
ta, i te 2.30 o nga haora, i te Tu-
rei, te 20 o nga ra o Akuhata,
1911.
 Ko nga tangata i reira ko te
Honore A. T. Ngata, Minita o
nga Kaunihera Maori; ko J. B.
Hackworth, Hupiritene; me Iha-
ia Hutana (Tamatea,) Perehitini;
Henare Werahiko, Te Arawa
Kaunihera Maori; Heremaia te
Wake, Hokianga Kaunihera Ma
ori; Paratene Ngata, Horouta
Kaunihera Maori; Whakangaro
Makahue, Kahungunu Kaunihera
Maori; Taraua Marumaru, Kura-
haupo Kaunihera Maori; Moerua
Natanahira, Maniapoto Kaunihe-
ra Maori; Ratima Aperahama,
Mangonui Kaunihera Maori; Pou-
whare Roau, Matatua Kaunihera
Maori; Kingi Ruarangi, Ngati-
whatua Kaunihera, Maori; Rawi-
ri te Ruru, Pewhairangi Kauni-
hera Maori; Rere Neketini, Rau-
kawa Kaunihera Maori; Taiawhio
;e Tau, Rongokako Kaunihera
Maori; Hamiora Hei, Takitimu
Kaunihera Maori,; Ropiha Rangi-
haukore, Taranaki Kaunihera Ma-
ori; Kepa te Ahuru, Tongariro
Kaunihera Maori; Waaka te Huia

4 4

▲back to top
4. "Te Puke Ki Hikurangi, Turei Oketopa 31, 1911. Nama 6 o te tau 1
 

5 5

▲back to top
 Nama 6 o te tau 1. Te Puke Ki Hikurangi, Turei, Oketopa, 3I, 1911.  5.
 pooti me whakahaere a te wa tonu
 e pootitia ai nga mema Maori mo
 te Whare, (c) Ma te Karauna tonu
 e utu nga raruraru o te pooti.
  3. Huarahi oranga mo nga Ka
 unihera.—Me whiriwhiri e te Ru
 nanga he huarahi oranga mo nga
 Kaunihera i waho ake o nga taa
 ke kuri me nga moni-whaina—
 (a) ki te taake a-whare; (q) ki it
 tikanga aroha a-moni-reti; (c) nu
 taake ki nga kararehe. Ko te tika-
 nga moni pai-heneti i nga moni-
 reti me whakaae e nga tangata-
 whenua riihi i raro i nga whaka-
 haere ki ta te Wahanga XVIII o
 te Ture Whenua Maori, 1909, ara,
 ki ta te huihuinga o nga tangata-
 whenua.
  Kua tu nei te Runanga ki te 9 o
 nga haora, o te hikinga o te 5, hi-
 kitia ana ki te IO o nga haora o
 te Taite.
    (Taria te roanga.)


 NGA MAKETE O NIU
    TIRENI.
MAKETE KAI O AKARANA.

             &   s   d
 Paraoa,  (tana) 10  15  O
  „ tera motu   9 15  O
 Witimira  (tana) 13 15  O
Parani     „  650
Piketenunui  „  21  O  O
Oti-mira (tera motu) „11 15 O
Otimira (Akarana) 12 10  O
 Witi (tikaokao) puhera O 4  6

     ETAHI ATU AHUA.
Waea taiepa (Merika) tana
          11 15 O
      (Ingarihi) 13  O O
Papa waea  (Merika) 15 00
  „  „  (Ingarihi) 16  5 O

    Pata   Heeki.
Pata (tino pai) mo te pauna
          
Pata farmers)  „  009

 MAKETE KARAREHE.
   Makete o Akarana.

 I te makete kau, hipi, a Messrs
Alfred Buckland and Sons, he
maha nga kau rae nga hipi i riro
mo te moni nui, koia tenei:—
 Okiha £1—18s: kau uha pai
 8s. ki te . 6s: kau kuao.
mea pai £2 10s ki te £4 9s:
 Hipi'.—Weta huruhuru 22/6 ki
te 25/9: ahua pai 19/- kite 22/-;
Wetu (mea katikati) mea pai 18/6
ki te 20/-; Weta ahua iti 14/-; kk
te 16/6; Io huruhuru 19/6 ki te
21/-.    \_\_\_\_\_

 MAKETE O OTAUTAHI.
 Hipi:—Weta  ahua pai 14/7 ki
te 14/9; Weta pai 16/-; Weta ahua-
 hemo-ki 18/11; Io Hokete 13/10
ki te 16/11; Weta he maha nga
 ahua 11/9 ki te 18/11; Io me te
 kuao 10/2 ki te 11/10; Io kauma-
 tua 9/6 ki te 10/7; Io tino hiroki
 8/- ki te 8/8; Io tamariki kaore he
 kuao 12/10 ki te 18/9; Io kauma-
 tua 7/6; Weta he mea katikati i
 te rua tau ki te toru tau 12/6 ki
 te 14/-; Etahi atu ahua 11/- ki te
 i2/-; Hoketa Weta mea katikati
 9/4; Hoketa Io, mea katikati, 11/5
 ki te 11/7:
  Hipi momona:— Hipi tino mo-
 mona 80/6; To raro iho ahua, 23/-
 ki te 28/8; Etahi atu 18/7 ki te
 22/6; Weta mea katikati 16/1 ki
 te 19/-; Weta marino 16/- ki te
 20/3; mea tino pai 29/-; To raro
 ahua 20/- ki te 25/3; Etahi atu
 10/- ki te 19/6.
  Kau:— Kau toa toru tau, e wa-
 ru pauna ki te tekau ma tahi pa-
 una; mea pai tekau ma rima pau-
 na; Kau uha £7-2-6 ki te waru pa-
 una; mea pai £11-15-0;
  He maha nga kau o Wairarapa
 i roto i tenei makete i tae nga utu
 ki te £13 ki te £15-5-0.


  MAKETE HUA RAKAU
   ME ERA ATU.
    AKARANA.


 Taewa; Nga taewa o Kanatipe-
re (Waipounamu) mea pai, e rima
pauna ki te rima pauna tokau he
rengi mo te tana; Etahi atu ahua
£4-10-0 ki te £4-1(5-0 mo te ta-
na.
 Taewa hou, mea pai e rua kapa
ki te rua kapa me te purenga mo
te pauna weeti.
 Kumara e 8/- ki te 9/- mo te
rau weeti, (112 nga pauna kei roto
i te rau weeti.)
 Riki (aniani) no Wikitoria Ah-
itereiria, mea pai e £7 ki te £7-10-0
mo te tana; No Whirihiko (Merika)
18/6 ki te 14/- mo te rau weeti.
 Pii kai ma te tangata mea hou
e 4/- ki te 6/- mo te puhera.
 Pata tekau matahi kapa ki te
tikau matahi kapa me te heipene
mo te pauna.
 Heeki; mea hou tekau kapa me
te hei pene ki te tekau ma tahi ka-
pa mo te tatana.
 Tikaokao uha; mea pai 8/- kite
4/- mo te mea kotahi; ahua pai 2/9
mo te mea kotahi;
 Tikaokao toa ; mote kai; mea
tino pai 4/- ki te o/- mo te mea
kotahi; ahua pai, 8/6;
 Parera; 1/6 ki te 2/6 mo te mea
kotahi. Kuihi; e 5/- mo te mea
kotahi.
 Take; toa 9/- ki te 11/- mo te
mea kotahi.
   HUA RAKAU.

  Aporo; mea pai (no Tahimenia)
 16/- mo te keehi. Karaihe tua-
 rua; 15/- ki te 15/10 mo te keehi.
  Karaihe tuatoru; 14/- ki te 14/6
 mo te keehi.
  Pea; tekau herengi mo te poua-
 ka. Tomato; No roto i nga whare
 mahana 1 /8- ki te 1/5 mote pauna
 weeti.
 Arani: e 8/- ki te 11/- mo te
 pouaka.
  Arani, no nga motu 15/6 mote
 keehi Panana; e rua kapa mo te
 heipene mo te pauna.


 MAKETE KAI O PONEKE
  I runga i te mea kua timata ha-
 ere inaianei te mahana o nga ra-
 ngi kua nui te hiahia o te tangata
 ki te hua rakau, na reira kaore e
 kaha nga kai makete taonga o Po-
 neke ki te whakarite i nga hiahia
 o nga tangata, engari he maha
 nga aporo o Karewhonia i make-
 tetia ki Poneke i enei wiki ka ho-
 ri ake nei:—
 APORO o Karewhonia 15/- mo
 te keehi, no etahi atu waahi, 13/-
 ki te 14/- mo te keehi.
 REMANA,  no Akarana 6/6 ki
 te 7/6 mo te keehi.
 ARANI, hei mahi tiamu 7/- ki
te 8/- mo te keehi.
  TAEWA;  mea hou (nunui) e
raa kapa mo te pauna. Mea pa-
kupaku, kotahi kapa me te heipene
mo te pauna.
 TAEWA;  (mea tawhito, e 4/-
ki te 4/6 mo te rau weeti.
  RIKI; (aniani) no Ahitereiria,e
11- mo  te rau weeti. Nokare-
whonia,  12/- mo te rau weeti.
  KAPITI; (kareparaoa) e 6/6 ki
te 8/- mo te peeke. Kapiti nunui
e S/6 ki te 4/6 mo te peeke.
 KAMOKAMO;  e 8/- ki te 10/.
mo te peeke.
 PAUKENA; e 9/- kite.il/-mo
te peeke.
 HEEKI;  he mea hou, tekau
ma tahi kapa mo te tatana. H. E. ITANA.
   (H. E. ETON.)
 KIMIHI HOKO RONGOA.
 HE KIMIHI TINOPAI TENEI KEI
  WAIRARAPA NEI MO
  NGA AHUA RONGOA .
      KEI
KUINI TIRITI     MAHITAONE.

Te nama o te  Te nama o te
WAEA KORERO 31.  P.O.Box 61,
 AITUA KI POKITANA.


  E WHITU NGA MEA I
     MATE.
  I tupono tetahi aitua kino ki te
 Wharangi, kei waho ake o Pokita-
 ua, ara kei te ngutu-awa o Mana-
 watu, i te ata o te Ratapu te 22 o
 nga ra o Oketopa nei. E whitu
 nga tangata i mate, koia tenei:-
  Pani Ropata (wahine a Peehi
 Ropata tangata hanga takawe
 whakairo o Pamutana.
  Rehiri Ropata, (10 nga tau tama-
 iti a Ropata,) Takerehi Ropata, (e
 8 nga tau, tamaiti a Ropata.)
  Akenehi Ihipera Kuruwa, (wa-
 hine a lutena Kuruwa.)
 Reke lutena Kuruwa (e 6 nga tau.)
 Hoani Haati Kuruwa (e 3 nga tau.)
 Whororena Anora, (e 24 nga tau.)
  Kirehi Harawana (e 22 nga tau,
 he tamaahine na Meiha Harawa-
 na kai whakahaere o te Haapu
 tuunga taonga o te Tari mo nga
 mea whawhai i Poneke.)
  I te ata o te Ratapu ka haere
 ratou ki te Wharangi ki reira hoe-
 hoe haere ai i runga i nga poti.
  Ite kaha o te hau i te ahua wa-
 ipuke hoki o Manawatu, ko nga
 taane anake i haere ki te hoehoe
 i te ata.
  I te 11 o nga haora ka hoki
mai nga taane ka ahua mate haere
 hoki te pupuhi a te hau, katahi
 ka whakaaroa Ropata raua ko
Kuruwa me maue raua nga wahi-
ne me nga tamariki ki runga i te
poti mui (motor launch) i te ngu-
tuawa o Manawatu e tau ana, ko
Kirihi Ropata me Keema Taana i
runga e whanga ana, mai.
  I te mea ka tata atu ratou ki te
poti nui ka rere te hoe a Ropata ki
waho o te Roreke ka ahua whaka-
pae te poti ki te au o Manawatu,
 kaore i roa i muri iho ka tahuri
te poti, Mate katoa nga wahine
me nga tamariki. Ko Peehi Ropa-
ta ko Keeme Taana nga mea i ora.
 I te wa tonu ka tahuri te poti
ka kitea mai e Kapene Manahi, me
Wiremu Kaaka, tere tonu raua ki
tetahi poti o uta hei hoenga mai
mo raua ki te waahi i te Aitua.
 I te taenga atu o Kapene Mana-
hi me Kaaka, kua he te manawa
o Ropata, katahi ka mauria e ra-
ua ki tetahi taha, he roa raua e
mahi ana kia pai a Ropata.
 Ia raua e mahi ana i tenei tu-
papaku ka kitea te tinana o te
wahine a Ropata, o te wahine a

6 6

▲back to top
 6.    TE PUKE KI HIKURANGI, Turei Oketopa 31, 1911 Nama 6 o te tau 1
 Kuruwa, o Whororena Anora me
 nga tamariki tokorua, tokotoru
 nga mea kaore ano kia kitea.
  No te 25 o nga ra o Oketopa
 nei ka nehua nga mea i kitea.
                           

  RONGO O MURI MAI.
 I te 3O onga ra o Oketopa nei ka
 tae mai te waea kua kitea te tina-
 na o Takerehi Ropata, i kitea ki
 te Akau e tata ana ki Ohau.


    Ki te Etita O"TE PUKE"
  E hoa tena koe, kia ora. koutou
 mo ta koutou whakaranga ake i te
 taonga a te hunga mate mea ratau
 kupu i waiho ake i te ao nei, tenei
 kua tae mai ta ratau taonga i mo-
 rimori ai ratau i te wa e ora ana
 ratau nga iwi nga hapu o runga
 i te motu nei mete Waipounamu.
  Tenei kua tae mai te taonga a o
 tatau hoa ki au taku Kingitanga
 atu i taku merapeka ka tangi ake
 te umere a te Puke. Horo tonu ake
 te taturi i oku taringa, a e Puke kia
pai to whakatangi i to reo kia ma-
 tea ai koe e nga putiputi pai o
 Aotearoa, me te Waipounamu.
. He Waiata tenei naku mou i
mate a kua ora.
  Etipu, erea • ka tipu koe hei ta-
ngata ka ruru e koe te kete tua-
uri hei amonga mohou ite putake
o nga korero. Kati mau e whaka-
mutu atu.
   Nate Hamaiwaho.
 20/9/11      Okautete.
 i Niho Pai
  • Mehemea he niho
  I  pai ou, haere kia ti-
  •  rohia kia rongoatia.
 I   Mehemea koe e
  •  hiahia ana kia pai o
  •  niho haere kia:—

 I Makiwera
 •   Takana
 •   Makahana
  •  Tangata unu niho.
  • (Kei tawahi o te Maku-
  •   ihi Hoteera.)
 • CARTERTON.
 I Kei nga Mane o nga
   wiki katoa ka haere
  • ki Petetone.
   Mo Te Hoko.
 Kotahi te peeti moenga mo te
tokoma, be paraihe katoa nga ree-
ra, (railings) rite tona ki te mea
hou.

  Me tuhi mai ki te "Puke"
  W. KEREKE.
    (W. CRAGG.)

 HE TANGATA KATIKATI MA-
 KAWE, HOKO TUPEKA HOKI,

  Kaore e ngaro tenei haapu i te
 tauhou ko te
     "HAAPU KEI TE
 KOKI,"
 o KUINI TIRITI, MAHITAONE.


  C. S. POORO.
    (C. S. BALL.)
   TEERA TUI KAHU-
 Kuini tiriti MAHITAONE.


  Kei au nga tino tawhe papai
 mo nga wananga e wha o te tau,
 ka mahia e au nga ahua mahi
 kahu katoa e hiahiatia ana e te
 tangata: mo te utu iti.


  D. T. KIINGI.
 HE TANGATA HANGA WHA-
 RE, HANGA KAWHENA
      HOKI.


 He wahi mahinga tawharau toa,
     mahinga toa hoki.
 Porootiwe Tiriti   Katataone.


 Te hono rakau o nga ahua mahi
 katoa e mahia ana e tenei ta-
 ngata i roto i te wa poto. Nga
 ahua mahi whare katoa e mahia
 ana. He Kai-whakahaere nehua
 nga tupapaku hoki. Ka haria
 nga tupapaku ki nga waahi katoa
 o Wairarapa nei.
    
       Na nga puutu a TEEWE (mo nga  
        taane) i riro mai ai ia matau tenei 
        turanga; a, na runga hoki i te utu 
        tika ma te tangata.         

   NGA   Na, mo te waahi       
        tuatahi, mo te Ahua      
   PUUTU  E hiahia ana ratau       
        kia nui nga ahua      
  E HIAHIATIA puutu papai !         
         Na> mo te kaha o    
   ANA E TE nga puutu kua wha-  
       kaatu tonu nga pu- 
    TANGATA utu, ko ratau nga       tino hoa mo te ta-

     I    Kei te tukua mai nga tino puutu
     •   e hiahiatia ana e koe, mo tenei wa-
     •   hanga o te tau mo te utu e rite ana
     •   ki to hiahia.
     •   Mehemea e kite iho ana koe e uaua
     •   ana ki te whakataa i to whakaaro
     •   ki runga ki nga ahua puutu, hu ra-
        nei, ka kaha matau ki te mahi kia koe.


   I Teewe  Kamupene.
    I    (DAVIES & , CO
     KAATATAONE.
TE RANANA PUKAPUKA


   TU-TOHU.
        (Kotahi putanga i te tau.)
    He pukapuka hei whakahangai i te tuhituhi a nga tangata
whai-mahi, ki nga Ingarihi.
  Kamupene Mahi, Hokohoko hoki,
 roto i ia wahanga o te taonga.   A, hei tu-tohu hoki ki nga
tangata e haere ana ki Ingarangi i Ranana me ona rohe katoa
Kei roto ano hoki i tenei pukapaka te rarangi ingoa o nga
    Tangata tango taonga,
me nga taonga e tukutukua ana e ratau, me nga taonga makete o nga
koroni, me o era atu motu hoki.
      Nga raina Tima.
    Hei whakaatu ki nga tangata e haere ana ki runga tima, i
nga wahapu hei rerenga mona, a, hei whakaatu hoki i nga taima e
ere ai nga tima i tena wahapu, i tena wahapu.
lei panui hoki i nga mahi o ia takiwa,
 nga tino tangata mahi, tangata tango taonga hoki, me era atu tu
angata whai-mahi, i roto i nga tino taone nunui, a, i waenganui ano -
hoki o nga Takiwa Mahi-ahu-whenua, o te Kiingitanga Kotahi.

    Ka tukua atu he kape o tenei pukapuka ka utua hoki te
ukunga atu, mehemea ki te tukua mai he poutapeta oota mo te
moni £1.
        The London Directory Co. Ltd.
          25 Abchurch Lane,
          Lonqon E. C.
NGA TANGATA KUA UTU. T. H. Hirini       10/-
 Heemi Taepa       5/-
 Wi Katene   ""    IO/-
  WHAKAMARAMA             
 NGA TURE O TENEI PEPA.
    TURE,  I.
  E rua putanga o "TE PUKE KI
 HIKURANGI" i te marama.
     TURE,  II
  Ko te utu o TE PUKE KI HI-
 KURANGI" i te tau,' 10/-; Mo te
 ono marama e 6/-; Kaore e
 whakaaetia te toru marama.
    TURE,   III.
  Ki te tono mai te tangata kia
 tukua atu te pepa ki a ia, me tu-
ku mai e ia te moni, mo te tau,
mo te ono marama ranei» kei tana
 i hiahia ai.
   TURE. IV.
 Ki te tuku moni mai te tangata
hei nga moni Nooti Poutapeta
anake-
   TURE. V.
 . Ki te tono te tangata i te pepa
me penei te ahua o te tuhi mai i
te ingoa ki waho o te kawa:—
 Ki te Etita o "Te Puke-Ki-Hiku-
rangi-"
      BOX   5
      Carterton.
   TURE VI.
 Kei te Etita te tikanga ki te pa-
nui i nga korero katoa e tukua
mai ana kia panuitia- Engari kia
tupato ano kaua i nga korero ki»
no kaore e perehitia ena korero
  "NA TE ETITA-" Printed & Published; by H.&
A. Tuhokairangi (Andrew Bros,)
under the direction of Purakau
Maika Editor at their Registered
Printing Office.
Belvedere Street, CARTERTON.
    October 81, 1911.